Blog > Komentarze do wpisu

Modlitwa o odnowienie przymierza Boga ze swoim ludem Izraelem

Wstęp

W związku z pewnymi odkryciami jakie miały miejsce  w ostatnich miesiącach naszych braci i sióstr w wierze, którzy czekamy razem na wypełnienie się obietnicy Bożej zawartej w Biblii, zostaliśmy postawieni wobec prawdy która wprost wylewa się z ksiąg wielkich proroków Boga Wszechmogącego, którą zaś wszelkie religie chrześcijańskie i kościoły zdają się nie widzieć i obchodzić obojętnie.

Jako poszukiwacze prawdy, która zawsze  kieruje prosto do Boga, ponieważ On Jest Prawdą, nie możemy takich odkryć przemilczeć i brać wzór z   religii chrześcijańskich. Lecz ujawniamy to dla wszystkich ludzi, by ci mogli wziąć tą prawdę do serc, i wykorzystać pozostały czas na wyprostowanie swojej "ścieżki życia", ku obiecanemu przez samego Syna Bożego życiu wiecznemu.

Przymierze z Bogiem

Bóg powołał lud swój i nazwał go swoim świętym Imieniem Izrael. Lud wybrany, przygotowany do obcowania z samym Bogiem tu na ziemi. Pielęgnowany, ratowany z opresji silnym ramieniem Pana. Związany wieloma przymierzami  i obietnicami, które Bóg nie wahał się wypełnić wszystkie wykonując. Jednak lud o "twardym karku" szybko zapomniał o swoim Bogu, uprawiając nierząd z obcymi bogami. Hańbiąc Imię swojego Pana depcząc jego prawa. Lud głupi i ślepy przyjął wszelkie błogosławieństwa od Boga, składając dzięki drewnu i kamieniu. Palił kadzidła Baalowi, piekli placki i kładli przed "Królową Niebios", której Bóg nienawidził. Pamiętał o błogosławieństwach płynących z przymierza, lecz o przekleństwach szybko zapomniał.


Bóg przestrzegał przez proroków: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, przed nadchodzącą karą wynikającą z przekleństw jakie były  karą za nieprzestrzegania jego prawa. Ostrzeżeń nie usłuchali, mnożąc zuchwale swoje winy i grzechy przeciwko Panu. Bóg wylał swoją czarę gniewu na swój lud wypełniając obietnicę daną im wraz z błogosławieństwami które chętnie przyjmowali, lecz w zamian Panu  dobrem nie odpłacali. Lód potężny najechał ziemię świętą, którą Bóg dał swemu ludowi aby ich rozproszyć pośród narodów północy.

Przymierze wciąż działa!

 Ci sami prorocy Boga, którzy ostrzegali, dali również ważne informacje dające nadzieję dla Izraela. Bóg obiecał na swoje święte imię że sprowadzi swój lód ponownie do świętej Jego ziemi. A wielka ta rzecz ma nastąpić w czasach ostatecznych, wielkiego Dnia Pana który jest co raz bliżej. Dzień sądu nad ludami ziemi, wyprowadzenie ludu Izraela z rozproszenia pośród narodów. Wszystko to ma się stać  tak jak Bóg,  co wiemy  nigdy Słowa swego nie rzucał na na wiatr, nigdy próżno nie wypowiedział obietnicy, a co obiecał wykonało się. Tak i my jesteśmy wielce przekonani, będąc pokrzepieni świętym słowem Boga i jego obietnicą, że to  niebawem się może stać. Tak jak Słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród ludzi, jako Syn Boży Isus Chrystus, tak i zjednoczenie ponowne zaginionego przed wiekami ludu Izraela, oraz wyprowadzenie z narodów dalekiej północy. Tak jak miało to miejsce za czasów  Mojżesza sługi Bożego. Tak i stać się ma to ponownie z jeszcze większymi znakami i mocą Boga. Wszystko to opisał  Jan  apostoł Isusa Chrystusa w księdze Apokalipsie, która jak wiemy opisuje owy Dzień Pana. To co poznaliśmy z ksiąg szczerze wam przekazujemy, nie zważamy na nauki ludzkie i dogmaty waszych kościołów, które dobrze się mają w świecie złego, układając się od wieków z diabłem zakryli prawdę  Ewangelii Chrystusa o "Dobrej Nowinie". Ona była dla Izraela w rozproszeniu a zapowiada co wyżej napisane.  Tak więc wyłamujemy się z wielkiej zmowy milczenia kościołów , które zwodzą wiernych świadomie czy nie, nie nasz sąd!. Mówimy wam o czym świadczyli prorocy i sam Chrystus ten który siedzi po prawicy Ojca swego. Że Słowo Pana jest już blisko a znakiem jego wypełnienia i wielkim świadectwem prawdy będzie wyjście Ludu Bożego z niewoli obcych narodów. 


Co ważnego odkryliśmy a pominąć się nie da jest to, że świat zła wielki trud sobie zadał ukrywając prawdę o "Narodzie Wybranym". Lód ten   przez 1200 lat  zaginiony żyje i ma się dobrze, mimo wielu ciosów jakie świat zła zadawał, zniszczyć się go im nie udało. Jest liczny jak piasek morski i tworzy wiele narodów. Objęty przymierzem danym  praojcowi Abrahamowi trwa w wielkiej liczbie i sile, czekając aż Pan odwróci ich karę i przywiedzie go na powrót do Świętej Ziemi dziedzictwa jego. Kim że jest ten lód  o twardym karku, krnąbrny i miłujący bałwany z drewna i kamienia?.

Słowianie!

Słowianie lód wielki, tak samo jak jego bałwochwalstwo, przybyły  z dawien do europy z kaukaskiej ziemi, znalazł schronienie wśród swoich braci z pokolenia Jafeta dokładnie jak prorokował Józef wielki sługa Boga  Wszechmogącego. Przez wieki uciskany i mordowany przez narody odbierał należność klątwy jaka spadła na niego za grzechy jego przodków, cóż na to świat złego?. On od dawna zakrywał  prawdę bojąc się obietnicy Boga, powołał naród obcy i bezwzględny przeciwny Bogu. Jan Apostoł słyszał głos Anioła :

"Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana."

Fałszywy Izrael!

Lód ten przebiegły zajął twe miejsce Izraelu!, szatan daje mu siłę działania i swoją moc. Lód  ten ogarnął cały świat będąc ledwie garstką wśród ludów całej ziemi. Wszyscy są ich niewolnikami, ci zaś żerują na nich jak szarańcza na polu uprawnym. Wile razy wyganiani spośród narodów, którym przynosili jedynie biedę, płacz  i wojnę. Wykupił twoje domy, cały dorobek życia, drwi i naigrywa się z ciebie kradnąc twoje imię, o  Ludu Boży!. Jaką to winę nosisz Słowianinie że zewsząd tylko cios za ciosem?, ile jeszcze zniesiesz klęsk i zniewag?. Skąd ta twoja krzywda nie mająca sobie równych pośród ludów ziemi!. Liczny jesteś jak piasek morski i równie głupi. Twoi ojcowie kochali się w bałwanach i ty robisz to samo. Stawiasz sobie je przed obliczem i modlisz się do nich, nie baczysz na słowo Pana tak jak nie zważali twoi ojcowie, kark twój tak samo twardy jak dawniej!. Obudź się Słowianinie ze snu i przypomnij sobie kim jesteś!.

 

Założenia Modlitwy

Oto my świadkowie tej prawdy zakładamy post który trwając od soboty  4 czerwca do do soboty następnego tygodnia, trwając w poście będziemy prosić ciebie Boże Izraela, byś objawił swoje mocne ramie i wyzwolił nas spośród złego ludu podającego się za Żydów.

Oznajmiamy że Jesteś jedynym Bogiem i nie ma innego, a my twoim Ludem !

Oddajemy się pod twoją opiekę w imieniu całego ludu Słowian

Łamiemy wszelkie nikczemne przymierza naszych ślepych rodaków, którzy popchnięci w wielkie bałwochwalstwo przez równie ślepych "pasterzy" oddają nas Królowej Niebios pod "opiekę".

Czekamy Panie wytrwale na Twojego Syna, Prawicę Twoją i sąd Twój, niech tak się Stanie!

Wszelką informację zasięgniesz pod linkami niżej, przeczytaj poniższe artykuły i zapoznaj się z dowodami, które potwierdzają to co wyżej spisane.

Film Wyjawienie wielkiej tajemnicy Bożej :

pierwsza część:

https://www.youtube.com/watch?v=GHxLV9yiXYM

druga część:

https://www.youtube.com/watch?v=NvsybxtRb8c

Ewangelia Mateusza.. Przygotowanie zaginionego Izraela do Sądu Boga

https://cyryl27.wordpress.com/2016/06/03/ewangelia-mateusza-czyli-przygotowanie-zaginionego-izraela-do-sadu-boga-na-pustyni/

Ponadto!

Kłamstwo kształtu ziemi ( bardzo ważny i ciekawy artykuł )

http://www.zbawienie.com/plaska-ziemia.htm

Kłamstwa fałszywego Apostoła :

https://cyryl27.wordpress.com/2016/05/22/klamstwo-pawla-nr-4-kim-jest-bog-tego-swiata/

 

 

 

 

 

 piątek, 03 czerwca 2016, uramibushi

Polecane wpisy