RSS
sobota, 03 grudnia 2016


 

Wątek Żydowski.

Podczas rozmów z znajomym "Kabalistą" zauważyłem ciekawą rzecz, mianowicie Żydzi uważają się za naród wybrany i mimo że u ich podstawy religijnej znajduje się Tora to jednak nie traktują jej trybie litearnym, ciągle oddalają od siebie prawdę tam zawartą, sprawiają wrażenie że tora jest święta sama w sobie jednak treść jest mało ważna. Kiedy pytałem Kabalistę o kwestie szatana i upadłych aniołów był wielce zdziwiony że jest tam coś takiego jak schodzący aniołowie z nieba na ziemię i uprawiający seks z ziemskimi kobietami. Do tego całkowicie zignorował kuszenie Ewy, że o 6 dniach stwarzania ziemi nie wspomnę. Oni są w kompletnym odłączeniu od ksiąg STAREGO TESTAMENTU. Dowiedziałem się że on przez 5 lat studiowania Tory nic nie wie o Jeremiaszu, Ezechielu, Danielu, nawet nie bardzo Eliasza sobie przypomina.

Ledwie pamięta jak Izrael poszedł do niewoli.

To bardzo mi przypomina system jakie przyjęły religie chrześcijańskie w których również nie skupiają się na pismach starego testamentu i nie ma czegoś takiego jak głębsza analiza pism. Więc wierni muszą polegać na nauczycielach, którzy przez seminaria, czy w przypadku judaizmu, szkoły rabinów dokładnie im wszystko wykładają, oczywiście na swój własny sposób, w zależności od potrzeb czy trendów politycznych.

 

Dla przykładu w jaki wygodnicki sposób potraktowali księgi Tory:

Mimo że Tora podaje dokładnie dlaczego był potop, kto zwiódł Ewę i Adama, Żydzi zupełnie inaczej odczytują treść, twierdzą że szatan to anioł Boga który wcale nie jest z nim w konflikcie, to Bóg ma w sobie dobro i zło, co zupełnie odbiega od treści pism biblijnych. Kompletnie ignorują temat olbrzymów, nefilimów, buntu aniołów.

Jednak bardzo konkretnie pamiętają wypowiedzi i obietnice dane Abrahamowi o objęciu ziemi obiecanej. Oraz powtórzone wielokrotnie owe obietnice dalszym naczelnikom Izraela.

Na moje pytanie dlaczego tak jest Kabalista powiedział krótko, że: Tory nie traktuje się litearnie ponieważ to jest kod, a kod do odczytania tory znajduje się jedynie w KABALE!.

Potem dodał że jedynie żydzi potrafią kabałę poprawnie odczytywać, ponieważ Bóg uczynił ziemię tylko dla nich!. Oczywiście kolejny przykład kompletnego ignorowania słów Boga, który wielokrotnie powtarzał że ziemia jest mieszkaniem dla każdego.

 

Powiązania religijne.

 Na tym etapie widzimy konkretne cechy wspólne "wężowej taktyki", jest on tak przewidywalny że w zasadzie wystarczy popatrzeć na główne religie świata i widać kto je kreował.

 

Katolicy, Chrześcijanie biblijni, Judaizm, Islam, każdą z tych religii cechuje jedna taktyka : "przybudówki" i "nadbudówki", konstruowane za pomocą wybiórczości.

 

Katolicy - Katechizm

Chrześcijanie - Listy Pawła

Judaizm - Talmud, tworzony przez 7 wielkich Rabbi oraz Kabała która jest talmudem dla wtajemniczonych Żydów.

Islam - Koran, nauki 7 świętych Imamów.

 

Wszystkie te 4 wielkie religie szatana mają genezę powstawania którą można opisać obrazowo w ten sposób:

 

Jest zbiór pism które zawierają słowo Boga, do którego najpierw ktoś dobuduje przybudówkę, następnie uznaje że powinno się dorobić jedno piętro, następnie budują dwa następne. Po jakimś czasie okazuje się że ciężar budynku jest tak wielki że całe fundamenty i parter się zapada pod ziemię i staje się ... mało istotną piwnicą!. Te cechy występują w każdej religii, najbardziej zakamuflowaną formą "nadbudówki" to chrześcijaństwo ewangeliczne. Tam za myśl przewodnią mają : "Sola Scriptura", ( tylko pismo ), ale czy na pewno tak jest?. Wystarczy stanąć obok i sprawdzić o jaką "scripturę" chodzi. Nie wiem jak ująć to w procentach i na ile będzie to trafne ale moje oszacowania wskazują że jakieś 70 % wszystkich cytatów, kazań pochodzi od Listów Pawła z Tarsu, do tego sama ewangelia Jana czy Mateusza zostały zasłonięte i dosłownie wciśnięte w glebę Listami Pawła, ewangelią Łukasza który był zresztą uczniem Pawła i Dziejami apostolskimi , które w sprytny sposób wprowadziły Pawła w karty historii jako 13 Apostoła.

 

Żydzi i przestrzeganie zakonu.

 

Żydzi uwielbiają mówić o sobie że przestrzegają przepisów tory, żyją w zgodzie z zakonem Boga, nazywają przy tym inne narody zwierzętami, trzymając je w ryzach. Zarzucają gojom skrajną głupotę i kompletną niewiedzę. Brzydzą się bałwochwalstwem i jedzeniem świń pokazując palcami. Rozpaczają nad antysemityzmem.

 

Tym czasem wiemy jaka jest prawda o tym narodzie, ich przestrzeganie tory ogranicza się jedynie do pilnowania świąt, czy odcinaniu napletka, lenistwa w sabat by potem goje musiały sprzątać po nich bród i smród, ponieważ dziwnie wypada że w sabat najwięcej żreją i piją, domy ich po sabacie wyglądają jak śmietniska, czy o taki sabat chodziło Bogu?.

Głupota "gojów" nie wzięła się znikąd, to Żydzi opłacają media i kreują to co się w nich pokazuje, oni płacą za polityków w krajach "gojów", którzy regularnie od 200 lat robią z nas głupców.

Ludy słowiańskie nigdy nie gustowały w świninie aż tak bardzo jak teraz, hodowla świń została wprowadzana przez zakon Jezuitów, dlaczego tak usilnie nam je wciskali tego się nie dowiemy.

Bałwochwalstwo ktoś powie, żydzi tego nie czynią!. Kto w takim razie kiwa się godzinami przed ścianą płaczu i obmacuje ją w ekstazie?. Ich pojęcie antysemityzmu jakie sami zresztą zbudowali i w większości swoimi rękami wykonywali, służy im jako czarny pijar dla rozwścieczonych "gojów" mających dość kumoterstwa, lichwiarstwa i zakulisowego działania. Jeśli nikt nie chciał ich prześladować to zawsze znaleźli sposób by sprawić takie wrażenie. Żydzi będą święcie przekonywać was, że są najbardziej uciskanym narodem pod  niebem. Jednak pomijają fakt że to oni uciskają "gojów" za pomocą bankowego systemu.

 

 

Paweł z Tarsu VS Judaizm.

 

Szaweł, ponieważ tak dokładnie po Żydowsku brzmi imię, bardziej archaiczne z hebrajska to Saul. Jak byśmy go nie nazywali chodzi o katolickiego Św. Pawła, autora ok 60 % całego nowego testamentu.

Paweł był faryzeuszem, uczonym w pismach człowiekiem z kręgu elit żydowskich z czasów Chrystusa. Wiadomo że faryzeusze w tamtych czasach to goście obeznani w Torze oraz innych pismach znanych z starego testamentu, jednak również oni bazowali na wspomnianych wyżej "przybudówkach", posiadali przynajmniej jedno piętro nad torą którą w tamtym okresie była kabała . Znaczy się że nie koniecznie ich wizja mesjasza oraz planów Boga zgadzała się nie tylko z treścią proroctw dla Izraela spisanych przez wielkich proroków, ale również nie była im na rękę. Ponieważ dzierżyli sporą władzę w Izraelu, a jak wiemy ludzie bardzo niechętnie oddają władzę komukolwiek. Należy wspomnieć również pewien ważny fakt że ówczesny władca Herod nie pochodził z linii Dawida, namaszczonego przez Boga rodu królewskiego, był on Edomitą, narodu wchłoniętego 150 lat wcześniej przez Izrael. Na swoje nieszczęście pozwolili im na asymilację z prawdziwym Izraelem co miło fatalne następstwa, ponieważ ten "obrotny" wrogi Izraelowi od wieków naród wymieszał się z resztką mieszkającego tam prawdziwego narodu wybranego i stworzył hybrydę , nację którą dziś nazywamy "Żydami".

Paweł twierdził że został nawiedzony w drodze do Damaszku przez świetlistego ducha, którego uważał za Chrystusa. Duch kazał mu przestać prześladować Izraelitów i Żydów którzy uwierzyli w mesjaństwo Jezusa i nadał mu misję posyłając jako apostoła do pogan. Cała historyjka była by wiarygodna gdyby nie fakt tego , że Jezus już wyznaczył wcześniej Piotra do tej roli, i to już po zmartwychwstaniu. Co by było ciekawiej Chrystus nigdy nie wspominał że ma zamiar wyznaczyć jeszcze jednego apostoła. Należy zaznaczyć że apostoł to wybraniec, ktoś kto został wybrany przez samego Boga Ojca dla swojego Syna by kontynuował pracę po nim na świecie, dokładnie chodziło o niesienie Nowiny o Nadchodzącym Królestwie Boga. Tymczasem Paweł zajął się tym do czego Piotr przy świadkach został upoważniony przez samego Syna Bożego.

 

Dla wyobrażenia i uzmysłowienia sobie jeszcze bardziej problemu Pawła, proszę sobie wyobrazić że Jezus, Mesjasz posłany przez Boga, spotkał 12 ludzi którzy nie byli przypadkowi i jasno słowa Ewangelii Jana czy Mateusza, wskazują na to że zostali wcześniej wybrani przez Boga dla swojego Syna.

Dodatkowo Isus ( Jezus ) szkolił ich oraz przygotowywał przez 3 lata zanim dokonało się ukrzyżowanie Chrystusa i zmartwychwstanie. To była "ekipa specjalnego przeznaczenia", nikt z zewnątrz nie miał by szans się w niej znaleźć po wniebowstąpieniu Chrystusa. Kto więc posłał Pawła do pogan?.


 

Myślę że może nam wiele wyjaśnić analiza mentalności samych żydów oraz filozofii czerpanej wprost z tajemnych ksiąg kabały, oraz tego co nazywają talmudem. Należy pamiętać że Talmud to jedynie "potrawka" drobno zmielona dla gawiedzi żydowskiej, która nie koniecznie musi być zorientowana w planach podboju świata przez ich elity. Jedynie obcowanie z "wybitnymi" nauczycielami kabały gwarantuje dostęp do prawdziwego źródła ich natchnienia, które moim zdaniem pochodzi od księcia ciemności szatana.

 

Ewangelia którą głosił Paweł znacząco odbiega od tego co rzeczywiście głosił sam Chrystus, oraz słów spisanych przez proroków Boga na całej rozciągłości "starego testamentu". Zapewne ciekawicie się dlaczego ująłem w cudzysłów powyższy fragment. Ponieważ nie istnieje tak naprawdę ani stary testament ani nowy, to wszystko jest wymysłem jedynie nowożytnego chrześcijaństwa opierającego się głównie na naukach Pawła z Tarsu!. Prorocy wcześniej , ani Sam Chrystus nigdy nie zapowiadali że pojawi się nowe prawo czy nowe przymierze przed zjednoczeniem na powrót 12 pokoleń rozproszonego Izraela. Nauka jaką głosił Paweł kompletnie pomija ten fakt istnienia wielokrotnie powtórzonego przez samego Boga obietnic. W zamian Paweł stworzył pojęcie nowego testamentu i przymierza, które zamyka Prawo Boga, nadając zupełnie nowe znaczenie istocie zbawienia dla ludzi. Od momentu przyjęcia nauki Pawła możemy rozróżnić następujące zmiany:

 

- odsunięcie Prawa Boga od funkcji zbawienia

- kompletna marginalizacja pozostałych 12 pokoleń zagubionego Izraela, którzy są beneficjentem

większości obietnic danych przez Boga prorokom

- stworzenie złudzenia "duchowego Izraela".

- nadanie wierze w Chrystusa jako jedynemu atrybutowi przez które człowiek osiąga zbawienie,

co jest kompletnym naruszeniem Prawa Bożego, które jest setki razy powtórzone w pismach "starego testamentu", oraz samego Chrystusa.

- zrównanie Syna Bożego ze swoim Ojcem, jedynym Bogiem, co spowodowało pośrednio przyszłe powstanie "trójcy świętej", która jest odwiecznym schematem pogańskich religii.

- stworzenie nieprawdziwej idei Królestwa Bożego które jest w niebie, tu znowu mamy konflikt z

tym co głosili prorocy boży wcześniej i potwierdził sam Chrystus, a mianowicie królestwa które zejdzie tu na ziemię.

 

 

Wszystkie te wymienione elementy  to "Pawłowa nadbudówka", która została przyłączona do prawdziwej ewangelii jaką głosili 12 posłańców Chrystusa, (Apostołów ). Dzisiaj nikogo nie dziwi fakt że tak naprawdę Paweł był 13 "apostołem". Nikogo nie dziwi fakt że jego twórczość to 60 % tego co dziś nazywamy "nowym testamentem". Nikt nie zastanawia się dlaczego Paweł rzadkocytował słowa Chrystusa, a wszystko co wiemy to jego interpretacja  oraz filozofia, głównie nastawiona na realizacje jego wizji. Co Paweł dał nam w zamian jako świadectwo jego prawdziwego namaszczenia przez Boga?:

 

- rzekome nawiedzenie przez świetlistą istotę podającą się za Chrystusa. Tak się składa że Jan ostrzegał nas przed zwodniczymi duchami okazującymi się jako świetliste postacie.

- rzekome potwierdzenie apostolstwa Pawła w Listach Piotra, które od dawna są poddawane krytyce biblijnej jako nieautentyczne.

- cuda które do złudzenia przypominają te dokonywane przez Szymona Maga , jednak nigdzie nie potwierdzonych w źródłach innych niż jego uczniów.


 

Moim zdaniem Paweł jako "apostoł" roznosząc swoją alternatywną ewangelię ludom pogańskim przysłużył się niebywale do zatarcia sedna ewangelii Chrystusa oraz zniekształcił jego główny cel który stanowiło rozgłoszenie Dobrej Nowiny o Nadchodzącym Królestwie Bożym. Dodatkowo zmarginalizował wagę 12 pokoleń Izraela , które w dziele Bożego Zbawienia odgrywa bardzo ważną rolę, przekazaną słowami Izajasza , Ezechiela, Daniela oraz potwierdzone dobitnie w Objawieniu Jana. Na koniec unieważnił fundament na którym Bóg oparł istotę zbawienia dla człowieka,  Zakon dany Izraelowi, a chodzi o uczynki, dobre uczynki , które gwarantują zbawienie. Wiem że dla wielu z was teraz ściska w gardle ponieważ inaczej was pastorowie, starsi zborów uczyli prawda?. Nie będę wam tutaj przytaczał cytatów, udowadniał ponieważ jest tego zbyt wiele, najprościej jest przeczytać sobie tak zwane :"Kazanie Chrystusa na górze", zaczyna się : "Błogosławieni ubodzy w duchu", proszę sobie porównać to głównych doktryn Pawła a przekonacie się że według Syna Bożego zupełnie kto inny dostąpi królestwa niż Paweł wskazywał.

 

Jednak skupmy się na sednem tego artykułu, zadajmy sobie pytanie : kto najwięcej zyskał na "Pawłowej ewangelii"?

 

Oczywiście mi ciśnie się tylko jedna odpowiedź : szatan, oraz jego słudzy czyli tak zwane nasienie węża. Ale to tylko moje zdanie, które nie musicie podzielać. Jednak pokarzę wam coś co powinno rozjaśnić w temacie co Paweł pomógł stworzyć prawdopodobnie nieświadomie.

 

Judaizm jako religia powstała w następstwie ewangelizacji narodów Europy i nie tylko. Została zainicjowana przez żydowskie elity, które nie przyjęły mesjaństwa Isusa (Jezusa) z Nazaretu. Dodatkowo ruch ten od samego założenia postanowił zwalczać prawdziwą ewangelię Chrystusa o nadchodzącym Królestwie Bożym na ziemi. W myśl zasady przytoczonej wcześniej, że ludzie posiadający władzę niechętnie ją oddają. Dodatkowo od tego momentu zaczęło się prześladowanie pism niektórych proroków, Księga Daniela została obłożona przekleństwem z powodu zapisanych tam niezbitych dowodów na mesjaństwo Isusa z Nazaretu. Ówczesna pisma zwana Septuagintą była masowo palone by zatrzeć sedno słowa Bożego które obowiązywało Izrael od Abrahama. Tylko dlatego że Isus z Nazaretu nie pasował im na mesjasza.

Elitom żydowskim, którzy w większości składały się z asymilowanych Edomitów, Aramejczyków i co bardziej strachliwych Izraelitów rozpoczęły proces tworzenia nowej religii alternatywnej , która pozwoliła by im zachować obecny status przewodników religijnych. Plany pokrzyżował im Tytus w roku 70 naszej ery, niszcząc Jerozolimę wraz z świątynią, która po złożeniu ofiarnej śmierci przez Mesjasza przestała być po prostu potrzebna w dalszym dziele zbawienia dla Izraela. Tak powstała kolejna nadbudówka która zgniotła Świętą Torę. Paweł idealnie się wpasował ze swoją ewangelią i bardzo pomógł żydom w stworzeniu FAŁSZYWEGO NARODU WYBRANEGO.

Dzięki idei "duchowego Izraela", zmarginalizował prawdziwe 12 pokoleń izraelskich będące w rozproszeniu od wieków na terenie Europy oraz Azji Mniejszej.
Paweł wprowadzając ideę w której Zakon Boży został jego słowami :"Przybity do krzyża", uwypuklił fałszywy Izrael pozostający w przybudówce judaizmu. Od tego momentu żydzi będą się chełpić :

"to my jesteśmy prawdziwym narodem wybranym, ponieważ zostaliśmy w zakonie",

" zaginiony Izrael zmieszał się z poganami i stał się gojami".

Paweł dokonał jeszcze ciekawej rzeczy, nauczał że Izrael ( Żydzi) odpadł od wiary w Chrystusa z woli Boga, by poganie zostali zbawieni oto fragment :

 

List do Rzymian ( 11.11-12 )

 

"(11)Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść.

(12) Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia?

 

Paweł formułuje właśnie doktrynę na której została zbudowana kolejna Religia, będące kolejną nadbudówką tym razem na Torze , pismach prorockich, oraz ewangelii Chrystusa, czytaj : CHRZEŚCIJAŃSTWO. Do tego pobudza on do działania przyszły przyszły fałszywy Izrael, to właśnie odstępcze nauki Pawła o zniesieniu zakonu, wszczepieniu w drzewo Izraela wymusiło na Edomickich elitach żydowskich powstanie nowej opozycyjnej religii. Którą dziś nazywamy JUDAIZMEM.

 

Proszę państwa, owa wzbudzona zawiść jaką Paweł opisuje w liście do Rzymian wylewa się wprost z Talmudu. Pamiętacie z dziejów apostolskich jak Paweł umykał przed Żydami nauczając w synagogach?. To było właśnie impulsem napędzającym Judaizm, formującym go przez wieki tak, by 2000 lat później, mógł powstać fałszywy Izrael, zlepek Edomitów, Chazarów, Izraelitów.

Tak by można było fałszować wypełnianie się proroctw o rzekomym powrocie Izraelitów do ich ziemi, które jest zwykłym oszustwem, popieranym przez dzisiejsze chrześcijaństwo powstałe na naukach Pawła.

 

Czy Paweł działał w porozumieniu z żydowskimi elitami?. Myślę że nie, człowiek nie był by w stanie koordynować na tak rozległym połacie czasu tak skomplikowanej struktury jakim jest relacja między Judaizmem i Chrześcijaństwem. Uważam że wszystko to jest koordynowane przez szatana.

Rola Pawła była bardzo potrzebna szatanowi do następujących celów:

 

- rozmydlenie istoty zbawienia, które głównie oparte są na uczynkach człowieka.

- przekierowanie ewangelii Chrystusa na pogan, chociaż była głównie adresowana do prawdziwych Izraelitów.

- zatarcie prawdziwej istoty nadchodzącego Królestwa Bożego na ziemi, która właśnie pierwotnie miała być głoszona głównie poganom.

- zmarginalizowanie prawdziwego Izraela.

- powołanie narodu wybranego przez szatana ( fałszywy Izrael).

 

 

Kim więc jest dzisiaj prawdziwy Izrael?

 

Te główne cele zostały w pełni dziś zrealizowane, oznacza to rychłe nadejście czasu ostatecznego i wypełnienie się, pozostałych proroctw biblijnych zawartych w pismach proroków i Objawieniu Jana. Możemy być pewni dwóch rzeczy na pewno :

1. Izrael zostanie ponownie zebrany i wyprowadzony na pustynię z ludów północy, dokładnie jak to miało miejsce za czasów Mojżesza.

2. Dzisiejsze Państwo "Izrael", oraz jego mieszkańcy Żydzi, nie pasują do opisu Izraela podawanych w proroctwach przez Proroków, a samo państwo nie jest wypełnieniem proroctw a jedynie marną podróbą szatana, która kosztowała życie 38 milionów niewinnych ludzi, zabitych podczas II wojny światowej. Tak proszę państwa, na lekcjach historii nikt tego nie uczy że obie wojny światowe to również celowe działanie, ostatnia wojenka między innymi miał cel stworzenie fałszywego Izraela.

 

Jeśli chodzi o ustalenie tożsamości prawdziwego Izraela który gdzieś jest wśród narodów, możemy być pewni kolejnych 2 punktów.

 

1. Plemiona Izraela nie są wymieszane z innymi narodami tak by zatracić czystość genetyczną. Zapewne Bóg dba by formowały kilka obecnych narodów,

 

2. Narody te muszą dziś być bardzo liczne, zgodnie z obietnicą daną Abrahamowi, jak i Jakubowi,

tworzą wiele królestw i są liczni jak piasek morski. Teraz widzicie że to kompletnie nie pasuje do nacji żydowskiej.

 

Najliczniejszymi narodami mieszkającymi na północ od ziemi świętej są EUROPEJCZYCY, biała ludność. Tak się składa że najliczniejszą i najbardziej skonsolidowaną grupą białych są ludy SŁOWIAN. Do niedawna najbardziej płodny naród pośród białej populacji, niestety zmienia się to z powodu ciągłego prześladowania białej rasy, skoncentrowanej obecnie na wyniszczaniu głównie Słowian. Teraz proszę sobie przypomnieć jaki naród był najzacieklej prześladowany przez ostatnie 1000 lat ?. Obie wojny światowe to ogromne ciosy w Słowian.

2/3 ofiar II w.św. To Słowianie.

Obecnie jesteśmy w końcowej fazie niszczenia gospodarczego, społecznego, kulturowego i moralnego. Zastanawialiście się dlaczego satanistyczna Unia Europejska tak nieudolnie chce nam rozlokować "uchodźców"?. Oczywiście że w tym musi być ręka Boga chroniącego czystość swojego ludu, prawdziwego ludu wybranego. Możecie być pewni że tam gdzie jest najmniej islamistów i obcokrajowców, oraz największe bałwochwalstwo wśród białych, jest najwięcej prawdziwych Izraelitów.

 

Podsumowanie.

 Jeśli dotarliście do tego momentu i nie dławi was wściekłość na mnie, za poglądy i opinie wyrażone w tym artykule, które zdaję sobie sprawę z tego że są być kontrowersyjne. Znaczy że jesteście w stanie ograniczonej kontroli umysłu jakiej obarczył nas ten szatański świat. Zaręczam że to dopiero początek prawdy jaka wyłania się powoli z ciemności "króliczej nory".

Jeśli jesteście chętni poznać : "jak głęboko sięga królicza nora" zapraszam do linków niżej, które wyjaśniają i dokładniej opisują zawarty tu temat.

Skrywana  prawda o  ewangelii Chrystusa:

DOBRA NOWINA O KRÓLESTWIE BOŻYM

Dokładniejsza merytorycznie analiza tematu fałszerstw dzisiejszego chrześcijaństwa:

Czy Chrześcijaństwo miłuje Boga i Syna?

Paweł czy Chrystus - komu jesteś posłuszny?

Prawo Boże, nigdy nie zostało uchylone:

Prawo Boże prawem wiecznym.

Film :

Przymierze Boga z narodem Izraelskim trwa do dziś!!

Czy mieszkamy naprawdę na ziemi Kuli ?:

Płaska ziemia - czyżby świat oszalał?wtorek, 09 sierpnia 2016

Prośba o modlitwę dla czterech osób !

Tak się złożyło że w jeden dzień zeszły się sprawy trzech osób które są w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Postawione wobec problemu  oraz różnych prób wyprostowania ich popadły w kompletną bezsilność i proszą o modlitwę do Boga w intencji swoich bliskich, którzy najprawdopodobniej wymagają wygonienia sił demonicznych odpowiedzialnych za ten stan.

Nie będziemy tu wyjaśniać i opisywać szczegółów tych spraw ale jedynie naświetlimy z grubsza.

 

Agnieszka.

Żona jednego z naszych kolegów z tego forum ( Lotion ) oto jego apel :

ZWRACAM SIĘ Z PROŚBĄ DO WSZYSTKICH TU OBECNYCH


Ciężko mi o tym pisać...

Moja żona jest bardzo chora i to wielce. Ma kłopoty, o których nie chcę tu pisać, ale jest źle. Prawdopodobnie, opętana jest przez demony i to kilka jak nie więcej Sad
Zatruwa sama siebie i rodzinę głownie dzieci, ja też jestem na skraju wyczerpania.

Aby jej pomóc potrzebna jest wspólna modlitwa, może nawet z postem choćby 3 dniowym, aby siła była większa.

Modlę się, ale najwidoczniej to nie wystarcza.. Sad

Wszyscy, którzy by chcieli się dołączyć już teraz dziękuję.

intencja: uzdrowienie mojej żony Agnieszki i oddalenie wszelkich demonów oraz sił złego ,aby wróciła do sił i Bożej łaski.
Może ktoś z was ujmie to ładniej...

Niech modlitwa potrwa określony czas, codziennie powiedzmy przez 2 tygodnie. Na ostatnie 3 dni można się wspomóc postem, kto jak czuje bez narzucania czegokolwiek.

Sprawa jest naprawdę bardzo poważna....

Niech Was Bóg prowadzi i Wam błogosławi.

 

Sprawa była już opisywana przez niego na tym forum jednak sprawa najwidoczniej się mocno pogorszyła i po prostu nie ma innego wyjścia jak modlitwa o uwolnienie!

 

 

Małgorzata.

Tym razem  do mnie osobiście zgłosił się  znajomy ( Grzegorz ), jakiś czas temu nawrócił się na Boga po przeczytaniu Biblii i jest podobnie jak my człowiekiem porzucającym  wszelkie bałwochwalstwo i wszystko co wiąże się z Krk. Wiele razy dyskutowaliśmy na tematy biblijne i wspieraliśmy się. Jednak tym razem przyszło mu zapłacić za  zadarcie z demonami i najprawdopodobniej to co znamy pod pojęciem : "Ducha Jezebel" owładnęło jego żoną  Małgorzatą. Jego żona po prostu zbacza z ścieżki Bożej. Grzegorz prosi o modlitwę o jego żonę by zwierzchności które ją skłaniają do złego oddaliły się, a on sam dostał wsparcie od Boga by umiał sobie poradzić z zachowaniem małżeństwa!  

 

Bożena.

To mama jednej z naszych udzielających się w grupie na Faceboku. (Elwira ). Jej mama od wielu lat miała problemy, oto  część jej relacji:

Opetanie mojej mamy, objawy te same o których pisze Krzysiek... Sprawa ciągnie się całe moje życie (ciut dłużej), zaczęło się od depresji, przez kilkanaście lat brała silne psychotropy - choroba w pewnym momencie na chwile ustąpiła i zaczął się CHAD (afektywna dwubiegunowa) i trwa do dziś. Miała epizod przerwy - jakieś 1,5 kiedy już była zupełnie normalna ale od paru miesięcy widzę ze demony wracają 

Rozumiem ją ponieważ i ja byłem świadkiem ataków demonicznych na moją mamę z powodu tego że się nawróciłem i robiłem porządki z bałwanami jednak moja sprawa to jedynie drobnostka w porównaniu z przypadkiem mamy Elwiry!


Natalia

Młoda dziewczyna, która miała doświadczenia w przeszłości z okultyzmem, jej droga oddala się również od ścieżki Boga.Jesteśmy światkami zmasowanego ataku demonów na członków naszych rodzin. Nie jest przypadkiem że właśnie w momencie kiedy działamy przeciw siłom ciemności, wielu z nas płaci właśnie w ten sposób i cierpi. Wiem że wszystko to można odwrócić modlitwą do Ojca i jego Syna.

Prośmy  Syna Bożego by wstawił się za tymi osobami i odgonił wszelkie złe siły odpowiedzialne za te nieszczęścia. Proszę o to w imieniu :

- Krzysztofa
- Grzegorza
- Elwiry

- NataliiModlitwa trwała by przez tydzień i zakończona by była postem jak kto może. Kto chce może pościć w ciągu tygodnia wszystko  zależy od was.

Wspomnijcie w swoich modlitwach o tych osobach i proście o uwolnienie dla Żony Krzysztofa, o nawrócenie na ścieżkę Boga żony Grzegorza, oraz uwolnienie i uzdrowienie mamy Elwiry!

Nie musimy niczego tłumaczyć Bogu anie jego Synowi bo On wszystko wie zanim wypowiemy modlitwę. Bóg nie ma  za tępego ucha by nie usłyszeć ani za słabego ramienia by nie pomóc.

Proponuję zacząć od dziś modlitwę ponieważ czasu nie ma. Technicznie modlitwa wyglądała by tak że w trakcie wieczornych modlitw dziękczynnych Bogu, prosimy Syna Bożego  o wstawiennictwo dla tych osób. To samo powtarzamy rano podczas dziękczynienia porannego. W piątek kto może pości od rana i o dwudziestej  wieczorem razem o jednej godzinie w poście  kto może odmawiamy ojcze nasz, oraz psalm 23 który rozpoczyna się : "Pan jest Pasterzem moim.." W tym dniu o nic więcej nie prośmy.

Niech Isus ( Jezus ) Chrystus wspomoże nas i zaniesie sprawę do Ojca !

22:16, uramibushi
Link Dodaj komentarz »
piątek, 03 czerwca 2016

Wstęp

W związku z pewnymi odkryciami jakie miały miejsce  w ostatnich miesiącach naszych braci i sióstr w wierze, którzy czekamy razem na wypełnienie się obietnicy Bożej zawartej w Biblii, zostaliśmy postawieni wobec prawdy która wprost wylewa się z ksiąg wielkich proroków Boga Wszechmogącego, którą zaś wszelkie religie chrześcijańskie i kościoły zdają się nie widzieć i obchodzić obojętnie.

Jako poszukiwacze prawdy, która zawsze  kieruje prosto do Boga, ponieważ On Jest Prawdą, nie możemy takich odkryć przemilczeć i brać wzór z   religii chrześcijańskich. Lecz ujawniamy to dla wszystkich ludzi, by ci mogli wziąć tą prawdę do serc, i wykorzystać pozostały czas na wyprostowanie swojej "ścieżki życia", ku obiecanemu przez samego Syna Bożego życiu wiecznemu.

Przymierze z Bogiem

Bóg powołał lud swój i nazwał go swoim świętym Imieniem Izrael. Lud wybrany, przygotowany do obcowania z samym Bogiem tu na ziemi. Pielęgnowany, ratowany z opresji silnym ramieniem Pana. Związany wieloma przymierzami  i obietnicami, które Bóg nie wahał się wypełnić wszystkie wykonując. Jednak lud o "twardym karku" szybko zapomniał o swoim Bogu, uprawiając nierząd z obcymi bogami. Hańbiąc Imię swojego Pana depcząc jego prawa. Lud głupi i ślepy przyjął wszelkie błogosławieństwa od Boga, składając dzięki drewnu i kamieniu. Palił kadzidła Baalowi, piekli placki i kładli przed "Królową Niebios", której Bóg nienawidził. Pamiętał o błogosławieństwach płynących z przymierza, lecz o przekleństwach szybko zapomniał.


Bóg przestrzegał przez proroków: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, przed nadchodzącą karą wynikającą z przekleństw jakie były  karą za nieprzestrzegania jego prawa. Ostrzeżeń nie usłuchali, mnożąc zuchwale swoje winy i grzechy przeciwko Panu. Bóg wylał swoją czarę gniewu na swój lud wypełniając obietnicę daną im wraz z błogosławieństwami które chętnie przyjmowali, lecz w zamian Panu  dobrem nie odpłacali. Lód potężny najechał ziemię świętą, którą Bóg dał swemu ludowi aby ich rozproszyć pośród narodów północy.

Przymierze wciąż działa!

 Ci sami prorocy Boga, którzy ostrzegali, dali również ważne informacje dające nadzieję dla Izraela. Bóg obiecał na swoje święte imię że sprowadzi swój lód ponownie do świętej Jego ziemi. A wielka ta rzecz ma nastąpić w czasach ostatecznych, wielkiego Dnia Pana który jest co raz bliżej. Dzień sądu nad ludami ziemi, wyprowadzenie ludu Izraela z rozproszenia pośród narodów. Wszystko to ma się stać  tak jak Bóg,  co wiemy  nigdy Słowa swego nie rzucał na na wiatr, nigdy próżno nie wypowiedział obietnicy, a co obiecał wykonało się. Tak i my jesteśmy wielce przekonani, będąc pokrzepieni świętym słowem Boga i jego obietnicą, że to  niebawem się może stać. Tak jak Słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród ludzi, jako Syn Boży Isus Chrystus, tak i zjednoczenie ponowne zaginionego przed wiekami ludu Izraela, oraz wyprowadzenie z narodów dalekiej północy. Tak jak miało to miejsce za czasów  Mojżesza sługi Bożego. Tak i stać się ma to ponownie z jeszcze większymi znakami i mocą Boga. Wszystko to opisał  Jan  apostoł Isusa Chrystusa w księdze Apokalipsie, która jak wiemy opisuje owy Dzień Pana. To co poznaliśmy z ksiąg szczerze wam przekazujemy, nie zważamy na nauki ludzkie i dogmaty waszych kościołów, które dobrze się mają w świecie złego, układając się od wieków z diabłem zakryli prawdę  Ewangelii Chrystusa o "Dobrej Nowinie". Ona była dla Izraela w rozproszeniu a zapowiada co wyżej napisane.  Tak więc wyłamujemy się z wielkiej zmowy milczenia kościołów , które zwodzą wiernych świadomie czy nie, nie nasz sąd!. Mówimy wam o czym świadczyli prorocy i sam Chrystus ten który siedzi po prawicy Ojca swego. Że Słowo Pana jest już blisko a znakiem jego wypełnienia i wielkim świadectwem prawdy będzie wyjście Ludu Bożego z niewoli obcych narodów. 


Co ważnego odkryliśmy a pominąć się nie da jest to, że świat zła wielki trud sobie zadał ukrywając prawdę o "Narodzie Wybranym". Lód ten   przez 1200 lat  zaginiony żyje i ma się dobrze, mimo wielu ciosów jakie świat zła zadawał, zniszczyć się go im nie udało. Jest liczny jak piasek morski i tworzy wiele narodów. Objęty przymierzem danym  praojcowi Abrahamowi trwa w wielkiej liczbie i sile, czekając aż Pan odwróci ich karę i przywiedzie go na powrót do Świętej Ziemi dziedzictwa jego. Kim że jest ten lód  o twardym karku, krnąbrny i miłujący bałwany z drewna i kamienia?.

Słowianie!

Słowianie lód wielki, tak samo jak jego bałwochwalstwo, przybyły  z dawien do europy z kaukaskiej ziemi, znalazł schronienie wśród swoich braci z pokolenia Jafeta dokładnie jak prorokował Józef wielki sługa Boga  Wszechmogącego. Przez wieki uciskany i mordowany przez narody odbierał należność klątwy jaka spadła na niego za grzechy jego przodków, cóż na to świat złego?. On od dawna zakrywał  prawdę bojąc się obietnicy Boga, powołał naród obcy i bezwzględny przeciwny Bogu. Jan Apostoł słyszał głos Anioła :

"Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana."

Fałszywy Izrael!

Lód ten przebiegły zajął twe miejsce Izraelu!, szatan daje mu siłę działania i swoją moc. Lód  ten ogarnął cały świat będąc ledwie garstką wśród ludów całej ziemi. Wszyscy są ich niewolnikami, ci zaś żerują na nich jak szarańcza na polu uprawnym. Wile razy wyganiani spośród narodów, którym przynosili jedynie biedę, płacz  i wojnę. Wykupił twoje domy, cały dorobek życia, drwi i naigrywa się z ciebie kradnąc twoje imię, o  Ludu Boży!. Jaką to winę nosisz Słowianinie że zewsząd tylko cios za ciosem?, ile jeszcze zniesiesz klęsk i zniewag?. Skąd ta twoja krzywda nie mająca sobie równych pośród ludów ziemi!. Liczny jesteś jak piasek morski i równie głupi. Twoi ojcowie kochali się w bałwanach i ty robisz to samo. Stawiasz sobie je przed obliczem i modlisz się do nich, nie baczysz na słowo Pana tak jak nie zważali twoi ojcowie, kark twój tak samo twardy jak dawniej!. Obudź się Słowianinie ze snu i przypomnij sobie kim jesteś!.

 

Założenia Modlitwy

Oto my świadkowie tej prawdy zakładamy post który trwając od soboty  4 czerwca do do soboty następnego tygodnia, trwając w poście będziemy prosić ciebie Boże Izraela, byś objawił swoje mocne ramie i wyzwolił nas spośród złego ludu podającego się za Żydów.

Oznajmiamy że Jesteś jedynym Bogiem i nie ma innego, a my twoim Ludem !

Oddajemy się pod twoją opiekę w imieniu całego ludu Słowian

Łamiemy wszelkie nikczemne przymierza naszych ślepych rodaków, którzy popchnięci w wielkie bałwochwalstwo przez równie ślepych "pasterzy" oddają nas Królowej Niebios pod "opiekę".

Czekamy Panie wytrwale na Twojego Syna, Prawicę Twoją i sąd Twój, niech tak się Stanie!

Wszelką informację zasięgniesz pod linkami niżej, przeczytaj poniższe artykuły i zapoznaj się z dowodami, które potwierdzają to co wyżej spisane.

Film Wyjawienie wielkiej tajemnicy Bożej :

pierwsza część:

https://www.youtube.com/watch?v=GHxLV9yiXYM

druga część:

https://www.youtube.com/watch?v=NvsybxtRb8c

Ewangelia Mateusza.. Przygotowanie zaginionego Izraela do Sądu Boga

https://cyryl27.wordpress.com/2016/06/03/ewangelia-mateusza-czyli-przygotowanie-zaginionego-izraela-do-sadu-boga-na-pustyni/

Ponadto!

Kłamstwo kształtu ziemi ( bardzo ważny i ciekawy artykuł )

http://www.zbawienie.com/plaska-ziemia.htm

Kłamstwa fałszywego Apostoła :

https://cyryl27.wordpress.com/2016/05/22/klamstwo-pawla-nr-4-kim-jest-bog-tego-swiata/

 

 

 

 

 

 sobota, 30 stycznia 2016

Jakiś rok temu dość intensywnie zajmowałem się poszukiwaniem śladów okultyzmu w muzyce, udało mi się zaznajomić z tematem dość dobrze na tyle by zrobić własną prezentację i artykuł na tym blogu. Konfrontując to wszystko z internetem i tym całym materiałem na ten temat wydawało mi się że chyba wszystko już zostało rozszyfrowane  i odgadnione co do "gwiazd" i ich szatańskiej muzyki. Tak myślałem do wczoraj.  Jednak kiedy żona pokazała mi jeden teledysk  oniemiałem, zdziwienie było tym większe z powodu że "kawałek" ten jest jednym z największych hitów lat 80, który słyszeliśmy bardzo wiele razy.

"It's Raining Men"

Trochę historii :

To Raining Men "to utwór napisany przez Paula Jabara i Paul Shaffer w 1979 roku, ]oryginalnie nagrany przez The Weather Girls w 1982 roku. Piosenka ta była w repertuarze wielu artystów: Diana Ross, Donna Summer, Cher i Barbra Streisand przed przyjęciem przez Martha Wash i Izora Armstead z The Weather Girls, z ich wersja staje się międzynarodowym hitem, sprzedając ponad 6 milionów egzemplarzy na całym świecie. Utwór ten stał się symbolem tańca gejowskiego i hymnem kobiet.

hqdefault                                                                    tęczowy parasol w kolorach symbolicznej tęczy homoseksualistów

Wielu z was zapewne wie że lata 70- 80 to masowa propaganda medialna mająca na celu wprowadzić demoralizację przyszłych społeczeństw za pomocą muzyki, filmów i sztuki współczesnej. Propaganda homoseksualna i multikulturalizm były nieodłącznym przesłaniem dla nowego pokolenia i wzorem nowoczesności. Ówczesne lata można było by spokojnie określić jako renesans pogaństwa, nihilizmu, oraz zmysłowego humanizmu ,które miały zastąpić ostatecznie erę chrześcijaństwa. To właśnie w tych latach wypłynął na światło dzienne kościół satanistyczny jako oficjalny przedstawiciel starego gnostycznego świata obecnie czającego się za kulisami elit . Można by było wiele na ten temat pisać jednak nie jest to głównym tematem tego artykułu.

 

"Deszcz Mężczyzn".

Sam tytuł podsuwa każdemu poszukiwaczowi prawdy wskazówkę, która rzuca podejrzenie na podtekst okultystyczny tego utworu. Deszcz w piosenkach i teledyskach jest bardzo ważnym symbolem w świecie okultystycznego show-biznesu. Według znawców tematu symbolizuje on obfitość pieniędzy i nagrody jakie ofiaruje świat demonów za podpisanie  cyrografu z diabłem. Umowa taka jest zawierana między artystami a wytwórniami fonograficznymi kontrolowanymi przez wysokich rangą okultystów. Obfitość deszczu pieniędzy  i sławy jest następstwem zawarcia takiego paktu. Artyści bardzo chętnie o tym śpiewają i zawierają to w swoich utworach pod postacią symboliki deszczu lub po prostu wprost dziękując tak zwanemu "RAINMENOWI". Niektóre gwiazdy pop wprost nazywają go  szatanem. Osoby które stykają się pierwszy raz z tematem i nie rozumieją o czym piszę proponuję oglądnąć poniższy film zanim przejdziemy dalej do konkretów.

W tym utworze deszcz ma zupełnie inne znaczenie a sam tekst piosenki moim zdaniem jest czymś więcej niż to co można znaleźć w współczesnych utworach tego typu. Odkryłem tam masę informacji zakodowanych na temat czegoś co ma się wydarzyć w niedalekiej przyszłości a co dokładnie opisane jest w Apokalipsie Św. Jana. Sama piosenka brzmi niewinnie dla człowieka, który słucha ją w radiu czy ogląda w telewizji. Linia melodyczna jest bardzo wpadająca w ucho, można by rzec, omamia człowieka do tego stopnia że nie bardzo nas interesuje o czym dokładnie mówi tekst piosenki. Jest to stary numer ludzi zakulisowych odpowiadających za powstanie takiego utworu. Nie chcę insynuować niczego co mogło by wskazywać na celowe działanie autorów tekstu. Z doświadczenia jakie mam zdobytego podczas oglądania różnych wywiadów na ten temat, wiem że duża część takich "hitów" powstaje poprzez natchnienie sił nadprzyrodzonych. Być może w tym przypadku również tak było, jednak nie możemy wykluczyć że autor w pełni świadomy napisał tekst piosenki opowiadający o przyszłym wydarzeniu. Tak czy inaczej przerażającą prawdą jest że świat zwierzchności demonicznych jest twórcą większości naszej muzyki, sztuki, i literatury.

 

 Deszcz Mężczyzn - deszcz upadłych aniołów spadających z nieba?

 Na samym początku zamieszczam przetłumaczony tekst  piosenki, następnie przeanalizuję zawartość:

Wilgotność wzrasta
Ciśnienie spada
Według naszych synoptyków
Warto wybrać się na ulice

Bo dziś w nocy po raz pierwszy (po raz pierwszy)
Tak gdzieś wpół do jedenastej (wpół do jedenastej)
Po raz pierwszy w historii
Ma spaść deszcz facetów (ma spaść deszcz facetów)

Pada deszcz facetów, alleluja
Pada deszcz facetów, amen x2

Wilgotność wzrasta
Ciśnienie spada
Według naszych synoptyków
Warto wybrać się na ulice

Bo dziś w nocy po raz pierwszy (po raz pierwszy)
Tak gdzieś wpół do jedenastej (wpół do jedenastej)
Po raz pierwszy w historii
Ma spaść deszcz facetów (ma spaść deszcz facetów)

Pada deszcz facetów, alleluja
Pada deszcz facetów, amen
Zamierzam wyjść na miasto
Zamierzam
Zmoczyć się do suchej nitki

Pada deszcz facetów, alleluja
Pada deszcz facetów, a każdy z nich jest wyjątkowy
Wysocy, blondyni, bruneci i przeciętni
Brutalni i twardzi, silni i szczupli

Niech Bóg błogosławi Matkę Naturę
Ona też jest samotną kobietą
Przejęła kontrolę nad niebem
I zrobiła to, co już dawno zrobić miała

Nauczyła wszystkich aniołów
Tak sterować niebem
Aby każda kobieta bez wyjątku
Mogła znaleźć wymarzonego faceta

Pada deszcz facetów

Z tekstu dowiadujemy się że nadchodzi niesamowite wydarzenie, które adresowane jest głównie dla kobiet. Deszcz mężczyzn ma spaść jak deszcz na ziemię!.

 "Wilgotność wzrasta
Ciśnienie spada
Według naszych synoptyków
Warto wybrać się na ulice"

Wzrastająca wilgotność i spadające ciśnienie symbolizuje wzrost sprzyjających warunków do tego by "deszcz" mógł spaść, wilgotność jest wzrastającą demoralizacją ludzi gotowych przyjąć każdą amoralna ideę. Spadające ciśnienie odnosi się do ustępującej przeszkody w postaci  wartości chrześcijańskich.Synoptycy radzą że już możemy wyjść na ulicę, czyżby ludzie zza kulis okultyzmu wskazują że już czas nadszedł ?. A może ci synoptycy to istoty demoniczne mające wgląd w to co dzieje się w niebie?.

"Bo dziś w nocy po raz pierwszy (po raz pierwszy)
Tak gdzieś wpół do jedenastej (wpół do jedenastej)
Po raz pierwszy w historii
Ma spaść deszcz facetów (ma spaść deszcz facetów)"

W tej zwrotce jest ważna wskazówki, w zasadzie najważniejsze przesłanie całej piosenki, po raz pierwszy w historii tego świata spadnie deszcz facetów. Moim zdaniem może to oznaczać  przybycie na ziemię upadłych aniołów z nieba, który jest opisany w Apokalipsie Jana :

 

" Objawienie 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie."

Po raz pierwszy w historii świata ma to nastąpić, jak wiemy  w Księdze Rodzaju mamy opis podobnego wydarzenia kiedy aniołowie zstąpili z nieba na ziemię, łamiąc prawo Boga żenili się z kobietami ludzkimi. Te wydarzenie przedpotopowe zapoczątkowało wszelkie pogańskie kulty płodności jakie znają nasze cywilizacje. Tak się składa że cały okultyzm, opiera się głównie na kulcie płodności więc podobne zjawisko było by dla nich bardzo pozytywnym wydarzeniem w świecie po potopowym. Dlatego cała piosenka utrzymana jest właśnie w tym radosnym tonie. Więc kiedy to się stanie ?, mamy informację że ich "synoptycy" zaręczają że gdzieś "Tak gdzieś wpół do jedenastej". Długo się zastanawiałem nad symboliką do puki nie trafiłem na pewien film na youtubie, w którym autor wyjaśniał czym tak naprawdę jest w świecie okultyzmu "9/11" . Okazuje się że nie jest to żadna zapowiedź ataku na WTC, ale bardzo ważne liczby w numerologii tajemnych stowarzyszeń. W skrócie wygląda to tak :

- 9 oznacza stary ład, adepta magii, starego człowieka

- 11 oznacza nowy ład, lucyfera który daje ludziom wiedze, wtajemniczonego magika

Jak widać nr 10 jest pominięte ponieważ oznacza ono nikogo innego jak Boga, tak więc 9/11 to zapowiedź awansu ludzkości bez udziału Stwórcy z jego pominięciem. To bardzo nawiązuje do tego co dzieje się w świecie NEW AGE i nie tylko.

W przypadku piosenki mamy pół godziny przed 11, co wskazuje że tuż przed osiągnięciem całej "iluminacji" ludzkości, które ma zapewnić właśnie powrót lucyfera inaczej apollona na ziemię, ten deszcz to dokładnie upragniony powrót tych dawnych "herosów" którzy zapewne będą ponownie pałać namiętnością do ziemskich kobiet., dokładnie jak to było przed potopem opisanym w Biblii.

 

Refren modlitwą i składaniem dziękczynienia starożytnym egipskim bogom :

Pada deszcz facetów, alleluja
Pada deszcz facetów, amen x2

Zapewne wielu z was będzie zszokowanym tym co teraz napisałem ale proszę się zapoznać z tymi artykułem, które wyjaśniają czym są te dwa zwroty tak licznie występujące w Biblii i skąd tam się wzięły:

artykuł alleluja i amen

Refren to jawne podziękowanie szatanowi zatwierdzone jednym z imion bogów Egiptu, za którym szatan od wieków odbierał potajemnie cześć. 

Pada deszcz facetów, alleluja
Pada deszcz facetów, a każdy z nich jest wyjątkowy
Wysocy, blondyni, bruneci i przeciętni
Brutalni i twardzi, silni i szczupli

Mamy tu opis jak ci "faceci" mogą wyglądać.  pragnę przypomnieć wam pewną ważną rzecz. Od lat 60-tych nieustannie masmedia tłuką nam do głowy ideał wyglądu mężczyzny i kobiety. Jest tego tak wiele w TV, reklamach filmach książkach że nie sposób nie zauważyć całej socjotechniki wpajającej nam marzenia bycia pięknym. Otóż oni zaręczają kobiety że ci "faceci " będą przystojni, do wyboru i koloru. Staną się obiektem pożądania niezaspokojonych seksualnie kobiet. Wystarczy przyjrzeć się innym utworom Kety Perry Czy Leady Gagi, tam również są propagowane wątki mieszania się ludzi z "gośćmi z kosmosu". Oczywiście cały świat nie może łączyć ich z upadłymi aniołami, ponieważ oficjalnie Boga nie ma, pamiętajmy ich zasadę jaką się kierują okultystyczne elity świata:

"pominąć 10" ( Stwórca świata )

"Niech Bóg błogosławi Matkę Naturę
Ona też jest samotną kobietą
Przejęła kontrolę nad niebem
I zrobiła to, co już dawno zrobić miała"

 "Niech Bóg błogosławi Matkę Naturę" ten zwrot jest wyjątkowo perfidny w całym swoim kontekście, moim zdaniem zwracają się tu do Stwórcy by pogodził się i pobłogosławił "Matkę Naturę". Owa "matka" to najwcześniejsza bogini świata pogańskiego, znana w gnostycyzmie jako Gaja, utożsamianą przez ruchy NEW AGE : "Matką Ziemią". W dzisiejszym neopogańskim świecie, oraz w kręgach okultystycznych Gaja ewoluowała w Bafometa, androgyniczne bóstwo, które jest potajemnie czczone przez masonerię i elity świata. Z uwagi że cały tekst jest hymnem zaadresowanym głównie dla kobiet, zapewne "Matka Natura" była bardziej na miejscu. W zwrotce mamy również bardzo ważną informację, która swoje wyjaśnienie ma również w Biblii. Chodzi tu o szatana który chce przejąć kontrolę w niebie, buntując jak największą ilość aniołów przeciwko Bogu. Oczywiście Biblia jasno wskazuje że szatan nie ma szans w walce z Bogiem mimo wszystko będzie musiał podjąć tą próbę walki, za który zostanie wygnany z nieba. Stąd zapowiadany deszcz.

"Nauczyła wszystkich aniołów
Tak sterować niebem
Aby każda kobieta bez wyjątku
Mogła znaleźć wymarzonego faceta"

Ostatnia zwrotka nawiązuje do tego co napisałem wyżej. "Matka Natura" czyli Szatan, grecki apollon naucza , buntuje aniołów Boga, "aby każda kobieta bez wyjątku mogła znaleźć wymarzonego faceta". To jest główne przesłanie kończące całą piosenkę. Jest to obietnica że na tym wydarzeniu zyskają "wyzwolone" kobiety. Będą mogły uprawiać  wymarzony, niezaspokojony lubieżny seks z super "facetami".

Podsumowanie.

 To co napisałem wyżej to tylko moja interpretacja oparta na tym co wiem na temat okultyzmu w popkulturze, oraz korelującymi z tym, informacjami zawartymi w Biblii. Dla wielu osób nie znających treści Biblii to opisałem może być śmieszne i niezrozumiałe, jednak zapewniam was że kiedy zaczniecie badać temat dogłębnie na jakikolwiek temat, zawsze natraficie na ścieżkę która zaprowadzi was do Biblii. Dla tych którzy rozumieją zawartą tu myśl, powiem tyle że piosenka ta moim zdaniem jest hymnem  dedykowanym kobietom od samego lucyfera, pana ciemności i kłamstwa. On obiecał dawno temu że powróci na ziemię jako niosący "światło". My jednak wiemy że przyniesie tylko zniszczenie i spustoszenie. Jeśli to co napisałem jest prawidłowo zrozumiane to uzupełnia nam obraz tego co będzie się działo zaraz po zrzuceniu "smoka" na ziemię!.

Dodatkowe linki dla osób chcących dodatkowo zapoznać się z ważnymi tematami:

"Nasienie węża"

"Okultyzm/ satanizm"

"Doktryna Lucyferiańska"

"Okultyzm w teledyskach"

 

21:55, uramibushi
Link Dodaj komentarz »
środa, 25 listopada 2015

Post ten jest wylaniem żalu po części, oraz częściową próbą wyjaśnienia tego co dzieje się obecnie w świecie. Zadymy z islamistami, oraz odrodzeniem skrajnie prawicowych ideologii które uważam za równie niebezpieczne. Oczywiście jestem osobą wierzącą w Boga  dlatego wiem że przyczyny tego wszystkiego są gdzieś  w świecie niewidzialnym a głównym projektantem jest sam szatan.

III Rzesza.

Ja widzę analogię do okresu  przed wojennych Niemiec, z deszczu pod rynnę tak to wygląda. Niemcy lat dwudziestych również były nasycone lewicową propagandą, sztuką i kryzysem finansowym za którym czaili się Żydowscy "banksterzy" oraz przekupni politycy. Również duma narodu niemieckiego była regularnie podważana, okupacja zagłębia ruhry przez rząd Francji i limity zbrojeniowe. Niemcy mieli największe bezrobocie w tym okresie i masowo uciekali doi USA. Potem zainicjowały się ruchy i stowarzyszenia młodzieżowe które zostały sterowane przez specjalistów z masońskich  tajnych stowarzyszeń. Przewodnicy zainspirowani ezoterycznymi, mistycznymi rytuałami wychowywali młodzież w duchu ODNOWY WIELKICH NIEMIEC. To właśnie tacy ludzie jak Hitler , Himmler z wszczepionymi konkretnymi demonami kierowali i zarażali swoim czarem  innych nie tylko młodych. Konkretna socjotechnika i trochę działań zakulisowych zagotowało młodych ludzi. Zauważcie że kiedyś młodzież nie była tak zdemoralizowana jak dziś. Jak więc szybko udało się zrobić  Hitlerowi z nich  wojowników zabójców?.


Przekierowanie gniewu na Żydów, to był manewr który dał młodzieży pretekst do posmakowania pierwszej krwi. Mogli zasmakować jej i poczuć się jak wilki polujące swobodnie. Dokładnie tak samo jak dzisiejsza młodzież wyszkolona w nienawiści do drugiego, kogokolwiek najlepiej z innego miasta, innej drużyny nienawiść musi być obecna od małego. Z obniżonym progiem moralności dzisiejsza młodzież jest jeszcze bardziej wybuchowa i bardziej podatna na ukierunkowanie. Jesteśmy właśnie świadkami przekierowywania tej nienawiści przeciwko kogoś obcemu, trafiło na ISLAMISTÓW czy widzicie tu analogię?. Kto nam zapewnia wystarczającej ilości materiału do "budowania nienawiści" jak nie UE - IV RZESZA !! ... Przypadek że znowu oni ?.


Tak jak Żydzi , którzy nie mieli większego udziału w kryzysie Niemiec lat 30  ponieśli rolę kozła ofiarnego ( nie mówię o grubych rybach "banksterach" ), byli mordowani i prześladowani tylko ci , którzy byli zwykłymi niewinnymi ludźmi. Tak i jeśli dojdzie do pogromu islamistów gdzieś w Europie , również możemy być pewni że zginą ci najbardziej pokojowi i niewinni. Taka jest rola i przeznaczenie ludzi sprawiedliwych by ginąć. Rosja , Francja , USA, bombardują Syrię... kto tam ginie jak myślicie ?. Normalni pokojowi ludzie podczas gdy najemnicy i mordrercy siedzą w schronach i wychodzą po nalocie jak szczury by oddać symbolicznie serie z kałacha i zapalić fajkę !. Rządzi nami NASIENIE WĘŻOWE które jest w mniejszości na tym świecie jestem tego pewien, jednak jak to jest za okupacji gdzie naród 30 milionowy okupowany jest przez  80 tysięczną armię wroga. Trzymają nasz świat w ryzach dzięki wojnom i konfliktom. Gdy by oni znikli w jedną noc wszyscy, rano nie poznalibyśmy tego świata, błogi spokój by zapanował.

 

Lecz na razie jesteśmy w okupacji i jeśli przestawią pionka to jedni krzyczą a drudzy giną. Jest to wybitnie przykre do oglądania, strach wyjść we własnym mieście w nocy na spacer. Bo można zostać zaatakowany przez  bandę 20 latków za to że im się nudzi. Ponieważ dostają regularnie "pierdolca" kiedy tylko wypiją. Cały dzień strzelają się w Counter-Strike potem idą zaczepiać ludzi. Wychowani na "rozregulowanych" są chwiejni psychicznie i czekają na sygnał do ataku by zrealizować pragnienia siedzących w nich demonów. Krwawa jatka to będzie ich wypełnienie życiowej misji, tak nisko zostali zaprogramowani przez nasze elity, potem będą ich chować szybko w masowych grobach jak młodych separatystów i Ukraińców. Zapieczętują jako "bohaterów" ginących znowu o bliżej nie określone : NIC.

 

Powiem teraz coś o szatanie , głównemu okupancie tego świata i panu wszystkich satanistów. Gdy by nawet mógł stworzyć coś dobrego załóżmy że Bóg dał by mu  taką możliwość i powiedział mu : 

"weź sobie ten świat i tych ludzi i rób sobie co chcesz , Ja idę sobie zrobić drugi".


To założę się że nie umiał by nic twórczego i dokonać. Nawet te jego głupie technologie i wynalazki które podrzucał ludzkości wykonywali LUDZIE i udoskonalali je. Jakoś nie widziałem skamieniałych "Jumbo-jetów" z przed potopu, a przecież rządziły tam herosi i potomstwo upadłych. Dopiero ten okres od potopu jest tak naprawdę  czasem gdzie ludzie mogli pokazać w pełni swoje możliwości i inwencję twórczą. Możliwe że szatan i demony za to nas tak nienawidzą. Bóg jedyny wie że to co uczynił jest zawsze jest pierwsza klasa. Szatan wykorzystał naszą kreatywność by nas kontrolować i wymordować jednak wymknęło się mu z pod kontroli, zresztą jak zwykle i nie pierwszy raz,  ( potop, Chrystus ). To jest dowód na to że jest "cienkim bolkiem", i nie nadaje się nawet na zawiadowce stacji kolejowej. Jego wyznawcy powinni się mocno zastanowić nad słusznością oddawania mu czci.czwartek, 08 października 2015

Artykuł ten poświęcony jest tym osobom, które nie do końca zdają sobie sprawę że całość ksiąg biblijnych jakie znamy i czytamy jest przeplatana różnymi proroctwami. Niektóre proroctwa są jasne i wyłożone wprost, inne są ukryte poprzeplatane wątkami. Są nierozumianą tajemnicą do czasu kiedy się nie wypełnią.


Proroctwa.

 Proroctwo o czterech zwierzętach Daniela to przykład proroctwa oficjalnie zapowiedzianego, gdzie Bóg jawnie zapowiada co ma się stać, z reguły ujawniane jest to za pomocą symboli jednak  można spotkać bardzo precyzyjne proroctwa gdzie podane jest nawet imię ważnej osoby, mam tu na myśli kolejne proroctwo proroka Jeremiasza o przyszłym wybawicielu  ludu Izraela władcy Persji Cyrusie. Wszystko wypełniło się 170 lat później.Nie trzeba było wybitnych badaczy pism by zauważyć wypełnienie. Proroctwo Daniela o zwierzętach , wymaga trochę więcej rozeznania w symbolice biblijnej, a sam okres trwania tego proroctwa jeszcze się nie skończył i ciągle się wypełnia.


Proroctwo ukryte.

Ten rodzaj jest najbardziej ciekawy, ponieważ wymaga bardzo uważnego zagłębiania się w tekst. Nadmienię że proroctwa tego rodzaju nie maja szans na możliwość rozszyfrowania ich zanim się nie wypełnią, jest to  Boży zabieg tak by nawet nikomu nie przyszło do głowy że to jest ważne. Natchniony prorok pisząc sam nie wiedział że to opis przyszłych wydarzeń. Ale kiedy te wydarzenia się spełniają stają się one zaskoczeniem i świadectwem dla nas najcenniejszym.

 

Psalm 22, szczegółowy opis śmierci Chrystusa.

Król Dawid, namaszczony władca Izraela, rządzący mniej więcej w 1000 r p.n.e. był sprawnym władcą i wojownikiem, dzięki któremu Izrael otrzymał ziemię obiecaną w pełnym słowa tego znaczeniu. Dawid wypełnił proroctwo i obietnicę daną Abrahamowi przez samego Boga, że  jego potomkowie obejmą całą tą ziemię w posiadanie. Dawid jako wytrawny dowódca i król nie zdawał sobie sprawy, że pisząc swoje psalmy ( poematy ),  zapisuje proroctwa, które za 1000 lat wypełniając się, dadzą ludziom niepodważalne świadectwo dla Mesjasza Chrystusa. Dawid pisząc w natchnieniu, kierowany Duchem Bożym spisał w jaki sposób zginie Isus Chrystus. Zapis jest tak precyzyjny że Żydzi po ukrzyżowaniu Isusa, nie mieli żadnej wątpliwości kogo właśnie zabili.

Analiza szczegółowa Psalmu 22.

(1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Łania w czasie zorzy porannej..." Psalm Dawidowy.

(2) Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił...? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego?

(3) Boże mój! Wołam co dnia, a nie odpowiadasz, I w nocy, a nie mam spokoju.

(4) A przecież Ty jesteś święty, Przebywasz w chwałach Izraela.

(5) Tobie ufali ojcowie nasi, Ufali i wybawiłeś ich.

(6) Do ciebie wołali i ratowałeś ich, Tobie zaufali i nie zawiedli się.

(7) Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, Hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa.

(8) Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, Wykrzywiają wargi, potrząsają głową:

(9) Zaufał Panu, niechże go ratuje! Niech go wybawi, skoro go miłuje!...

Wersety 1- 6 dotyczą samego Dawida, jako że był w bardzo wielu niebezpiecznych sytuacjach , uciekając przed królem Saulem wołał do Boga swego o ratunek. Takich fraz w jego psalmach jest najwięcej. Prawdopodobnie kiedy spisywał psalmy był w podeszłym wieku, z ustabilizowanym królestwem i sytuacją polityczną. Psalmy  jakie pisał pod natchnieniem były formą oddania czci swojemu wybawicielowi Bogu Wszechmogącemu.

Wersety 7-9 to wskazówka od Boga dla osób które  były świadkami sądu i krzyżowania Isusa. Opisuje stosunek jaki miał tłum żydów do znienawidzonego Zbawiciela. Możliwe, że 9 werset był nawet cytowanym zdaniem, które zostało wypowiedziane przez kogoś obserwującego. Zapewne był to ogromny szok dla ówczesnych świadków śmierci Chrystusa, kiedy sobie przeczytali ten psalm ponownie!.

(10) Tyś mnie wydobył z łona, Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej.

(11) Na ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej.

(12) Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, Bo nie ma nikogo, kto by pomógł!

(13) Otoczyło mnie mnóstwo cielców, Obległy mnie byki Baszanu...

(14) Rozwarły na mnie swą paszczę Jak lew, co szarpie i ryczy.

(15) Rozlałem się jak woda I rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, Roztopiło się we wnętrzu moim.

(16) Siła moja wyschła jak skorupa, A język mój przylgnął do podniebienia mego I położyłeś mnie w prochu śmierci.

(17) Oto psy otoczyły mnie, Osaczyła mnie gromada złośników, Przebodli ręce i nogi moje.

(18) Mogę policzyć wszystkie kości moje... Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem.

(19) Między siebie dzielą szaty moje I o suknię moją los rzucają.

Zwróćmy uwagę jak się powtarza schemat rytmicznie, 10 - 14 wers mówi Dawid o sobie, opisuje swoją sytuacje kiedy Aram nastawał na jego wojska. Jednak 16 werset rozpoczyna kolejne szczegółowe opisy momentu kiedy Chrystus  wisiał na krzyżu, wysuszony język pojawia się w momencie szybkich i płytkich oddechów. Kiedy robiono doświadczenia naukowe okazało się że ukrzyżowany człowiek miał ogromny problem z oddychaniem, by wytrwać musiał robić płytkie oddechy i szybkie. Wersety o przebijaniu rąk i nóg jest bardzo mocnym dowodem, ponieważ w momencie spisywania psalmu ok. 1000 r p.n.e. nikt nie znał takiego sposobu egzekucji. Dopiero Rzymianie wprowadzili tego typu proceder w 1- 2 wieku p.n.e. 18 werset znowu opisuje ból jaki odczuwał Chrystus, tu znowu dzięki badaniom naukowym wiemy, że rozkład siły jakie działa zawieszonego na krzyżu człowieka powoduje ogromne obciążenia stawów. Siła grawitacji powoduje nienaturalne ułożenia stawów barkowych, oraz górnej części kręgosłupa. Ostatni werset 19 jest konkretem, który był szokujący dla świadków śmierci naszego Zbawiciela. Żołnierze pilnujący  ukrzyżowanych rozkradli ich szaty, lecz szata Isusa była z jednej części  płótna, dlatego postanowili rzucić o nią losy.

 

 "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił".

Z Ewangelii Marka i Mateusza dowiadujemy się że Isus w momencie konania , wykrzyczał te słowa.

(34) O godzinie dziewiątej zawołał Isus donośnym głosem: Eloi, Eloi. lama sabachtani? Co się wykłada: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Ew Marka 15.34 ).

Należy pamiętać że naoczny świadek Jan, nie zawarł tego świadectwa w swojej relacji.Marek  nie był naocznym świadkiem, nawet nie znał Chrystusa, Mateusz był uczniem, jednak nie wiemy czy słyszał te słowa.Wiadomo że Mateusz to wiarygodne źródło ponieważ należy do grona najbliższych wybranych uczniów Isusa. Więc należy traktować taką relację jako bardzo prawdopodobną.  Osobiście uważam że Chrystus mógł wypowiedzieć to zdanie celowo, może nie tuż przed samą śmiercią ale gdzieś w trakcie konania. Zwróćcie uwagę że Marek specjalnie napisał to po aramejsku, wręcz podkreślił to zapisując to właśnie w tym języku. Należy pamiętać że w tamtym okresie prosty lud porozumiewał się w języku greckim. Aramejski był w mniejszości popularny w kręgach uczonych w piśmie i kapłanów. Jeśli Chrystus wypowiedział to zdanie rzeczywiście to nie dlatego że stracił wiarę w swojego Ojca, a dlatego by wskazać miejsce w Psalmach Dawida, gdzie jest opis tego co się właśnie dokonało. Ponieważ to dokładnie zdanie rozpoczyna 2 werset Psalmu 22 !. Wskazał on uczonym w piśmie i Sanchendrynowi, którzy przyglądali się drwiąc z niego. Mówiąc po aramejsku wiedział że oni rozpoznają że do nich to kieruje właśnie te słowa, dał im świadectwo jakiego się nie spodziewali, oraz znak którego żądali jeszcze za życia  Chrystusa.

 

Podsumowanie.

Dzięki psalmowi 22, mamy ogromne mocne świadectwo tego że Chrystus to zapowiedziany Mesjasz. Umacnia wiarę tych którzy nie widzieli a uwierzyli, mimo że minęło 2 000 lat. Dla naocznych świadków był to ogromny szok i zaskoczenie, dla nas przykład jak wspaniałym i pomysłowym jest nasz Bóg, że zostawia nam tyle świadectw abyśmy czytali i uwierzyli. Jednak wielu jest na świecie takich, którym nie jest na rękę byśmy wierzyli. Oni zawsze znajdą sposób by podważyć wiarę tych którzy mają wiarę. Nie dajcie się zwieźć, oszukać ich argumentom, miejcie to w sercu a rozum niech będzie wolna. Oni mają w głowie pełną głupoty, lecz serce pełne nienawiści pełne. Bo wiedza ich jest niczym w obliczu Stwórcy, a tylko głupiec nienawidzi bez przyczyny.
 

23:12, uramibushi
Link Dodaj komentarz »
środa, 16 września 2015

Dlaczego  to robimy ?

Świat na naszych oczach staje do góry nogami, przekraczane są wszelkie granice bestialstwa, pogaństwa, nagminnie urąga się Bogu za pomocą środków masowego przekazu, czy z ust zwykłych ludzi. Obrazy z Apokalipsy Św. Jana stają się już częścią naszej historii i nikt kto ma poznanie w tym temacie nie łudzi się że to jeszcze nie czas. Nigdy dotąd tak wiele znaków na niebie i ziemi nie zaistniało w tak krótkim czasie.


Elity świata wydają się być na to wszystko przygotowane, potajemnie działania przez ostatnie 200 lat  na ten jeden  krótki fragment czasu, w którym mają się wykonać proroctwa zawarte w Słowie Bożym.  

Na naszych oczach wdać jak wprowadzają na szybkiego ostatni zaplanowany etap z "Protokołów Mędrców Syjonu", trzecia wojna światowa mająca się zacząć od wojny religijnych, oraz wojen domowych w samej europie na tle etnicznym.

Satanistyczni liderzy Unii Europejskiej starają się usilnie zdestabilizować za pomocą islamistów mocne kraje europy, które są siłą napędową połowy cywilizowanego świata. Potrzebują naszego upadku fizycznego a przede wszystkim moralnego, po to by wprowadzić swoje ukryte plany. Doprowadzić by pokojowe ludy Europy zmuszone były do zabijania w obronie swoich rodzin przed atakami nienawidzących nas od setek lat islamistami.

Widać również znaki masowego budzenia się świadomości ludzi w Polsce. Masowe protesty i demonstracje w których młodzi ludzie dają znać że nie zapomnieli o Chrystusie naszym Zbawicielu. Zdajemy sobie sprawę że wielu jeszcze  zawierza  siebie "królowej niebios", licząc na pomoc, która nie nadejdzie. Najwidoczniej Bóg ma już dość pobłażania demonom, oraz instytucjom religijnym odpowiedzialnym za ogromne bałwochwalstwo. Pochodnia jest już przyłożona do Babilonu wielkiego, i oni o tym wiedzą. 

Chrześcijanie, nowonarodzeni w Chrystusie bracia i siostry, pomódlmy się jeszcze raz do Boga , Abrahama, Jakuba, Świętego Izraelskiego, zwanego również "Panem Zastępów". Niech nasze modlitwy przez Syna Bożego dotrą do samego Tronu Najwyższego, za nas widzących prawdę i tych którzy pozostają nadal ślepymi. W imieniu  prześladowanych i tych  pomordowanych ze względu na Imię Chrystusa.

Modlitwa składała by się z cyklu kolejnych  dni tygodnia, w których o każdej  godzinie 20 : 00 odmawialibyśmy "Ojcze nasz".

Pierwszym dniem rozpoczynającym cały cykl jest piątek 18 września.

Koniec cyklu przypadał by w czwartek 24 września, dokładnie w dniu w którym siły szatana coś nam szykują złego. SIEDEM pełnych dni modlitwy. Ostatni dzień modlitwy oprócz Ojcze nasz,  wypowiadamy swoją prośbę do Boga, którą każdy sobie wcześnie przygotuje.

 

Oto przykład modlitwy kończącej:

"Ojcze nasz, który jesteś na tronie nieba i ziemi, przyjdź królestwo Twoje , bądź wola Twoja"

Niech zatriumfuje sprawiedliwość w krajach europy, niech przeciwnicy twoi upadną w słych złych zamiarach, przeciwko Tobie i twojemu Synowi.

Niech lud wrogi i popędliwy w złości i nienawiści do twojego ludu zatrzyma się na granicach i zawstydzi się swojego podstępnego czynu, kiedy zobaczy prawdziwą moc Twoją. A usta kłamców zostanę zamknięte, śmiech szyderców pokryje zdziwienie kiedy to się dokona.

Wyratuj tych , którzy żyją w kłamstwie i są ślepi, niech otrząsnął się z kłamstwa i zobaczą swoją nagość. Okryj ochroną sprawiedliwych, którzy starają się dać świadectwo prawdzie.
Odgoń demony , które bezustannie dzielą nas i osłabiają, byśmy nie mieli sił ani wiary, gdy pojawisz się jak złodziej w nocy. Daj nam jeszcze trochę siły by znosić ten świat bezprawia.

Wybacz nam wszystkie grzechy jak i my wybaczamy naszym winowajcom, oddal od nas swój gniew i nie patrz na bałwochwalstwo naszych braci i sióstr, którzy bezwładnie oddają im cześć. Wiesz bowiem że jest nas wielu tych, którzy nienawidzimy tego i brzydzimy się. 

Daj mi panie możliwość a będę kruszył bałwany dniem i nocą bez wytchnienia, aż ziemia będzie wolna i czysta. ( to moja osobista prośba )O to wszystko prosimy cie Boże, przez twojego Syna Isusa Chrystusa niech tak się stanie.!

Pogrubiony tekst to ważniejsze założenia modlitwy, każdy może sobie ułożyć jak chce, dodać od siebie. Jest to jeden nasz głos i każdego z osobna do samego Tronu Boga.

Oczywiście kto chce może ostatnią kulminacyjną modlitwę zapieczętować postem 12 h przed.

GRAFIK modlitwy:

- piątek (18 wrzesień )                         Ojcze Nasz

- sobota (19 wrzesień )                         Ojcze Nasz

- niedziela (20 wrzesień )                      Ojcze Nasz

- poniedziałek (21 wrzesień )                 Ojcze Nasz

- wtorek(22 wrzesień )                          Ojcze Nasz

- środa (23 wrzesień )                           Ojcze Nasz

- czwartek (24 wrzesień )                  Prośba własna 


Każdy może rozpowszechniać wiadomość korzystając z tego linku, lub stworzyć własną informację na własnym blogu, lub FB.

Kto ma możliwość drukowania ulotek czy plakatów w własnym mieście, nawet niewielka ilość jest wskazana. Niech wielu się dowie i przyłączy.

Niech Bóg nam dopomoże!

Tagi: modlitwa
20:09, uramibushi
Link Dodaj komentarz »
sobota, 05 września 2015

Wykolejenie religii, idei Sprawiedliwego Boga

Szariat to mrzonka, nikt w to nie wierzy nawet *immamowie, to pokarm dla biednych ogłupiałych  Ismaelitów. Podobnie jak Biskupi od wieków karmią naszych  kapłaństwem księży, bóstwem Maryi, zastępcami Chrystusa. Mimo że te religie wyglądają jak śmiertelni wrogowie, jednak jadą na tym samym wózku  i pisane im jest to samo. Wygląda to jak dwa pociągi rozpędzone i specjalnie ustawione  w przeciwnych kierunkach, oczywiście wszystko przygotowane by  je ze sobą "skonfrontować". Jednak jest to tylko pozór dla niewtajemniczonych. Szariat to nic więcej jak lokomotywa która udaje że ciągnie, podczas gdy pcha ją zupełnie niewidzialna siła. Katolicyzm tak naprawdę jedzie w składzie razem z islamem i stanowią jeden pociąg, zapewne jedzie w nim więcej kościołów i religii, wszystkich jednoczy idea !
 
Idea zwiedzenia.

Chodzi o wykolejenie idei jakiegokolwiek boga, stwórcy wszech rzeczy. Jak by nie było allach to taka podmianka jahwe, jehowy. Jednak trochę z podkręconym okrucieństwem by "wykolejenie" było pewniejsze. Raczej mało prawdopodobne jest by utrzymać ludzi w przekonaniu że Bóg nie istnieje w czasach gdzie będzie się jawnie jego moc demonstrowała. Zwiedzenie tego typu było by bardzo krótkotrwałe i jeszcze bardziej utwierdziło by ludzi w tym że Bóg ma racje.
Wykolejenie ma więc na celu zniszczenie zaufania do samego Boga, jako orędownika owych znienawidzonych religii.

To co zapisane w "Protokołach Mędrców Syjonu", cytowanych na forum chyba 100 razy to tylko wersja dla nas. Nie będzie żadnej widocznej doktryny lucyfera, która zastąpi Boga, z resztą sataniści sami przyznają że szatan nie jest ich bogiem a ideą. Nie będzie żadnej nowej religii  opartej na żadnym new age. Oni chcą byśmy tak myśleli, wiedzą że chrześcijanie, nawet islamiści nie znikną z dnia na dzień i nie zmienią zdania na temat swojego boga. Stawiają raczej na szydzenie z Boga, a antychryst który zasiądzie na tronie raczej będzie zapowiadał koniec rządów i ery Stwórcy.

Tu chyba chodzi o to by ludzie wiedząc że Bóg istnieje, znienawidzili go i stracili do niego zaufanie. Cały wysiłek toczy się o czas ostateczny gdzie ateisty nie uświadczysz. Gdzie prawdziwy Izrael  pod ochroną będzie w nienawiści u zawiedzionych ludzi. Tutaj gra szatana i elit :

Głos fałszywego Proroka.

"Zobaczcie o to prawda o waszym Wszechmogącym, wybrani żyją w dostatku a wam upokorzenie zostało, niech każdy kto chce przyjąć wolność człowieka jak za dawnych czasów, zanim niebo nie wtargnęło na ziemię niszcząc nasz świat. Niech przyjmie oto ten znak jedności 'wolnych" ludzi. Niech całe niebo i ten co w nim rządzi zobaczy że jesteśmy prawdziwie wolni."

To co wyżej to moja fantazja jedynie, ale czy na pewno jest to mało prawdopodobne?.  Czy filmy takie jak NOE, czy EXODUS to nie jest dokładnie czarny pijar przeciwko Wszechmogącemu Bogu? . Gdzie zamiast szacunku należnego, przesłaniem są niedomówienia i powstające pytanie "CZY BÓG JEST SPRAWIEDLIWY?"
Tak  ja oglądając czułem jak to wprost wylewa się z ekranu, jeszcze 3 lat wcześniej mogło by na mnie zadziałać. Jednak wielu jest na których to działa już dziś.

Dlatego co raz bardziej uważam że zwiedzenie będzie miało na celu doprowadzić do znienawidzenia Boga przez ludzi, którzy będą się czuli poszkodowani w jakichś sposób przez Stwórce. Plan ich prosty jest:

- najpierw pokaz dadzą islamiści z ich bożkiem allahem

- wyjawienie  brudów i upadek Watykanu, posłuży do zdyskredytowania Syna Bożego, oraz Boga  wyznawanego przez Chrześcijan, może posłużyć jako ataku Boga na własny kościół.

- w tym czasie pojawią się upadli goście z otchłani, pierwsi piewcy "niesprawiedliwości", Wszechmogącego

- tu zaczyna się zwiedzenie równocześnie z porwaniem 14400  oraz odłączeniem Izraela z bestii.
- upadli będą zagłuszać kłamstwami dwóch świadków, i każda plaga czy kara Boża posłuży jako przykład "niesprawiedliwości" z rąk Stwórcy.Chyba tylko wtedy będzie możliwe to co Chrystus mówił do uczniów:

"Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.

 I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.

  I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.

 A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.

 A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

  I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec."

To mi wygląda dokładnie  jak nienawiść do samego Boga  przez co oberwą  ci najbliżej pod ręką, czyli wierzący do końca. Coś spowoduje tą nienawiść do Stwórcy, zapewne zwiedzenie i będzie to miało związek z poprzedzonymi wojnami religijnymi i kataklizmami jako część znaków zapowiedzianego przez Boga. Chyba dojdzie do nagromadzenia propagandy przeciwko stwórcy, tak że wszyscy będą mieli dość Boga i stanie się to samo co w edenie z Ewą i Adamem. Z doświadczenia wiem jak bardzo skuteczna może być taka propaganda. Adwentyści nie będą uczestnikami porwania, wielu może stracić wiarę. Katolicy będą szukać ratunku w spalonych kościołach, trwając przy osmolonych tabenakulum, możliwe że wzywając nieistniejącą Maryję, która ma ich obronić przed "złym  i niepohamowanym Bogiem", czy tego nie zapowiadała w swoich objawieniach?.

Zapewne pokonanie dwóch świadków da wiele satysfakcji opętanym buntem ludzi.
Ale tylko na trzy dni.

Potem nadejdzie głoszenie Ewangelii przez  anioły jak czas się dopełni i zapewne głos z nieba obali wszelkie kłamstwa upadłych i elit.  Część ludzi się ukorzy  przed Bogiem i opamięta a reszta będzie urągać dalej, jak to wiemy z objawienia Jana.

Zapewne wtedy dopiero znamię na czoło i rękę będzie na prawdę karane przez Boga, dalej wiemy jak się skończy. Bitwa w której jak by nie było będą chcieli walczyć jacyś ludzie przeciwko Chrystusowi i  wybranym. Przecież oni żyją gdzieś w śród nas, może nawet się z nimi witamy. Myślicie że będą walczyć za upadłych, czy swojego nowego bożka szatana? .. NIE  oni będą walczyć w obronie tego obecnego świata, znienawidzą Boga i wszystko co On reprezentuje. Będą mieli nadzieję  złudną jako cień szansy , które zapewni im szatan. Ile to filmów widzieliśmy gloryfikujących walkę do końca, ginięcie dla idei samej choć szansy zero?.
To są ludzie którzy wybiorą własnowolnie humanizm nad wszystko. A Bóg przecież nie pozwoli im mieszkać na świecie w obecności Królestwa Bożego, wobec jawnego buntu.

Zapewne podczas 1000 rządu Chrystusa gdzie ludzie wybrani będą się oczyszczać z wszelkiej ludzkiej niemocy, ta idea kolejnego buntu będzie mieszkać w sercach ludzi z krańców Królestwa. Szatan  ponownie stanie wraz z nowymi buntownikami do walki tym razem ostatecznie. Nie widzę lepszej szkoły dobra i zła dla wybranych jak doświadczenie grzesznego życia w świecie obecnym, następnie nawrócenie, wybawienie przez Boga, i obserwacja przez 1000 lat jak bunt niszczy ludzkie istoty odłączając ich od Boga.

To musi się stać i Bóg wie co robi.

 sobota, 11 lipca 2015

Kościół katolicki przypomina mi czasem grupę dzieci bawiących się w piaskownicy.  Dzieci przed wspólną zabawą ustalają reguły zabawy: 


Jeden mówi :„ejj cicho , wiecie co ? , będziecie do mnie przychodzić kupować piasek za kamyki ok. ?’

Drugi mówi  : „ no dobra, ale ja mam najlepsze wiaderko z was i będziecie mi płacić za przynoszenie piasku na wasze budowle, ok. ? „

Trzeci mówi : „A ja będę wam robił trasy po których będziecie chodzić, i nie będziecie   chodzić inaczej jak po moich trasach, ok. ?

Wszyscy razem przyklaskują pomysłom, robią „sztamę” i zabawa rusza. Każde inne dziecko które przyjdzie do piaskownicy zostanie zgromione i zmuszone by podporządkowało się tym, którzy wymyślili tą zabawę. Gorzej dla nich kiedy przychodzi do piaskownicy  dziecko , które nie widzi sensu płacenia kamykami za usługi, które samo może zrobić. W dodatku ono chce sobie zbudować zamek i nie interesuje go  piasek od pierwszego, ponieważ piach leży do koła. Nie widzi sensu  wynajmowania  drugiego z wiaderkiem, przecież sam może sobie nagarnąć dwoma ruchami rąk. I na pewno nie rozumie dlaczego ma chodzić okrężnymi trasami po piaskownicy, z których z resztą sami pomysłodawcy zabawy nie korzystają, lecz każą robić to innym. 

mid_2005

                                                                               Sobór Watykański

Kiedy przyglądniemy się historii katolicyzmu szybko dowiemy się że 99 % praw i obowiązków, oraz dogmatów, które narzuca się wiernym tego kościoła. Są zwykłymi  ludzkimi wymysłami wprowadzanymi  przez  1700 lat do księgi, którą nazywa się  katechizmem. Rozmnożone modlitwy, kierowane do różnych ludzi na różne okazje. Powiem tak, wszystko było by do zaakceptowania , gdy by nie kilka faktów.

  1. Większość tego  co jest zawarte w katechizmie katolickim koliduje z Słowem Bożym zawartym w Biblii.
  2.  Spora część jest czymś zupełnie nowym, nie mającym precedensu w Słowie Bożym.
  3. Pewna niewielka część tego co tam jest, podparta jest zazwyczaj jakimś cytatem z Biblii, gdzie mowa jest zupełnie o czym innym, by zrozumieć korelację należy wgłębić się w zawiłą symbolikę, którą i tak rozumie tylko i wyłącznie  teolog katolicki !.
  4. Katechizm jest uznawany za zbiór podstawowych zasad wiary, co oznacza że jakiekolwiek zapisane tam prawa, czy procedury obrzędowe są obowiązkiem do uzyskania „łask” Bożych.  To powoduje duży problem, ponieważ jeśli pewna część jest ledwie „zakotwiczona” w prawdziwym Sowie Bożym, a cała reszta stanowi ludzki wymysł nie mający nic wspólnego z Biblią to oznacza że nasze zbawienie jest zagrożone.
  5. Ostatni problem dotyczy raczej pewnego spostrzeżenia, które nasuwa się w momencie dokładnego przeanalizowania pewnych doktryn katolicyzmu. Wszystkie one służą samemu kościołowi , nigdy wiernym !.

 

  Przyjrzyjmy się doktrynie katolickiej zwanej Odpustem.

 

Katolicy o odpuście:

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie.

Skąd pojawiła się nagle tajemnica miłosierdzia?, w Biblii nie mamowy o żadnej tajemnicy związanej z miłosierdziem  Boga. Jest to element socjotechniczny, wprowadzenie człowieka w tajemnicę powoduje automatyczne nadanie autorytarnego charakteru teologowi który to objawia.  Kolejna fundamentalna rzecz wypływająca z Ewangelii : Zbawienie  osiąga się poprzez uwierzenie Chrystusowi, oraz naśladowanie Go, we wszystkim co robimy w życiu. Mesjasz umarł za nasze grzechy otwierając nam możliwość zbawienia. A grzechy będą nam odpuszczone dopiero na sądzie ostatecznym. Wszyscy ci którzy będą godni Królestwa Bożego, będą „obmyci w krwi Baranka”, o tym mówi Ewangelia. Nie istnieje nic takiego jak  :”sakrament pojednania”. Z Ewangelii wiemy że tylko Chrystus  miał moc odpuszczenia grzechu, którą potem przekazał 12 apostołom. Bóg dał mu taki przywilej jest to wyjątkowa sytuacja, dlatego że Chrystus jako Syn Boży miał Ducha swojego Ojca. Apostołowie otrzymali jako wybrańcy część tego Ducha, by mogli naśladować swojego nauczyciela Chrystusa i dawać świadectwo słowom Ewangelii.  Śmierć apostołów zakończyła zadanie  Ducha Bożego, który powrócił do Ojca. To oznacza że  cały sakrament spowiedzi nie ma nic wspólnego z odpuszczeniem grzechu, jedynie kwalifikuje się jako wyznanie winy.

Dalej o odpuście :

Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła.
Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Tutaj mowa o karze doczesnej, z punktu widzenia Biblii, dokładnie Starego Testamentu dowiadujemy się że każdy grzech niesie za sobą konsekwencję w postaci śmierci lub plag, czy nawet chorób, które stawały się udziałem grzeszników w życiu doczesnym. Zwierzęta które zabijało się na ołtarzu  świątyni Boga w Jerozolimie,  ponosiły konsekwencję grzechów  za ludzi.  Jednak teolodzy katoliccy nie chcą wziąć pod uwagę tego że Isus Chrystus złożył 2000 lat temu DOSKONAŁĄ OFIARĘ za wszystkich ludzi. To oznacza że żaden grzech nie został nam odpuszczony jeszcze, a konsekwencje naszych grzechów poniósł na krzyżu  Zbawiciel.  Pojawiający się element czyśćca, oraz odbywaniu  kary za grzechy które zostały darowane  za życia przy konfesjonale, to postawienie całego Słowa Bożego na głowie. Po pierwsze nigdzie w Biblii nie czytamy o czyśćcu, po drugie jeśli rzekomo ksiądz umie odpuścić grzech, to dlaczego istnieje nadal kara?. W Biblii mamy wiele sytuacji gdzie ktoś spowodował grzech, a potem musiał za niego zapłacić, Dawid uwiódł Batszabę , żonę swojego podwładnego, oraz spowodował jego śmierć. Nie wiemy czy Bóg odpuścił mu winę, ale wiemy że Dawid zapłacił za grzech śmiercią pierwszego syna z Batszebą. Mimo ciężkiego postu Dawida kara dokonała się.  Wielu Proroków pościło za  całego Izraela oddającemu się obcym bogom, jednak kara nadeszła na cały naród. Ezechiel ponosił karę za Izraela leżąc 40 dni na lewym boku potem na prawym. Oczywiście dostał takie polecenie od samego Boga. Widać w skali całej Biblii, płacenie kary za grzechy nie da się w żaden konkretny regulowany  sposób spłacić. Jest to możliwe jedynie w tedy, gdy sam Bóg da nam taką możliwość, jednak  jest to wybitnie sprawa traktowana  przez Stwórcę w sposób  INDYWIDUALNY nie można sobie wymyślić obrzędu który będzie to regulował. Jak pisałem wcześniej kult ofiarniczy,( świątynny) został zniesiony wraz z odkupieniem grzechów przez Syna Bożego.  Co wskazuje na to , że śmierć ofiarna Zbawiciela, albo zniosła karę za grzech ( doczesny ), lub odroczyła ją do sądu ostatecznego. Jeśli człowiek zostanie usprawiedliwiony przez Chrystusa, grzech oraz kara zostanie anulowana w jednej chwili. Jeśli nie zostanie usprawiedliwiony  przez krew Chrystusa,  grzech zostanie, a zapłata za niego będzie śmierć druga, ( jezioro ognia ). Nic innego cała Biblia nie dodaje, przynajmniej ja tam nie widzę innej możliwości.

 

Czyściec jako miejsce odbywania kary po śmierci to kolejna nie istniejąca rzecz w Słowie Bożym. Człowiek umierając zasypia i czeka na zmartwychwstanie, nie myśli nie czuje. O to co Biblia naprawdę mówi:

Księga Psalmów 30.10 :

Uzdrów mnie, Panie, bo strwożyły się kości moje. Bo po śmierci nie pamięta się o tobie, A w krainie umarłych któż cię wysławiać będzie?

Księga Psalmów 88.11-12 :

Czy dla umarłych czynisz cuda? Czy zmarli powstaną, aby cię chwalić? Czy opowiada się w grobie o łasce twojej, A w miejscu zmarłych o wierności twojej?

Cytatów jest wiele które utwierdzają  że człowiek jest bezosobowy po śmierci. Samson krzyknął do Boga przed  ruszeniem filarów świątyni dagona :

 

Niech zginie dusza moja wraz z Filistynami”

Więc na jakiej podstawie teolodzy katoliccy wymyślili  miejsce czyśćca?

Oto  ich „kotwica”:

Ewangelia Mateusza 5.25-26

Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia.

Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz.

Jest to typowy przykład nadinterpretacji, celowej manipulacji jakimi posługują się teolodzy katoliccy. Z powyższego cytatu musimy rozszyfrować że chodzi o miejsce w niebie, a cała sytuacja nie może być odczytana linearnie. Gdy było to podobieństwo, niżej znajdowało by się rozwinięcie i wyjaśnienie symboliki. Wiersz dalej jest o cudzołóstwie, więc nie jest to żadne podobieństwo ani symbolika, tylko zwyczajny przykład nauki by pogodzić się jak najszybciej z swoim bratem. Katoliccy „kapłani” nie puszczają do „nieba” zanim nie wydrą ostatniego grosza.. tak to by się tylko zgadzało !.

 

Zastanówmy się teraz co oznacza skarbiec odpustów kościoła. Jest to kolejnawymyślona rzecz, która oczywiście nie występuje w Biblii, wszystko jak zwykle zostało wymyślone przez teologów katolickich.

Wywód teologa:

„Na jakiej podstawie Kościół udziela odpustów? W wyznaniu wiary mówimy o szczególnej wspólnocie wszystkich członków Kościoła, określanej jako „świętych obcowanie”. Paweł VI przypomniał, że „między wiernymi, czy to uczestnikami niebieskiej ojczyzny, czy to pokutującymi w czyśćcu za swoje winy, czy to pielgrzymującymi jeszcze na ziemi, istnieje trwały węzeł miłości i bogata wymiana wszelkich dóbr”. W rezultacie tej niepojętej wymiany świętość jednego człowieka przynosi korzyść innym. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że korzyść z jednego świętego jest o wiele większa niż szkoda, jaką powoduje dla Kościoła grzech jednego człowieka. To właśnie odwołanie się do świętych obcowania i możliwości wymiany duchowych dóbr leży u źródeł nauki o odpustach.”

 „skarb Kościoła” nie jest rodzajem sejfu, w którym przechowywane są wymierzone i dokładnie policzone zasługi świętych, lecz — jak wyjaśnił Paweł VI — jest „nieskończoną i niewyczerpaną wartością, jaką mają u Boga zadośćuczynienia i zasługi Chrystusa”

Z tego wnioskujemy że jednak skarbiec operuje niebiańskimi dobrami niczym walutą. Niestety ale czytając takie tłumaczenie , każdy zdrowo myślący człowiek będzie miał właśnie takie skojarzenia. Najważniejsze stwierdzenie  jest takie że jest to nieskończona wartość zasług  Chrystusa. Jednak dalej czytamy:

 „Do skarbca Kościoła należy również niewyczerpana i niewymierna wartość, jaką mają przed Bogiem modlitwy i dobre uczynki Maryi i wszystkich świętych.”

Jak widać jednak według katolickich uczonych do „skarbnicy” należy również :niewyczerpalna i niewymienialna wartość uczynków, oraz modlitw Maryi i wszystkich świętych kościoła. To wskazuje na to że katolicy przypisują atrybut jaki posiada Chrystus  innym ludziom łącznie z jego matką, która była tylko człowiekiem.  Wyraz „niewyczerpalna”, występuje w obu przypadkach co wybitnie umniejsza status jaki posiada Syn Boży. Jest to wysoce nie biblijne. Mnie jako chrześcijanina, który uważa Chrystusa za swojego Pana i pośrednika bardzo to uderza. Katolicy powinni się wreszcie zastanowić kto jest ich Królem, i wybawicielem, Syn Boży czy wszyscy święci  leżący w prochu ziemi !.

           ( obraz czyśćca )  Typowy przykład hierarchii w niebie według teologów katolickich, ci u góry obrazują "skarbiec".

 

Na dokładkę słowa Karola Wojtyły ( Jana Pawła II ) :

Jan Paweł II podkreśla, że „rozdzielania” tego skarbu nie należy rozumieć jako automatycznego przekazywania, jakby chodziło o „rzeczy”. „Jest ono raczej wyrazem pełnej ufności, że Kościół winien być wysłuchany przez Ojca, kiedy — z uwagi na zasługi Chrystusa i przez Jego dar, także zasługi Matki Bożej i świętych — prosi Go o złagodzenie lub usunięcie bolesnego aspektu kary, rozwijając jej leczniczy sens za pomocą innych dróg łaski”.

A więc Wojtyła każe nam wierzyć  że kościół będzie wysłuchany przez Boga z uwagi na zasługi Chrystusa, które są rzeczywiście niewyobrażalne, oraz bliżej nieokreślone zasługi Maryi  i kompletnie anonimowych świętych ?.  Jeśli to nie jest zwykły handel cudzymi uczynkami to jak to nazwać ?, Jeśli kanonizowany Wojtyła dołączył do „skarbca” to niewyczerpalne dobro zwiększyło się stając się jeszcze bardziej niewyczerpalne?, jeśli coś jest nieskończone to po co wrzucać tam jeszcze „wszystkich świętych” wraz z ich mizernymi uczynkami, czy to nie jest następny rodzaj BAŁWOCHWALSTWA?.

 

Zerknijmy do historii odpustu.

„Pierwszy odpust jaki zanotowany został w kronikach pochodzi 1019 r. i związany był z pielgrzymką do jednego z sanktuariów. Do XIII stulecia odpust związany był z udziałem w wyprawie krzyżowej. W 1300 roku papież Bonifacy VIII ogłosił odpust, który mogli uzyskać wszyscy nawiedzający grób św. Piotra. Pierwszy dokument by Cinema-Plus-1\.5c\\\0022 "">, ogłaszający uporządkowaną naukę Kościoła o odpustach wydał Klemens VI w połowie XIV stulecia. „

               "Hej bracia wymażmy sobie trochę z kary  spuszczając przy okazji łomot jakimś saracenom ALLELUJA!!"

Ciekawostką jest co wytłuściłem wyżej, okazuje się że w przeszłości można było pójść na wojnę by zmazać karę za wcześniej odpuszczone przez biskupa grzechy. Przy okazji mnożąc następne, mordując , gwałcąc i rabując innych. Ale na szczęście papież Bonifacy dał możliwość odpustu również innym 1300 r. rozszerzając  definicję „dobrych uczynków” o pielgrzymkę do grobu św. Piotra, która oczywiście nie przypadkiem znajduje się w Rzymie.  Odpusty stały się już podejrzane późnym średniowieczu. Marcin Luter nadmienił odpusty  w swej krytyce w 1517r.

„Podczas trwania Soboru Watykańskiego II, zorientowano sin, że odpusty są zbyt ważną sprawą, by przejść obok nich obojętnie. Z tej racji Paweł VI ogłosił w Konstytucji Apostolskiej Indulgentiarum doctrina, z 1 stycznia 1967 r., poprawioną naukę w zakresie praktyki odpustów. Podaje ją w sposób skondensowany w kanonach 992-997 kodeks prawa kanonicznego Jana Pawła II z 1983 r.”

Jak można się szybko  zorientować , ewolucja odpustu trwająca 1000 lat, nie zmieniła się znacząco, poprawiono tylko listę uczynków koniecznych do wypełnienia „zadośćuczynienia”, na szczęście już nie trzeba  przelewać  ludzkiej krwi, ani ofiarowywać ”kościołowi „ ogromnych katedr. Jednak przyrost różnego typu sanktuariów, nowych „świętych” patronów na postumentach, należało  poszerzyć listę miejsc co pielgrzymowania. Taki zabieg nie pozostawał bez wpływu na spore zyski  tych miejsc pielgrzymek.  Obiektem kultu stawały się jakiekolwiek szczątki ludzkie zwane relikwiami. Dochodziło do takich absurdów, że dwie różne bazyliki,  w Francji i Hiszpanii przyznawało się do posiadania relikwii  zmumifikowanej twarzy Jana „Chrzciciela”. Spór odnotowano w kronikach, jednak wierni pielgrzymowali na wszelki wypadek do jednej i drugiej.

   Średniowieczna rycina ukazująca handel odpustami, widać "mamonę" na stole oraz świadectwa odbycia odpustu.

                           

Lista uczynków wymaganych do uzyskania odpustu.

Z uwagi na ogrom materiału pozwolę sobie przytoczyć  jedynie wybrane.  Katolicy dzielą odpusty na cząstkowe oraz zupełne, oczywiście stopniowanie to jest uwarunkowaniem zaangażowania wiernego.  Spora ilość ogranicza się jedynie do udziału w nabożeństwach, i adoracjach.

Oto wykaz odpustów zupełnych i cząstkowych, podanych przez Penitencjarię Apostolską 29 czerwca 1969 roku:

Odmówienie modlitwy: Czynności nasze... (Mszał Rzymski: kolekta z czwartku po Popielcu) - odpust cząstkowy.

Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu - odpust cząstkowy; adoracja Najświętszego Sakramentu: przynajmniej pół godziny - odpust zupełny.  ( jak to mawiają biznesmeni, czas to pieniądz )

Odmówienie modlitwy: Do Ciebie, Święty Józefie - odpust cząstkowy.

Odmówienie modlitwy Anioł Pański, w okresie wielkanocnym Królowo nieba - odpust cząstkowy.

Nawiedzenie jednej z czterech patriarchalnych bazylik rzymskich (św. Piotra, św. Pawła za Murami, Matki Boskiej Większej, św. Jana na Lateranie) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę

- w święto tytułu;
- w jakiekolwiek święto nakazane;
- raz w roku w innym dniu wybranym przez wiernego - odpust zupełny.

( święta to doskonały czas na handel dewocjonalia, potocznie również nazywanych odpustami  )

Błogosławieństwo Papieskie Urbi et Orbi choćby tylko przez radio lub telewizję - odpust zupełny.

( to posunięcie nie przynosi może realnego zysku, jednak skupia wiernych przy watykańskich mediach )

Nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada i modlitwa za zmarłych - odpust zupełny; w pozostałe dni roku - odpust cząstkowy

Nawiedzenie cmentarza starochrześcijańskiego, czyli katakumb - odpust cząstkowy.

( chrześcijanin  powinien dbać i troskać się o żywych nie o zmarłych !!! )

Pobożne uczestnictwo w adoracji krzyża podczas liturgii w Wielki Piątek - odpust zupełny.

Posługiwanie się przedmiotami pobożności (krucyfiksem, krzyżem, różańcem, szkaplerzem, medalikiem), o ile zostały pobłogosławione przez Papieża (ewentualnie – przez biskupa), po odmówieniu jakiejkolwiek formuły wyznania wiary w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca; jeśli przedmioty były pobłogosławione przez kapłana lub diakona – odpust cząstkowy;

 

 Podsumowanie

To jedynie mała część wszystkich „dobrych uczynków”, wymaganych przez teologów katolickich do ”skasowania”  kary za grzechy. Jeśli ktoś ma ochotę na więcej  podaje linki : link1, link 2

 

Do tego zbioru należy dołączyć msze za zmarłych, którym w ten sposób można ulżyć zmarłym w cierpieniach duchowych w nieistniejącym czyśćcu. Oczywiście wszystko to wiąże się z różnymi rodzajami zapłaty pieniędzmi, w parafiach katolickich nazywanych „ofiarami”.

Mam na koniec  pytanie do księży katolickich, chciałbym by ktoś mi wytłumaczył prostym językiem w jednym tylko zdaniu:

Dlaczego  wierni i Bóg muszą ciągle coś dawać, a księża  tylko wiecznie biorą ?


 

 

 

Tagi: odpusty
01:05, uramibushi
Link Komentarze (2) »
piątek, 03 lipca 2015

Geneza Upadku.

Wielu uważa że szatan jest personifikacją wszelkiego zła na tym świecie, nic bardziej mylnego. Jest to jak najbardziej istota istniejąca, oraz myśląca, świat duchowy jest jego naturalnym środowiskiem. Jako że jesteśmy ludźmi nie mamy wglądu w tamtą sferę. Gdy by każdy człowiek mógł tam zaglądnąć, wielu natychmiast by się nawróciło na Boga. Nikt by nie gadał głupot że powstaliśmy z kamienia czy naszym ojcem jest „wieli wybuch”. Wiem że nadchodzi czas kiedy cała prawda nadejdzie dając chłam kłamstwom sługusów szatana. Do tego czasu niestety pozostajemy w więzieniu jego kłamstw. Szatan był wysoko postawionym Cherubem, największą istotą anielską jaką stworzył Bóg. Od momentu jego upadku, który zaowocował buntem przeciwko doskonałemu Bogu, nastała wojna. Niedorzeczny spór pomiędzy inicjatorem buntu szatanem a samym Stwórcą. Przedmiotem sporu stał się zarzut szatana że człowiek nie zasługuje na miano : „stworzonego na obraz i podobieństwo samego Boga”. Szatanowi udało się zwieźć kłamstwem pierwszych ludzi, co spowodowało opłakane następstwa dla nas, pojawienie się śmierci, oraz utrata łask , którymi obdarzył nas Stwórca w Edenie. Szatanowi więcej nie trzeba było, wprowadzając w konflikt ludzi przeciwko ich Stwórcy, rozpoczął pierwszy udany proces wyniszczeniu ludzi. Również sam Bóg od tamtego momentu rozpoczął inny proces ratowania swojego dzieła , czyli nas!.

                                                               adam-i-ewa                                                                       Scena kuszenia węża Ks.Rodzaju rozdział 3

Dla osób które nie są obeznane w Słowie Bożym, wyjaśnię że chodzi tu o tak zwane „zbawienie”. Jest to ostatni etap procesu który rozpoczął Bóg by nas ratować z pułapki jaką zastawił szatan na ludzi. Zbawienie znaczy dosłownie uwolnienie, nie tylko z rąk szatana, ale również z następstw naszego buntu przeciwko Bogu. W świecie naszego Stwórcy jest perfekcyjny ład i porządek, istnieje prawo które reguluje wszystko. Łamanie prawa niesie za sobą następstwa ponoszenia winy. Dlatego wielu pyta:

„dlaczego Bóg nie zabije szatana a nas nie uratuje od razu”?

Wszystko zawarte jest w Biblii, wystarczy tylko przeczytać i upewnić się samemu, jest to najlepszy sposób na poznanie prawdy. Jeśli wam powiem że Bóg w swojej doskonałości nie może czegoś takiego zrobić to uwierzycie mi na słowo?.

 

Boży proces zbawienia następstwem upadku człowieka.

Wyobraźcie sobie taką sytuację. Zrobiliście rzecz doskonałą, i wiecie że działa doskonale. Jednak pojawia się ktoś, kto zarzuca wam że jednak pomyliłeś się w czymś, mówi: „ ta rzecz jest do niczego”. Mało tego ten oskarżyciel również jest waszym dziełem. Jedna trzecia tego co utworzyliście zbuntowała się za tym jednym „mądralą” stając po jego stronie. Sytuacja robi się bardziej nieprzyjemna dla was, kiedy oskarżyciel podstępem powoduje ”awarię” waszego najnowszego dzieła. Stawiając tezę, że jest to dowód że on ma racje. Jeśli jesteście naprawdę doskonali, czy rzeczywiście złapalibyście buntownika kłamcę, wraz z jego pomocnikami i zniszczylibyście go w momencie, a tą ostatnią zepsutą rzecz naprawilibyście?.   Jeśli tak to właśnie rzucilibyście na siebie cień podejrzenia że jesteście jak najbardziej skorzy do błędów.

Otóż Bóg uchwycił pomocników szatana upadłych aniołów i związał ich w więzieniu, otchłani , aż nadejdzie określony czas. Szatana jako głównego oskarżyciela i przewodnika buntowników, zostawił w niebie by udowodnił swoją fałszywą tezę przed wszystkimi stworzeniami. A ostatnie jego dzieło czyli nas, którzy ulegliśmy owej "awarii", objął właśnie procesem wybawienia. Nie ze względu na nas to robi, ale ze względu na swoje Święte Imię . Ponieważ jeśli jego imię straci szacunek to czym my się okażemy jako Jego dzieło?. Zobaczcie jak srogo ukarał upadłych aniołów, oni nie są poddani procesowi przebaczenia jak my!, gniją w otchłani do samego sądu gdzie czeka ich zasłużony koniec. Gdy by Bóg nie ukarał Adama i Ewy, pierwszych ludzi, stała by się niesprawiedliwość i cień by padł na Stwórcę. Dlatego cieszmy się i ufajmy Bogu , ponieważ jest dla nas ratunek.

Słyszy się głosy przeciwników Boga, że On jest niesprawiedliwy, jednak przyjrzyjcie się sprawiedliwości tych co tak mawiają, czy oni są sprawiedliwi dla innych?.

Jest takie powiedzenie w sztukach walki:

„ mądry nauczyciel pozwala zrobić błąd swojemu uczniowi jeden raz, dobry uczeń umie zrozumieć swój błąd raz, by więcej go nie powtórzyć”

Czy uwierzylibyście mi gdy bym wam powiedział że dokładnie tak właśnie się dzieje?. Człowiek raz zbuntował się w Edenie, i kolejny raz nie będzie mu wybaczone. Kolejna okazja buntu pojawi się właśnie w czasach końca, czyli sądu nad ludźmi i istotami duchowymi, które upadły wcześniej.

                                                               5986                              artystyczne ujęcie nadejścia Syna Bożego, przyszłego Króla Królestwa ziemi.

 

Szatan hoduje nas jak pieczarki.

Od czasu incydentu z udziałem Adama I Ewy ludzie podlegają wspomnianemu wcześniej procesowi wyniszczania, który rozpoczął szatan. Świat ludzi od momentu opuszczenia edenu do potopu, to pełen cykl wyniszczenia. By wyjaśnić posłużę się przykładem:

Wyobraźmy sobie grupę nastolatków bawiących się razem na imieninach. Na początku wszyscy są grzeczni, obiecywali rodzicom że wypiją jednego drinka, jednak w grupie znalazł sie jeden czy dwóch pijaków, ciągle zachęcając wstrzemięźliwych. Młodzi kuszeni wypijają kilka „drinów” i po chwili już nie trzeba ich więcej namawiać, tak się rozochocili że stają się gorsi od samych pijaków.

 Podobieństwo obrazuje samą zasadę wyniszczania, rozłóżmy to na części:

- nastolatki to ludzie wygnani z edenu,

- imieniny to sprzyjająca okazja by się upić, Bóg daje ludziom świat i wiele możliwości

- zezwolenie na tylko jednego drinka, Bóg wie że człowiek jest zdolny rozróżnić dobro od zła, liczy że wybór będzie im przychodził łatwo.

- alkohol to pokusy tego świata

- pijacy na imprezie to upadli aniołowie, pierwsze narzędzie szatana w procesie niszczenia człowieka

                                                          newsimage51444

Cały cykl upadku człowieka trwa mniej więcej tysiąc lat, z tego co możemy dowiedzieć się z Biblii. Dochodzi do tak ogromnego spustoszenia moralnego ludzi że Bóg postanawia przerwać ten proces rozpoczęty przez złego siewce. Kolejny rozpoczyna się zaraz po potopie. Noe wraz z rodziną uratowany w arce staje się na podobieństwo Adama ojcem ludzi drugiego świata.

Kolejny bunt przeciwko Bogu pojawia się za sprawą Nimroda , efektem było zniszczenie wierzy Babel, oraz pomieszanie ludziom języków. Bóg musiał po raz kolejny interweniować. Niestety ludzie dali znowu się ponieść kłamstwom szatana. Zapewne znowu zostali w jakichś sposób zmanipulowani , w biblii nie ma wyjaśnień w tym temacie, ale możemy prześledzić starożytne mity sumeryjskie i przekonamy się że właśnie wtedy zaczęły pojawiać się pierwsze pogańskie bóstwa. Kulty obcych „bogów” to najgorsze wykroczenie przeciwko Stwórcy. Musimy pamiętać że w tym momencie na świecie pojawia się ogromna ilość demonów. Demony to dusze zabitego w potopie potomstwa upadłych aniołów. Szatan zyskał nowych sprzymierzeńców w skrytej walce z ludzkością. Jako że nie są aprobowani przez Stwórcę jako jego dzieło. Nie mają oni prawa mieszkać w niebie, dlatego zostali uwięzieni na ziemi. Pałają nienawiścią do nas i chętnie przyjęli rolę „pijaków”, dokładnie jak w moim podobieństwie wyżej.

Kiedy prześledzimy wydarzenia w zawarte w Biblii, to rzuci się pewne spostrzeżenie odnośnie czasu trwania pierwszego cyklu oraz drugiego. Pierwszy trwał 1000 lat do momentu zakończenia go kataklizmem potopu. Drugi cykl, ten który trwa obecnie trwa już 5 000 lat. Co sprawia że szatanowi nie udało się ukończyć swojego „dzieła”?.

Czynniki hamujące proces wyniszczania ludzi.

Przede wszystkim sam Bóg obiecał że nigdy więcej nie sprowadzi kataklizmu na ludzi by zatrzymać zło na ziemi. Innym ważnym czynnikiem jest fakt odizolowania upadłych aniołów od ludzi. Dzięki czemu mamy względny spokój. Jedynie z czym borykamy się na co dzień to demony których jest pełno. Jednak one mają ograniczone możliwości. Samo pomieszanie języków zadało potężny cios w plany odnowienia świata przedpotopowego.

Kolejną ważną sprawą jest fakt że Bóg przez cały okres trwania obecnego cyklu, zawierał przymierza z ludźmi. Pierwsze zaraz po potopie z „ojcem” dzisiejszych ludzi, Noe. Potem kolejne z narodem wybranym Izraelem. Za każdym razem przypominał zasady i prawa, które gwarantowały ochronę Boga. Czynniki te mocno wyhamowały ekspansję zła jakie szatan „hodował” na nas. Podział ludzi na królestwa spowodował sporą dezorganizację jego sił i środków. Od tego momentu zjednoczenie ludzi na powrót w jedno jest jego głównym celem szatana. Wszystko po to:by wzniecić globalny bunt przeciwko Bogu. Skrócony czas życia ludzi powoduje szybsze przemijanie pokoleń, to z kolei wpływa mniejsze zanieczyszczenie genetyczne potomków. Ludzie oddani złu nie mają za wiele czasu by je utrwalić w własnych genach, dzięki czemu ich potomstwo jest mniej skażone. Nie jest bez znaczenia dłuższy czas trwania drugiego cyklu, 4,5 00 lat to 4 razy więcej ludzi na świecie, niż było w świecie przedpotopowym. Dzisiaj jest nas 7 miliardów. Myślę że szatan nie spodziewał się że będzie musiał okłamywać i zwodzić tak ogromną rzesze. Po prostu nawet on nie jest w stanie tego zrobić, dlatego elity światowe starają się wprowadzić depopulację świata.

Siła Ewangelii.

Ogromna liczba ludzi to sprzyjające warunki dla Słowa Bożego, które krążąc od człowieka do człowieka dementuje kłamstwa szatana. Ostatnie 2 000 lat to czas Ewangelii, zobaczcie jak mocno ona wywarła na ludziach wrażenie. Dokonało ogromnego spustoszenia w cywilizacjach jakie zbudował szatan na swoich naukach. Wszelkie pogańskie religie runęły z łoskotem kiedy pojawił się na świece Syn Boży. A sąd nad tymi narodami dokonywał się pod natchnieniem Boga, wykonany ręką różnych władców. Przykładem Medo-Persja, Grecja I Rzym. Wszystkie te mocarstwa likwidowały się jeden po drugim, wchłaniając się kolejno. Co ciekawe Prorok Daniel przepowiedział to w proroctwie z ogromną dokładnością, wszystko po to byśmy mieli świadectwo tego, że Bóg istnieje i jest prawdziwy.

 

Mówią mi:  

„rozumujesz na opak, chrześcijanie mordowali Azteków, robili zło”

                                                               260px-Codex_Magliabechiano_(141_cropped)                                                      Aztekowie zbrodnicza cywilizacja !

A ja im mówię :   ”Bóg dokonał na nich wyroku ręką Corteza, bo od momentu pojawienia się Syna Bożego na ziemi Bóg zabronił bezcześcić ziemi pogańskimi zwyczajami. Żaden naród dzisiaj nie morduje na taką skalę niewinnych, jak to robiły tamte cywilizację! Zabawa się skończyła dla szatana, jego sługusy muszą oddawać mu cześć po kryjomu . „

To jest sprawiedliwe, i piękne jak nasz Stwórca robi wszystko perfekcyjnie, odłącza szatana z tego świata kawałek po kawałku.

Prawda jest taka że żyjemy wczasach EWANGELII, wielu jej nie czytało, inni się z niej śmieją, ale ona ma ogromną moc oddziaływania na ludzi. Niszczy kłamstwo szatana co dzień. Każdej minuty nawraca się ktoś dzięki Ewangelii, to powoduje Chrystus, ten który ją nam objawił. Ostatnia instrukcja Boga i ostatnie upomnienie dla ludzi. Jeden z najbardziej tematów „tabu” dla świata islamu jest fakt jak ogromne straty zadaje Ewangelia w ich szeregach. Koran w konfrontacji z słowami Chrystusa nie ma najmniejszej szansy. W porównaniu z ewangelią wypada jak bełkot pijaka, jest naturalnym, że stanowi dla religii szatana, ( Islamu ) ogromnye zagrożenie.

Relacja nawróconej muzułmanki :

Jeśli interesuje was tematyka islamu i czym dokładnie on jest   podaję link niżej:

https://www.youtube.com/results?search_query=Islam+religia+szatana&spfreload=10

Jeśli spotkałeś się z ośmieszaniem Chrystusa, czy Biblii to możesz się teraz domyślać dlaczego!. Dla kogo ona jest tak groźna?. Ośmieszanie chrześcijan i walka z Słowem Bożym to jedna z przyczyn, która przekonała mnie o jej prawdziwości . Różnica między chrześcijanami w krajach islamskich a chrześcijanami w krajach zachodnich jest taka: że , w krajach islamskich zabija się „serca”, które przyjęły Biblię, a w cywilizowanych krajach zabija się Biblię by nie trafiły do serc. Przy czym ci pierwsi dają prawdziwe świadectwo jako chrześcijanie, ci drudzy okazują że w większości nimi nie są. Katolicy którzy „pływają” w pogaństwie, i ewangeliści bawiący się w faryzejstwo dalecy są od dawania jakiegokolwiek świadectwa. Jednak nadchodzi czas że i my będziemy musieli dać takie świadectwo, czy będziemy na to gotowi?.

01:31, uramibushi
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4