RSS
piątek, 26 września 2014


Zapewne zastanawiacie się o co chodzi, temat jaki chcę poruszyć jest niezwykle dla nas delikatny, szczególnie w naszym kraju, gdzie wszyscy od małego przyzwyczailiśmy się do tego nazwijmy to zjawiska. Kiedy jedziemy drogami Polski  pierwsze co rzuca się nam w oczy to kapliczki przydrożne.

Nie ma wsi, by nie stała choć jedna kapliczka, czasem jest po prostu krzyż,  rzadziej jakiś „święty”. Jednak jeśli chcielibyśmy je policzyć i sprawdzić które są najczęstsze to szybko dojdziemy do wniosku że kapliczek poświęconych : tak zwanej „Matce Bożej” jest najwięcej.

Zastanówmy się czym są kapliczki

Kapliczki to budowle wnoszone na rozstajach dróg, lub na skrajach osad, rzymianie  często mieli je w swoich sypialniach, kapliczki z zadaszeniem i figurką przywędrowały do nas z Rzymu i Grecji. W czasach przedchrześcijańskich w Grecji  kapliczki były budowane jako osłony figur takich bóstw jak Dionizos. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa kapliczki uznawano za miejsca siedzib demonów. Chrześcijanie omijali je z daleka, jednak w czasach późniejszych, kiedy dokonano transformacji chrześcijaństwa na religię systemową z władzą centralną w Rzymie, doszło do wchłonięcia i wymieszania się pogańskich zwyczajów z chrześcijaństwem. Obleczono stare bóstwa w nowe  „świeższe” imiona, i pozwolono na oddawanie im czci.


Co mówi biblia na temat kapliczek ?

Bóg kategorycznie zabrania budowania czego kol wiek co ma przypominać, Boga , anioła, człowieka, zwierze, czy ciała niebieskie, w celu oddawania temu czci. W Starym testamencie ten proceder nazywa się bałwochwalstwem, a figura która przedstawia co kol wiek czemu mamy zamiar oddawać cześć, zwie się „bałwanem”. Prawdopodobnie mało kto z was zdaje sobie sprawę jak ogromnym jest to wykroczeniem przeciwko Stwórcy tego świata, po części dlatego że na lekcjach religii przemilcza się te fragmenty  Pisma Świętego, lub każe się nam interpretować to jako stary i martwy zakaz, dotyczący pogańskich bogów z czasów starożytnego Izraela, jednak zapewniam was że bałwochwalstwo istnieje nadal i jeszcze nigdy nie było tak na wielką skalę jak obecnie.

Ale czy na pewno ? :

Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

 

 

Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.

 

Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym

 

 

Jeśli jesteś katolikiem i wydaje ci się że twoja figurka „matki boskiej” nie podpada pod bałwochwalstwo , musisz wiedzieć że jesteś w ogromnym błędzie, również tyczy się to wszelkich obrazów, krucyfiksów i różańców.  Jest to dokładnie to: czego Bóg zabraniał w Starym testamencie, i to prawo obowiązuje do dziś i na wieki będzie obowiązywać. Nie może być tak że stworzenie wielbi i czci inne stworzenie, zamiast swojego Stwórcę. To tak jakby murarz wzniósł nam za darmo ładny dom własnymi rękami, a my w podziękowaniu postawilibyśmy przysłowiową „flaszkę wódki” przed betoniarką i jej złożyli podziękowanie mówiąc: „murarzu jesteś wielki”. Jak myślicie: czy murarz nie będzie miał prawa się pogniewać? Samo wykonywanie tego typu przedmiotów jest już obrzydliwe w oczach Boga.

 

Głupi jest każdy człowiek, gdy nie rozumie, że każdy złotnik okryty jest hańbą z powodu bałwana, gdyż oszustwem jest to, co ulał, i nie ma w tym ducha.

  Są one marnością, robotą wartą śmiechu, zginą, gdy przyjdzie na nie kara. Jeremiasza 51.17Jeśli jesteś ateistą …. Czy myślisz że jesteś wolny od bałwochwalstwa? Czy wiesz że wywyższanie dzieł ludzkich rąk również jest bałwochwalstwem?, to tylko inna forma tego samego bałwochwalstwa. Plakaty gwiazd czy portrety naukowców do których czujemy szacunek, masz w domu obraz piramid albo innych wzniosłych dzieł ludzkich rąk ? W szkołach ten typ bałwochwalstwa jest masowy , sale pełne są zdjęć a nawet figurek szkolnych mentorów czy patronów. Wielu powie: cóż w tym złego, każdy niech siebie zapyta: dlaczego powiesiłem tego aktora a nie innego, dlaczego w moim pokoju wystawiłem na widok ogólny akurat piramidy, i co one znaczą dla mnie. Wiele rzeczy wieszamy bezmyślnie w domu by zapełnić pustą ścianę, jednak przed powieszeniem czegoś na ścianę radzę się zapytać własnego sumienia, z jakiego powodu to robię.

Bałwochwalstwem jest również doszukiwanie się w człowieku boskich mocy:

Jak i również przypisywaniu ciałom niebieskim „życiodajnych energii”

Czy słyszeliście nie raz z ekranów TV. gdzie naukowcy nadają słońcu atrybut :”źródło życia”

Żyjemy w świecie kultu słońca,  gdzie gwiazda czyli  również twór rąk Boga, jest wywyższana  oraz nadawane są jej cechy boskie. Tak było w historii starożytnych Majów czy Egipcjan. Jest to oddawanie czci czemuś co nie ma  nic wspólnego z naszym stworzeniem, czy dziękujemy wspomnianej wcześniej betoniarce za zbudowanie domu. O ile Słońce zostało stworzone w konkretnym celu przez Boga, tyle  cała chwała należy się temu, Który ją wykonał.W zasadzie gdyby tylko Bóg sobie zażyczył, życie mogło by się toczyć i bez udziału słońca. Cały świat jaki widzimy jest zoptymalizowany w taki  sposób, by wszystko działało według jego przeznaczenia. Wszelkie próby wprowadzenia w ten system przypadku jest nonsensem, z którego naukowcy zdają sobie sprawę co raz częściej.

 

600 lat ohydnego kultu w Polsce

Największym przykładem bałwochwalstwa w naszym kraju jest tak zwany "kult maryjny". Sam fakt modlenia się do Maryi która była normalnym człowiekiem, jest klasycznym pogaństwem. Kult ten jest kontynuacją pogańskich praktyk stosowanych nie przerwalnie od 4 tysięcy lat.

"Matka Niebios" była znana w starożytnym Kananie 4 tysiące lat temu, była ważnym elementem wierzeń, składano jej plony oraz pokarmy, dokładnie tak samo jak to mamy w zwyczaju robić dziś.

zapoznajcie się dokładniej :http://www.proroctwa.com/bnkn.htm

Oczywiście za wprowadzenie i rozpowszechnienie pogańskiego kultu "matki Niebios" odpowiedzialny jest Rzymski Kościół Katolicki.

Przez prawie IV wieki żaden z chrześcijan nie zaprzątał sobie głowy Matką Isusa Chrystusa, była zwykłą osobą i matką jak miliardy przed nią. Oczywiście wyróżnia ją to że została wybrana przez samego Boga by urodzić Mesjasza, więc musiała być bardzo Bogobojną osobą.

W Biblii jest kilka podobnych przypadków gdzie Anioł Boży zwiastuje wybranego potomka kobiecie, tak narodził się Samson, czy Samuel słynny sędzia Izraela i prorok. Oczywiście Izraelitom nawet nie przyszło na myśl wywyższać w ten sposób ich matki. 

Jednak w IV wieku naszej ery, powstający szatański twór, który dziś zwie się Rzymskim Kościołem Katolickim, wpadł na "genialny" ... oczywiście z punktu widzenia wszelkich demonów i samego szatana, pomysł wprowadzenia babilońskiego bóstwa na "salony odstępczego kościoła". I tak padło na Maryję matkę Isusa Chrystusa. 

Oficjalnie uchwalony tytuł "Matka Boga", został na soborze efeskim w 431r. Na cześć tego wydarzenia, wybudowano w Efezie pierwszą bazylikę nazwaną jej imieniem. Efez był miastem silnego kultu bogini Afrodyty, Egipskiej Isis, oraz jej greckiego odpowiednika Izydy. Miasto czerpało spore korzyści z świątyń i produkcji i sprzedaży figurek i innych bałwanów. Nie trudno się domyślić, że Maria stała się kolejnym "klonem", żeńskiego bóstwa.

Wszystkie dogmaty które zostały wprowadzane od IV wieku do dziś, są niczym innym jak bluźnierstwem w kierunku samego Stwórcy tego świata :

dogmaty Maryjne:

- Maria jest zawsze dziewica, prawdopodobnie nawiązuje to do kapłanek  dawnej Aszery, które były prostytutkami świątynnymi, nosiły właśnie takie tytuły.

- Boga Rodzica, XVI w Bernard Clairvax, mnich zakonnik cysterski, rozpropagował stwierdzenie że Maria jest lepszym pośrednikiem niż Isus Zbawiciel.


- Niepokalane Poczęcie: 1854r Pius IX ogłosił ten dogmat, który oznacza że Maria też jak Isus, urodziła się bez grzechu pierworodnego, co oznacza w zasadzie że wszelkie łaski Chrystus odziedziczył po ziemskiej Matce a nie po Ojcu Bogu. Co jasno daje do zrozumienia że Maria, była większa od Syna Bożego !!

- Współodkupicielka Pośredniczka, Orędowniczka. Dogmat ten opiera się na objawieniach amsterdamskich, na których rzekomo Maria obiawiła się jednej osobie i powiedziała: 

Jestem tu jako Pani wszystkich narodów, Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka

 - Wniebowzięcie: Dogmat ogłoszony w 1950r. wydany przez Piusa XII. Co ciekawe papież  uzasadnia wydanie tego dogmatu, powołując się nie na fakty, czy słowo Boże, a jedynie na wiarę ludu. Czyli mimo istnienia od grobu prawdziwej Maryi, który znajduje się w Efezie, ludzie przez przez 1000 lat uznali jednak że Maria została wniebowzięta !!

 

Jak widać cała historia Kultu Maryi jest niczym więcej jak ciągiem prób zastąpienia Syna Bożego, czymś co podszywa się pod Maryję. Ustawienie matki przed synem, unieważnia jego słowa Ewangelii. O ile Chrystus był zapowiedziany przez całą masę proroctw, zawartych w Starym Testamencie, o tyle, o matce  Isusa nie ma ani jednego najmniejszego.

Niepokojącym faktem jest to; ilość objawień "Matki Boskiej" w naszym stuleniu, możemy liczyć w setkach na całym świecie. Co daje jasno do zrozumienia że za samym kultem maryjnym kryje się coś więcej niż tylko ludzka polityka religijna, ale prawdziwa siła demoniczna lub sam szatan. 

zapoznajcie się dokładniej :

http://www.proroctwa.com/bnkn.htm

http://www.youtube.com/watch?v=DsCUVd0edjk 

 

niedziela, 14 września 2014

Wydaje się że świat jest bardzo różnorodny, tyle kultur i religii, możliwych światopoglądów do przyjęcia i stosowania ich w swoim życiu. Żyjemy w świecie gdzie zachwala się różnorodność, zachęca się nas do przyjmowania tych różnorodności jako normalność, zakazuje się nam ich krytykowania i stawiania własnych wartości na piedestale. Kiedy to zrobimy jesteśmy naznaczeni jako nietolerancyjni. Wydaje się że prawda jako wartość nadrzędna została zdegradowana, stała się czymś drugorzędnym.

Prawda

Prawda od wieków oznaczała wartość jednostkową czyli przede wszystkim była jedna i jedyna, nie można jej rozdzielać jak cukierki dzieciom w przedszkolu by było sprawiedliwie. Prawda ma jedynie sens kiedy daje się ją w całości jednemu i ona jest wtedy prawdziwa.

dzisiaj pokutuje stwierdzenie:

Prawd jest wiele, wszystkie kultury mają prawo do głoszenia jej, bez względu na narodowość kulturę i religię czy światopogląd

Prawda nie jest i nigdy nie była wartością względną !!! Prawda jest punktem odniesienia tak jak latarnia morska dla statku, gwarantuje pomyślne przemieszczanie się po morzu, i dotarcie do portu. Gdy by każdy mógł sobie taką latarnie pobudować na brzegu bez względu na warunki bezpieczeństwa, statki kończyły by na mieliznach. Dokładnie takie samo działanie niesie tworzenie "alternatywnych prawd", każdy kto się ich będzie trzymał trafi w końcu na mieliznę.

 

Kłamstwo

Kłamstwem jest wszystko to co podaje się nam za prawdę, podczas gdy nią nie jest. Różnica polega na tym że kłamstw jest wiele i można je mnożyć i dzielić, bez szkody dla samego kłamstwa. Kłamstwo przybiera często postać innych opcji obok TAK-NIE - MOŻE -NA PEWNO

 

Kuszenie Ewy w raju - pierwsze kłamstwo w historii ludzi

Tylko owocu drzewa które jest w środku ogrodu. Rzekł Bóg: nie wolno wam z niego jeść ani się go wam dotykać, abyście nie umarli.

Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie.

 

Jak rozróżnić PRAWDĘ od KŁAMSTWA

 

Prawda jest nie podzielna i nie da się jej podzielić i rozmnożyć.


Jeśli staniemy na krawędzi dachu wieżowca i zapytamy się dwóch obecnych świadków:  czy prawdą jest że jak skocze to zginę? . Jeden nam odpowie " tak zginiesz ", podczas gdy drugi : " no nie jestem pewien możesz zginąć ale również może się tak stać że nie zginiesz".

Wydaje się że obydwaj mówią prawdę, pierwszy powiedział że zginę jak i drugi potwierdził ale dał jeszcze inną opcję. Jednak tylko pierwszy mówił prawdę, ponieważ prawda jest TYLKO JEDNA i NIEPODZIELNA !! I nie potrzebuje być opisywana wieloma wyrazami. To kłamstwo by przerobić na "prawdę", trzeba "przyozdobić" tysiącami słów.

Dlatego tak ciężko jest rozpoznać w dzisiejszych czasach PRADĘ od KŁAMSTWA

Jest jeszcze jeden sposób dobry do wykrywania prawdy i kłamstwa.

 

(17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.

(18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.

(19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień

(20) Tak więc po owocach poznacie ich.

                           Ew. Mateusza 7.17

Isus Chrystus dał nam narzędzie do rozpoznawania dobrych od złych ludzi, a tak się składa że ludzie postępujący niewłaściwie, posługują się tylko i wyłącznie kłamstwem, zły człowiek  i kłamstwo są nierozłączni. Zły człowiek nie może posługiwać się prawdą, ponieważ stał by się niewiarygodny w swojej nieprawości. Dobry człowiek czyli postępujący właściwie posługuje się prawdą, ponieważ ona daje świadectwo o nim samym. Dobry człowiek postępujący właściwe nie może używać kłamstwa ponieważ również staje się niewiarygodny w swojej prawości. Jest to bardzo prosta nauka, która wypływa z całej Biblii, ale nie została ona przyjęta przez ten świat. Ponieważ świat posługuje się kłamstwem. Na kłamstwie były budowane wszystkie cywilizacje jakie człowiek formował, kłamstwem posługuje się każda religia na świecie, nawet ta, która co niedzielę cytuje fragmenty z Biblii . Jest to paradoks, ale takie są realia.

Więc jak to możliwe że kościoły zwane chrześcijańskimi, opierające swoje dogmaty na biblii są kłamliwymi instytucjami i często przestępczymi?

 Jest tego prosta przyczyna : Ludzie nieprawi, miłujący bezprawie, tworzyli lub przejęli kontrolę nad pierwszymi zbiorowiskami chrześcijan. Posługując się kłamstwami, umniejszyli prawdę która jest motywem przewodnim Biblii, tworząc system religijny, który:

 

                                     równa człowieka z Bogiem.

              Kompletnie ignoruje przykazania Boga, zakazujące jakiejkolwiek odmianie bałwochwalstwa.


Wprowadza nowe bóstwa

 

Prawda nie potrzebuje się tłumaczyć, prawda nie broni się zaciekle ponieważ zawsze wypływa na wierzch, ona wypływa od Boga, bo On jest źródłem prawdy.

Kiedy ci plują w oczy, mówisz że deszcz pada, bo nie chcesz by to było prawdą, boisz się przyznać do prawdy.

Wypierasz ją bo nie chcesz ją przyjąć, to może być wiele powodów:

- boisz się odrzucenia przez innych

- duma wewnętrzna

- bo masz z czegoś zysk i prawda nie jest ci po drodze

- lubisz te kłamstwa

- tak przywykłeś do kłamstw że stały się dla ciebie normalnością

Ale jedno wiesz.. że jest to kłamstwo... i nigdy nie uda się okłamać samego siebie !!!

Ile byśmy nie kłamali nic to nie da. Ponieważ Bóg istnieje i jest to pierwsza prawda, stworzył on świat w 6 dni a siódmego odpoczął jest to druga prawda, całe jego dzieło jest mu podporządkowane jest to trzecia prawda, nie pozwoli On, by kłamstwo zamieszkiwało Jego idealny świat. Kiedy dopełni się czas kłamstwa, przyjdzie Chrystus który oddzieli kłamstwo od prawdy dobro od zła, zrobi sąd nad naszymi sumieniami. Nie pomogą nam żadne kościoły czy religie, zaliczone sakramenty, pielgrzymki. Możemy pięściami grozić niebu, zasłaniając się kłamstwami czy pozorną "siłą człowieka",która jest zwykłą ułudą i kłamstwem, naukowców, czy religii wschodu. Jeśli umierając liczysz że reinkarnujesz się w nowym bycie, to czeka cię zawód. Ujrzysz sąd nad sobą, do tego prowadzi słuchanie się kłamstw które nam "bardziej smakują".

 


Jeśli wierzysz że ten znak przedstawia twój pogląd na świat to wiedz że za niedługi czas znak ten będzie wyglądał tak:

 


Całe zło i kłamstwo zostanie z niego usunięte na zawsze, szatański świat dualizmu i równowagi był by prawdą gdy by szatan był bogiem tego świata, ale nim nie jest !!!

Apeluje tu do ateistów, oraz innych ludzi uciekających od prawdy w wschodnie religie i nauki, zastanówcie się po której stronie chcecie być, bo szatan "ojciec kłamstwa" umie  to bardzo dobrze robić. Mówi nam dokładnie to co chcemy słyszeć, pokazuje to co chcemy widzieć, bo wie że kłamstwo będzie dla nas miłe i słodkie jak miód.

na koniec pewien cytat ważny który Isus Chrystus nasz przyszły sędzia powiedział dla przestrogi :

(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.

(14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

                              Mateusza 7.13


                              

 

 

 

19:21, uramibushi
Link Dodaj komentarz »
piątek, 12 września 2014

Czy zastanawialiście się kiedyś czym jest dzisiejszy świat „show-biznesu muzycznego” ? Skąd tyle seksu, przemocy, dziwnych gestów, zsynchronizowanych tańców, które bardzo często wylewają się z ekranów teledysków znanych „gwiazd muzyki POP”. Czy aby na pewno jest to efekt badania naszych potrzeb i próba ich zaspokajania w taki właśnie sposób. Dlaczego Gwiazdy sięgają po co raz bardziej skrajne obrazy by przykuć naszą uwagę do TV ?

Wielu z nas się nigdy nie zastanawiało nad tym co ogląda w tym momencie w odbiorniku, jest klip, jest muzyka fajnie tańczą i rytm, i nawet jeśli nam się to nie do końca podoba jednak oglądamy to z ciekawością. Jednak pokażę wam że powinniśmy wziąć pod  ”lupę”  to co oglądają nasze dzieci w TV.

Dzisiaj skoncentrujemy się na klipach muzycznych pewnych „gwiazd”. Z uwagi na dość sporą różnorodność i style muzyczne wyselekcjonowałem do tego artykułu tylko kilka. To co łączy te wybrane „gwiazdy” to pewna rzecz która nie jest widoczna na pierwszy rzut oka, ale o tym później.

 

SEKS – PRZEMOC- OKULTYZM

 

Wszystkie te trzy elementy , stały się o ile nie głównym motywem teledysków, to sposobem ekspresji, wyrażania emocji. Ułożyłem te trzy elementy w dokładnej kolejności, względem częstotliwości występowania, można by to opisać w procentach :

 

 na jeden teledysk przypada:

 seks – 70 %

przemoc – 20%

okultyzm – 10%

 

Oczywiście proporcje się zmieniają w zależności od stylu muzycznego, czasem seks potrafi być w 90% całego teledysku. Należy pamiętać że seks to nie tylko stosunek płciowy ale również pewne gesty które się z nim mają kojarzyć, przemoc nie musi oznaczać strzelaniny ulicznej czy bijatyki, również można go wyrazić gestami i tańcem.

 

Troszkę historii :

 

Pierwszy współczesny teledysk powstał w latach 70, jednak 80 lat wcześniej asystent Thomasa Edisona,  o nazwisku Wiliam Dickson, nagrał pierwszy na świecie film z podkładem muzycznym,  mężczyzna siedział na krześle grając na skrzypcach, w tle  kilku facetów tańczyło. Było to wtedy rewolucyjne wydarzenie, zaczęły powstawać filmy dźwiękowe i powstało prawdziwe kino.  Mimo że samo kino stało się już potężnym „medium”, za pomocą którego można było przekazywać rozrywkę,

propagandę,  która bardzo często była razem łączona,  seria filmów animowanych „kaczor Donald” , była dobrym przykładem rozrywki i propagandy wojennej. Jednak kiedy pojawiły się odbiorniki telewizyjne, kino zostało w tyle z prostego powodu, telewizor można ustawić w każdym domu.

 

 Od lat 80 kiedy nastąpił prawdziwy „boom” na teledyski, można zaobserwować stopniowe zwiększanie się seksu, przemocy oraz okultyzmu. Wielu powie:

 

 „seks zawsze był i przemoc również „

 Zgadza się ale jeszcze nigdy w historii świata SEKS, PRZEMOC i OKULTYZM nie był nadawany w naszych domach 24/ h na dobę!!!

 

 

SEKS w teledyskach

 

Seks przeważa jako forma ekspresji, prezentowany jest w formie tańca, również pokazywanie niedwuznacznych gestów. Musimy pamiętać że tak zwana „seksualizacja” polega na doprowadzaniu widza do skojarzeń, które automatycznie nakierowują jego umysł na tą tematykę. Sama roznegliżowana pani staje się już bodźcem. Powoduje to spore spustoszenia w świadomości nastolatków,  doprowadza to do nienaturalnego zwiększania się hormonów, powstają emocje które młodzież nie potrafi ujarzmiać.  Często nastolatki wyrażają swoją seksualność w bardzo młodym wieku, wzrost gwałtów i niechcianych ciąży rośnie regularnie od lat 80.

 

PRZEMOC w teledyskach

 Motyw ten pojawił się stosunkowo niedawno w  klipach, jednak przybiera mocno na sile, jest pokazywany co raz śmielej. Stylem muzycznym który wprost emanuje przemocą jest HIP-HOP,

Jednak on jest kierowany do wąskiej grupy ludzi, mnie bardziej przeraża przemoc pokazywana w muzyce POP. Ponieważ ten rodzaj muzyki to 80 % odbiorców. Jest pokazywany w bardzo wysublimowany sposób:

 

 

 

 

 Raper Kim Kyu Wan  w teledysku „Boys be.” oraz Natalia Kills !!!

Ekspozycja broni, czy agresywne zachowanie ubarwione czasem tańcem jest sposobem na „ładowanie” negatywnymi emocjami odbiorcy, kiedy wychodzi ulubiona „gwiazda” na scenę i wymachuje bronią, tworzy się szybkie kojarzenie, broń może dodawać charyzmy, człowiek z bronią jest bardziej „bohaterski”, często  artyści śpiewają o tym. Bardzo niebezpiecznym jest też to że artyści pokazują że przemocą można załatwić jakiś problem, a twojego przeciwnika spotyka „zasłużona kara”. Wywiera to również jak w przypadku seksualizacji, spore spustoszenia w umyśle młodych ludzi, oraz przyczynia się do zacierania granic między dobrem a złem.

 Przykład piosenki o bardzo podejrzanym tekście, bardzo często artyści są poddani "demonom" nawet o tym nie wiedząc tworzą takie właśnie "dzieła", które bardzo szybko stają się przebojami.

La Roux „In for the Kill”

 

http://www.youtube.com/watch?v=-H6V2pJ-m5U  

 

refren tej piosenki :

„Wezmę udział w zabójstwie
Robię to dla dreszczyka emocji
Mam nadzieje, ze zrozumiesz to
I nie puścisz mojej dłoni”OKULTYZM w teledyskach

 

Okultyzm jest tym elementem który jest jak najmniej widoczny w klipach, normalna osoba nie mająca pojęcia czym jest okultyzm, nie zauważy niczego podejrzanego.  W dodatku ukazują go tylko niewielka grupa artystów na świecie, ale są to „największe gwiazdy światowe sceny muzycznej”, i nie przypadkiem ich kariery zdają się wznosić na szczyty popularności.

 

Na początek, czym jest okultyzm ?

 

OKULTYZM  pochodzi od łacińskiego słowa „occulio” i oznacza „ukrywać, trzymać w tajemnicy”.  Rytuały i obrzędy magiczne  oraz tajemnicze symbole

mające  pozwalać w okiełznaniu mocy zawartych w przyrodzie oraz w samym człowieku.  Okultyści  osoby parające  się magią, ich cele to kontrola podświadomości innych ludzi , kontrola nad jednostką w celu realizowania swoich planów .

Oczywiście to oficjalna definicja, tak naprawdę okultyzm czerpie swoją"moc"nie z przyrody czy wnętrza człowieka, to demoniczna siła która zwodzi ludzkość od zarania dziejów.

 

Tyle z definicji, teraz najciekawsze, grupa gwiazd które w swoich klipach, wraz z seksem , przemocą wplatają okultyzm, nazywa się nieoficjalnie „muzycznym klanem iluminati”. Wielu się spiera czy istnieje taka grupa naprawdę, jednak wszystko wskazuje że jest to zorganizowana grupa artystów która zgodziła się na „współpracę” z wydawcami, na rozpowszechnianie znaków okultystycznych w swoich utworach. W zamian oczywiście za pieniądze i sławę, którą wydawcy im gwarantują.

Artyści prezentują podczas występu różnego rodzaju symbole, które wywodzą się z różnych dziedzin okultyzmu, satanizmu, czy wiedzy tajemnej, są one powtarzane cyklicznie, czasem poprzez scenografię, elementy stroju a nawet gesty rękoma.

Zanim pokażę przykłady zapoznajmy się z tymi znakami :

 

 

Baphomet po raz pierwszy został opisany przez  Eliphasa  Leviego , XIX-wiecznego okultystę , który przedstawił go jako kozła z wielkimi rogami, z kobiecymi piersiami.  Sama nazwa nawiązuje do imienia
proroka Mahometa, jest symbolem dualizmu, wiary w dwie siły rządzące światem, dobro-zło.  Baphomet to temat „rzeka” , otoczony jest wieloma innymi symbolami  które  nie mamy czasu tu omawiać. Eliphas Lévi utrzymywał, iż Baphomet to symbol Najwyższej Istoty, któremu oddają cześć wszyscy okultyści, a także masoneria. Nazywany również  Lucyferem .

 

 

Oko opatrzności (wszystkowidzące oko) – symbol oka otoczonego przez promienie światła lub glorii, zwykle zamknięte w trójkącie. Jest czasem interpretowane jako symbol oka Boga pilnującego ludzi . Jednak  historia tego symbolu nie ma nic wspólnego z religią chrześcijańską, samo oko nawiązuje do symbolu „Oka Horusa”, egiskiego pogańskiego boga , a Masoneria szczególnie sobie  upodobała ten symbol .

 

 

Piramida masonerii to symbol grupy tak zwanych   „ILUMINATI”, (oświeceni) . Napisy po łacinie tłumaczymy : „ Nowy Porządek Świata”, piramida oznacza strukturę społeczną , na samym szczycie mamy symbol „Oko Opatrzności” , czyli nikogo innego jak tych „oświeconych „  sterujących masami ludzi . Ten symbol możemy odnaleźć na amerykańskich studolarówkach.

 

Rogata dłoń” Układ  palców dłoni w ten sposób to symbol nikogo innego jak szatana, stosowany przez grupy muzyczne propagujące satanizm, głównie  „Heavy Metal”, ale okazuję się że nie tylko,
 udowodnię w dalszej części prezentacji.

 

 

 Układ palców w szóstkę , znany symbol  „666

znak biblijnej bestii z Apokalipsy Św. Jana, znak przyjęty przez satanistów

jako znak szatana.

 

 

Szachownica , znamy ją głównie z popularnej gry szachy. Jest to również symbol stosowany przez masonerię. Nawiązuje do tak zwanej  "podłogi mojżeszowej"  w głównym pomieszczeniu Świątyni Salomona. Świątynie masońskie są wybrukowane właśnie taką mozaiką, jest to ich znak rozpoznawczy.Sam symbol w wierzeniach masońskich oznacza przeznaczenie, walkę z przeciwnościami losu.

 

 

Błyskawica – złamane „S” . Symbol ten ma swoje korzenie w mistycyzmie starożytnego Wschodu. Jest szeroko rozpowszechniony wśród okultystów i satanistów, którzy upatrują jego pochodzenie w opowiadaniu z Pisma Świętego (Łk 10, 18) o szatanie, „spadającym z nieba jak błyskawica”. Jest to symbol mocy szatana.


Jednorożec jest symbolem wolności seksualnej i rozwiązłości. Znak ten jest szeroko rozpowszechniony wśród zwolenników New Age, a także w ruchu feministycznym, który dąży do zniwelowania różnic płciowych. Połączenie dwóch rogów w jeden oznacza usunięcie różnic pomiędzy mężczyznami i kobietami, dlatego symbol ten chętnie wykorzystywany jest przez zwolenników feminizmu, a także różnych dewiacji seksualnych.

Symbol ten okultyści i sataniści zapożyczyli z mitologii starożytnej germańskiej, w której to występował tzw. Mendes – kozioł ofiarny. Niektórzy badacze dopatrują się związku tego symbolu z podaniami o templariuszach, którzy go rzekomo wykorzystywali. Inni widzą związek symbolu głowy kozła z szeroko rozpowszechnionym symbolem głowy Baphometa (patrz wyżej).

Oko Horusa, często przedstawiane w trójkącie , w tej formie pochodzi on z starożytnego Egiptu.  Oznaczał siłę ochronną, symbol oświecenia, dzięki której  możemy połączyć się z naszą podświadomością jak i z „kosmiczną skarbnicą wiedzy”.

 

 

Zanim przejdziemy do dowodów, winien jestem wyjaśnić tym którzy jeszcze się nie zetknęli Z terminem „Iluminati”

 

Tajemne stowarzyszenie powstałe  1  maja 1776 r. Założone przez Adama Weishaupta .    Zrzeszało  ono    głównie  niemieckie  wolnomularstwo
( wolnomyslicieli ). Zakon od samego początku cechował a wielka tajemnica, osoby chętne do wstąpienia w szeregi, musiały być dokładnie sprawdzane, jedynie za poręczeniem osobistym jednego z członków.

Sam wyraz oznacza z łaciny illuminatus – oświecony.  Oficjalnie zakon stawiał sobie za cle między innymi szerzenie oświaty, idei oświeceniowych, walkę z zabobonami.  Jednak nieoficjalnie od samego początku prowadzili ukrytą polityczną grę, przekupując rodziny królewskie, polityków, są odpowiedzialni za rewolucję francuską, tworzenie i propagowanie komunizmu,  Rewolucję Październikową,  możliwe że nawet stoją za wywołaniem I oraz  II w. ś. Obecnie zakon jest jeszcze bardziej tajny, oficjalnie zaprzecza się jego istnieniu,
prawdopodobnie jest to niewielka grupa ludzi trzymającą władzę światową,
wydają rozkazy kręgom mniej wtajemniczonym , (masonerii ). Masoni jako oficjalna siłą wykonawcza . Masoni najwyższych stopni, dostają możliwość
wejścia w kręgi Iluminati, przez odbywanie tajemnych  okultystycznych rytuałów.
Adriano Lemmi, były mason 33 stopnia oficjalnie przyznał że Loże masońskie czczą lucyfera jako istotę która rzekomo wydaje rozkazy ILUMINATOM. 

 

Jak to się jednak ma do Popkultury ?


Tak się składa że wytwórnie fonograficzne np. w  USA, Kanadzie, Europie należą do koncernów  należących do znanych amerykańskich rodzin Rodshild, Rockefeler.  Czy to nie ciekawe?, pierwsza jak i druga rodzina jest uznawana za członków tajnych stowarzyszeń związanych z Iluminati, Bohemian Grove , Skull & Bones .

 

 CI LUDZIE  FINANSUJĄ

WSZYSTKICH
WIĘC DYKTUJĄ WARUNKI

!!! 

Aleją Gwiazd  …a raczej „ROZGWIAZD”

 

TE BEATELS

Bardzo mili chłopcy prawda ? Wszyscy kochali ich za buntownicze postawy, dobrą muzykę, wnosili nowoczesność „NOWY TREND”. Sam Jony Lenon przyznawał że ich muzyka ma magiczną moc , nie kryli swoich zainteresowań ezoteryzmem I okultyzmem.

 

 the bbeatles

 W zasadzie jako pierwsi zostali propagatorami symboliki  Na zdjęciu widzimy  dwa symbole „666” , oraz  „rogatą dłoń”. Odegrali ważną rolę w kreowaniu nowego, „wyzwolonego” pokolenia.

 

Michael Jackson

 

Król POP. Tancerz który ustalił  wysoką poprzeczkę dla jego naśladowców, wokal
miał nie gorszy. Zdobył niesamowitą popularność, głównie dzięki pierwszym próbom
KREOWANIA WIZERUNKU przez specjalistów wytwórni. To oni go wylansowali,
I wymagali od niego tylko jednej rzeczy…. Demonstrowania symboli !!!

 

mihael2mihael1

 Mały Mihael            na ścianie "oko opatrzności"

eksponuje oko horusa      gest "rogatej dłoni"

Michael popadł w niełaskę w momencie kiedy odmówił  dalszej współpracy . Ostrzegał publicznie ludzi ,przed  grupą rządzącą showbiznesem .

Zginął w tajemniczych okolicznościach we własnym apartamencie !!!

 Beyonce

 

To była historia, jednak teraz jest to już masowa propaganda,

Dzisiejsze „gwiazdy,”  pozbawione zahamowań są bardziej dosadne, The Beatles,  M. Jackson przygotowali „grunt”, pod  szerszą demoralizację. Dzisiejsze „gwiazdy”

Robią to otwarcie.

 

 

    trójkąt z dłoni, "piramida masonerii", znak rozpoznawczy Iluminati

 

                                           kostium z głową bahometa

 

MADONNA

„Niezniszczalna Madonna”, 27 lat na w „fabryce marzeń”. Ile razy by nie przerywała kariery, zawsze wraca na czołówki listy przebojów, przypadek czy ktoś jej sprzyja na rynku ?

 

Madonna prezentuje dla kogo              

"pracuje", piramida masońska

 Ciekawa poza, przypomina  do złudzenia pozycję Baphometa, jak widać na porównaniu,  należy wiedzieć że choreografia sceniczna to nie są przypadkowe spontaniczne ruchy,  sam strój nawiązuje do wizerunku „IZIS” , bogini  Egiptu , (  starożytny Egipt , „mekka „

 dla wszelakiej maści okultystów adeptów magii )

 

LADY GAGA

 

Tą panią nie trzeba komentować, chyba wszyscy znają jej nietypowe ubiory i zachowanie sceniczne. Niektórzy twierdzą że robi plagiat Madonny, jednak nie do końca jest to prawda. Według byłego iluminata Johna Todd, Madonna jest wysokiej rangi wiedźmą, być może Gaga jest jej uczennicą. Lady Gaga jest Artystką roku 2010 według magazynu Billboard oraz zajęła 73. miejsce w rankingu artystów dekady. Gaga pojawiła się na liście "najbardziej wpływowych ludzi na świecie" tygodnika Time oraz na liście dwutygodnika Forbes "100 najbardziej wpływowych celebrytów na świecie.

 

            symbol "błyskawica"               nawiązanie do "baphometa"

          "oko ozyrysa                      zobaczcie, facet na plecach

                                              piramida z okiem opatrzności

                                              Gaga dłonią pokazuje "666"

 

RIHANNA

 

Rihanna to ciekawa artystka, pochodzi z Jamajki, chwali się w wywiadach że jej rodzina uprawia Voodoo. W zasadzie nie ma teledysku gdzie nie było by symbolu,lub tekstu nawiązującego do  przesłań iluminatów,  pamiętajmy że tutaj omawiamy to co wizualne, są jeszcze ukryte w tekstach mocne dowody. Jednak by je analizować potrzebne jest już  doświadczenie.

 

                                 widoczny do odczytania napis "iluminati"

                               

Dwa symbole, szachownica  masońska oraz "karta asa"

As w symbolice satanistycznej oznacza szatana

Rhiana w swoich  tekstach przemyca rytualne modlitwy  Woodoo, zobaczcie w linku poniżej jest jej piosenka z tekstem po polsku pod tytułem : "Man Down". W momencie kiedy Rhiana śpiewa :ram pam pam pam" jest to element rytualnego zaklęcia woodoo do rzucania klątw !!

http://www.youtube.com/watch?v=xiBWsDXKlhg

 

DODA

                                             TAK DOBRZE WIDZICIE !!!  

Nasza Dorotka również do nich dołączyła, w tym momencie jest chyba jedyną polską członkinią „Klanu Iluminati” . W  jednym z wywiadów  zapytana o religię stwierdziła:

wieże w siłę wyższą ale nie koniecznie nazwaną bogiem”.Myślę że teraz nie mamy wątpliwości,  kogo miała na myśli, wystarczy zobaczyć fotografie niżej.   

 

 

 

   Różowy gadżet bazujący jedynie na symbolu płci żeńskiej, tak  naprawdę służy do eksponowania "odwróconego "krzyża"

Można również zobaczyć jak Doda na występie w Opolu 2 2002 r odprawiła swoją inicjację prze milionowymi widzami z całej polski, prawdopodobnie było to wymagane przez "klan" by zamanifestowała w ten sposób swoją przynależność.

linki do filmików:

http://www.youtube.com/watch?v=e_OvLW_sJWQ

http://www.youtube.com/watch?v=wcUWdhUYKWE

 Podsumowanie.

 

Dowody jakie tu przytoczyłem to jedynie „muśniecie po tafli wielkiego jeziora tajemnic”, ogrom materiałów można znaleźć samemu w internecie. Czy na prawdę możliwe jest by gwiazdy muzyki tego pokroju „Małpowały” po sobie gesty? Naśladowały się w teledyskach we wszystkich możliwych ruchach, charakteryzacjach, symbolach ? Trochę to za bardzo złożone by był to zwykły przypadek. Jedynie co widać to prześciganie się w jak najlepszym przedstawieniu tego samego tematu:

- SEX    

- AGRESJA  

- OKULTYZM 

- SATANIZM

- OCHYDA 

Nasuwa się tylko pytanie komu na tym zależy by deprawować młodzież,  teledyski są głównie kierowane właśnie do nich,

 dzieci od   12 do  17 lat  to główni odbiorcy tego typu produktu

Muzycznego, gdzie obraz, mocne dźwięki, nie dwuznaczne  gesty 

 które działają na psychikę , degradując młodego człowieka do poziomu zwierzęcych zachowań. W przeszłości młodzi ludzie to

była ostoja społeczeństwa, wchodząc w dorosłość mieli moralność

wpojoną przez rodziców, która ich ochraniała zanim osiągnęli

dorosłość i mogli wreszcie ją docenić. Oni mają bardzo perfidny cel,

zniszczyć w zalążku moralność jeszcze w dzieciach, by nie dotrwały do dorosłości.01:14, uramibushi
Link Dodaj komentarz »