RSS
piątek, 10 października 2014

I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami,

 Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

 I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.

 A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i  nieczystości jej nierządu.

 A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

 I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.

Jan Apostoł miał niebywałą okazję zobaczyć oblicze przyszłej nierządnicy, Widząc ją był zdziwiony i zdumiony, dlatego że nie przypominało to co widział niczego co znał do tej pory, a należy zaznaczyć że był to około 80 r naszej ery. Anioł pokazywał mu przyszłe wydarzenia w postaci symboli, jest to swego rodzaju kod, który był stosowany przez wszystkich proroków wysłanych przez Stwórcę naszego świata.

Anioł wyjaśniając potem znaczenia poszczególnych elementów, daje wskazówki, które dopiero w odpowiednim czasie będą rozpoznane, ponieważ proroctwo ma to do siebie że może być rozpoznane dopiero tuż przed ważnymi dla ludzi wydarzeniami, lub częściej zaraz po tych wydarzeniach.

 

Wody

Anioł wyjaśnia:

  I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.

Symbolika wody czy morza w Biblii to najczęściej : ludy, narody, w tym przypadku Anioł konkretnie tłumaczy wiec nie mamy co do tego wątpliwości. Wszetecznica jak widać ma cechę: wpływ na wiele narodów, lub kontrola nad nimi.

Nierząd i Wszetecznica

Wszetecznica w języku proroków Bożych zawsze znaczyła religię, która kalała się czczeniem obcych bóstw. Nierząd jak wiemy z Izajasza czy proroctw Ezechiela, tyczył się  głównie ludu Izraela, który był porównywany do  nierządnic, dlatego że lud wybrany przez Boga był traktowany na innych zasadach, uświęcony prawem danym przez Boga, stawał się przysłowiową niewiastą, lub żoną. Kiedy Wybrany  Izrael zbaczał z drogi praw nadanych przez Boga, czyli zaczynał czcić pogańskie bóstwa, Stwórca nasz upominał go przez proroków, właśnie porównując go do niewiernych żon, niewiast uprawiających nierząd.  Wszetecznica to jest określenie obcych systemów religijnych, takim określeniem był nazywany głównie Babilon, które było według proroków tamtego okresu, źródłem wszelkiego pogaństwa.

 Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

Wynika z tekstu że nierząd uprawiają władcy królestw, i tu następna wskazówka, system religijny który oparty jest mocno na władzy królewskiej, kiedy Anioł Boży przekazywał tą informację nie było śladu już po Babilonie sumeryjskim mieście. I nigdy nie zostało ono odbudowane. Więc chodzi tu o tak zwane podobieństwo.

                                           STARY BABILON

 

                                       Nowy Babilon ( Rzym)

                              

W czasach Jana , kiedy Anioł ukazywał mu wizje, to właśnie Rzym nosił miano "Babilonu Wielkiego" . Był on centrum wielkiego imperium, wszystko kręciło się wokół tego miasta, był on obrazem wielkiej władzy, wielkiego bogactwa,  i ogromnego okrucieństwa. Przedrostek "wielki", podkreślało to jak bardzo przerastał Babilon sumeryjski.

Mamy więc pewnego podejrzanego, jest nim Rzym. A może nie jest tu mowa o mieście tylko o państwie ?   sprawdźmy:

Anioł znowu przychodzi z wyjaśnieniem:

A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

Teraz jesteśmy pewni że mowa tu o mieście i niewątpliwie chodzi o Rzym. Jednak w okresie spisywania "Apokalipsy", miasto to nie spełniało drugiego członu zdania które pogrubiłem: starożytne imperium nie panowało nad królami, tylko wchłaniało  całe królestwa i ustanawiało namiestników. W dodatku mowa tu o władcach nie o królestwach.Wskazuje tutaj na system zależności i wpływów bardziej przypominający "lenniczość" niż imperialną okupację , jaką prowadził Rzym w tamtym okresie. 

 I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.

 

Zwierze, bestia

Zwierzę w proroctwach Daniela które było spisane 620 lat wcześniej, obrazowało cztery zwierzęta które jak wiemy dziś, przedstawiało :

- Babilonię

- Medo-Persję

- Grecję za panowania Aleksandra Macedońskiego

- Cesarstwo potem imperium Rzymskie

W 80 r naszej ery, trzy pierwsze zwierzęta przeminęły, to czwarte najgroźniejsze zwierze panowało. Wystarczy teraz połączyć symbole, kobieta, która jest miastem, i zwie się Babilonem wielkim prawdziwym Rzymem, siedzi na zwierzęciu które odpowiada dokładnemu opisowi jak z księgi Daniela, które obrazowało Imperium Rzymskie.  

Cechy zwierzęcia

Zwierze ma 7 głów i 10 rogów, stanowi ono części składowe zwierzęcia.

Anioł wyjaśnia:

Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

Miasto Rzym było nazywane:" Miasto siedmiu wzgórz", być może jest to nawiązanie i jeszcze jedna wskazówka. Ja jednak uważam że owe pagórki to mogą być symbole siedmiu upadłych aniołów, które mają wpływ na rogi, czyli władców. Wszetecznica rozsiada się w przenośni, czyli upadłe anioły są filarami tej wszetecznicy, one jej sprzyjają, dzięki temu ona ma kontrolę nad władcami.

Musimy również pamiętać ze czas jaki obserwował Jan w wizji to był czas końca, czyli dawno dawno po upadku Imperium Rzymskiego jaki znał Jan. Więc sam zarys Imperium z 1 wieku nie pasuje, ponieważ ono nie wytrwało w swojej formie. 

Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

To ciekawe i tajemnicze wyjaśnienie Anioła daje nam dużo do myślenia, wielu ludzi uważa że jest to coś w stylu:

- było  - czyli za czasów Jana, już go niema - upadek Imperium ,  i znowu będzie -czyli narodzi się ponownie przed czasami końca, wielu wskazuje tu na USA, Izrael, III Rzeszę, Watykan. Jednak ja sądzę że zwierzę to nie jest konkretne mocarstwo,czy system polityczny jako taki. Moim zdaniem jest to określenie stanu duchowego świata.

ciekawy cytat :

  I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

Owi mieszkańcy ziemi którzy mają się zdziwić, kiedy ujrzą to zwierze. Kim są niezapisani w księdze żywota?

Są nimi hybrydy ludzi i upadłych aniołów, to one od potopu gdzie Bóg zabił ich ciała przemierzają ziemie jako demony, oni również są mieszkańcami tej ziemi jak my. Z tą różnicą że oni nie są wpisani jako legalne istniejące istoty na tej ziemi.

Czy możliwe że one kiedyś jeszcze przed potopem byli światkami kiedy owe zwierze funkcjonowało ?, widziały je, tworzyły to zwierze. Możliwe że mowa tu o tym stanie duchowym ludzi które sięga dna, szalejące w wojnach i okrucieństwie, zbrodni i wszechobecnym kłamstwie?. Podparte  super technologią która uwłacza naszemu Stwórcy. Możliwe że wszystko zostało zalane i "zresetowane", właśnie z powodu objawienia się tego zwierzęcia BESTII.

Demony są na tyle wiekowe że widziały kiedyś ten obraz i zdumieją się jak zobaczyły że udało im się na nowo ustawić bestię na ziemi Bożej.

Bóg dał ludziom jeszcze jedną szansę, zaczynaliśmy od zera i sytuacja znowu się powtarza, za sprawą mściwych demonów, oraz upadłych aniołów pod rozkazami samego szatana.Możliwe że to te siedem głów odpowiedzialnych jest za pojawianie się bestii, czyli masy upodlonych ludzi z technologia gotową do mordowania i niszczenia. Wiele wykopalisk archeologicznych wskazuje na istnienie wysoko rozwiniętej cywilizacji, słynne  hinduskie "wimany", urządzenia latające, czy ruiny "puma punku", a nawet piramidy, są to ślady tego czegoś co było, i znowu nadeszło.

Dlatego anioł mówi :

Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

             Zwierze w zalążku

                                         Zwierze w pełni sił 

 Wszetecznica, Kobieta z kielichem

A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.

(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

 

(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.O ile zwierze może być stanem duchowym kierowanym przez siedmiu "upadlaków", o tyle wszetecznica, która sobie wygodnie, na grzbiecie upadłego świata dzięki ciemnym zwierzchnościom, jest na pewno tworem ludzkim. Jak pisałem wcześniej wszetecznica to Biblijny symbol religii który czci pogańskie bóstwa.

Jeśli jest to system religijny, to musi mieć kilka ważnych cech:

- system religijny o ogromnym zasięgu

- musi mieć wpływ na władców świata

- upaja narody

- przyozdobiona w purpurę, szkarłat i drogocenne kamienie, złoto

- musi mieć siedzibę lub centrum w Rzymie

Jeśli ktoś się jeszcze nie domyśla pomoc graficzna niżej:

 

  

             Bingo !!                                        znowu .. BINGO!!!

Watykan to Nierządnica

Watykan jest centrum największego systemu religijnego na tym globie, mało tego,

jest to system polityczno religijny i zawsze takim był od samego początku. Jest to schemat żywcem przeniesiony z sytemu pogańskiego Babilonu, Egiptu, czy imperium Majów. Opartym na kontroli ludzi poprzez religie i władzę.

Watykan to prawdopodobnie centrum dowodzenia ekonomią i polityką świata, wydaje się to nieprawdopodobne, lecz dowodów jest sporo. Papierz to król świata, któremu wszyscy składają hołd, bez względu na poglądy czy wiarę. Osiągnęli to tylko i wyłącznie dzięki wcześniej wspomnianym 7 upadłym aniołom, które są zwierzchnościami rządzącymi naszym światem. Watykan spełnia wszystkie wskazówki zawarte w proroctwie, jest królem systemu lenniczego, nad wszystkimi władcami ziemi!!

Wszelkie dowody na pogaństwo Watykanu znajdziecie pod tymi linkami:

http://grawitacja44.wordpress.com/2011/11/05/watykan-poganskie-miasto-slonca/

https://www.youtube.com/watch?v=YL-EQqKmego

System ten wchłoną prawdziwe Słowo Boże, w postaci Biblii, z nauk Chrystusa i całej esencji przesłania jakie niesie Słowo Boże zrobił pośmiewisko. Wprowadzając bałwochwalstwo i magiczne rytuały, w postaci różnych ceremonii liturgicznych, wprowadził ludzi w konflikt z Bogiem. To jest upajanie narodów. Cechą upojenia jest stan w którym ludzie nie wiedzą co robią. Ludzie zmuszani do klękania przed obrazami czy figurkami to są ludzie upojeni winem z kielicha nierządnicy. Nie znają prawdziwego słowa danego od Boga, ponieważ są pijani i znają je tylko w postaci jaką oznajmia im wszetecznica. Wiecznie ukrzyżowany Zbawiciel świata, to drwina z tak wielkiej istoty Boskiej, czczenie jego matki, która była normalnym człowiekiem i stawianie jej przed Chrystusem to czyn który Bóg nie zostawia bez kary. 

kilka linków które powinieneś sprawdzić w tym temacie:

http://www.zbawienie.com/wielka_wojna_duchowa.htm

http://www.zbawienie.com/babilon.htm

http://www.youtube.com/watch?v=vpctMp8VE4Q

 


Kilka faktów w celu dokładniejszej identyfikacji :

OTO MONETA WATYKANU :

Oprócz widocznego Papierza "Króla Świata" jest kobieta z kielichem !!!

A tu dzisiejsza moneta 200 EURO "waluta wszetecznicy"

Kobieta którą tu widzimy to symbol Katolików, Maryja z krzyżem, trzymająca kielich z winem i eucharystią.

Anioł Pański, przekazał Janowi precyzyjne informacje, na temat czasów ostatecznych, musimy zdać sobie sprawę że żyjemy na progu przyjścia Chrystusa. Nasza rzeczywistość została dokładnie przepowiedziana, 2 000 lat temu,a nawet 4 000 lat do tyłu. Wszystkie oznaki wypełniają się na naszych oczach.

Zachęcam tych , którzy pierwszy raz stykają się z tym tematem, i jesteście zainteresowani przekonaniem się czy to prawda, zacznijcie własne poszukiwania, w linkach jakie podaje w tych artykułach możecie dowiedzieć się więcej:

Watykan kontroluje cały świat:

http://www.youtube.com/watch?v=FoU_jjWFy-s

http://www.zbawienie.com/watykan.htm

http://detektywprawdy.pl/2014/10/10/seks-i-zbrodnie-watykanu/


Cała tekst Objawienia Jana , online :

http://www.bibliamesjanska.com/Ap/1.html
Tagi: watykan
01:04, uramibushi
Link Dodaj komentarz »