RSS
piątek, 14 listopada 2014

Jeśli trafiłeś na ten blog przypadkowo, lub zaciekawiony linkiem na ulotce odważyłeś się tu zaglądnąć, jeśli treść ulotki cię zbulwersowała i uważasz że jakaś prowokacja  musisz wiedzieć:

- nie jesteśmy żadną sektą, tylko zwykłymi chrześcijanami którzy idąc drogą Chrystusa, zgodnie z Jego słowami i słowami Proroków Starego Testamentu, postanowiliśmy zdetronizować zwierzchność która ukrywa się pod wszelkimi objawieniami "Maryi matki Isusa Chrystusa"

- stawić opór kłamstwu które zostało uznane przez "Głowy" Kościoła Rzymsko Katolickiego, jakoby Maryja została pośredniczką i odkupicielką narodów.Gdyż wiemy że jest to wbrew Słowu Bożemu, i czczenie "Maryi" jest wysokim wykroczeniem względem Boga , i chcemy przestrzec was drodzy rodacy, że Bóg nie zostawi bez kary nikogo.

- kraj nasz jest pełen podziwu dla "Maryi Królowej Niebios", musicie się dowiedzieć prawdy że jest to wielkie odstępstwo stawiać kogoś przed Isusem Chrystusem, nie wspomnę o czczeniu figur, obrazów, są to rzeczy kalające człowieka który jest poganinem, a nie wspomnę o tych którzy mienią się chrześcijanami.

- jeśli jesteś księdzem, lub osobą uwikłaną w kult "Maryi", nie złorzecz nam, i nie osądzaj, wiesz sam że sąd należy do Chrystusa, Syna Bożego. Zbadaj Pismo jeszcze raz i z czystym sumieniem powiedz że jesteśmy sektą.   

 

Jeśli Syn boży który umarł za nas na krzyżu jest dla ciebie ważniejszy niż ludzka tradycja przyłącz się, przeczytaj posty niżej, dowiedz się więcej !!

10:24, uramibushi
Link Komentarze (1) »
wtorek, 11 listopada 2014

Jest to deklaracja ludzi sprzeciwiających się bałwochwalczemu kultowi, który jest sprzeczny ze Słowem Bożym, oraz wstęp działań mających na celu detronizację zwierzchności, która stoi za łagodną twarzą "najświętszej panienki".

 

Nie może być tak, że w obliczu przyszłego przyjścia Chrystusa, będziemy patrzeć bezczynnie na proceder który trwa 600 lat w Polsce, w którym Król wszystkich ludzi na ziemi: Isus Chrystus, oraz jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi, jest spychany na pobocze, a jego miejsce zajmuje bliżej nieokreślona zwierzchność, nazywająca się :"Maryją".

 

Deklaracja nowonarodzonych chrześcijan, sług Isusa Chrystusa, Syna Bożego:

 

Ze względu na pogarszający się stan duchowy Narodu Polskiego, oraz jego powolne wymieranie moralne, które zaczęło się 600 lat temu i trwa nie przerwanie do dziś. My chrześcijanie nowonarodzeni,  zgodnie z objawionym Słowem Bożym, które zawarte jest w księgach Starego Testamentu oraz Ewangelii Chrystusa  –  postanowiliśmy:

Przerwać 600 letni kult, „Królowej niebios” , Matki bożej, Królowej narodów

- Prosić Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, o przebaczenie, z powodu 600 letniego deptania jego świętego słowa, które kategorycznie zabrania wszelkich bałwochwalczych praktyk, oraz oddawania czci jakimkolwiek Boskim stworzeniom, choć by to miały być najwyższe anioły chodzące razem z Bogiem. Ponieważ cześć należy się Stwórcy wszystkiego.

nie zgadzamy się z wszelkimi tradycjami wymyślonymi przez ludzi, nie będziemy stawiać nikogo między nami i Synem Bożym, którego posłał Bóg.

- nie słuchamy się żadnych ludzkich nauczycieli, ponieważ mamy jednego Isusa ( Jezusa) Chrystusa, naszego Przewodnika, Jego słowo jest naszym światłem i drogą. Nie zejdziemy z niej bo pragniemy światła od samego Stwórcy, nie przyjmujemy innego „światła”, tylko to które niesie Chrystus.

pragniemy zrzucić całe „jarzmo” z naszego narodu, naszych serc i umysłów. Zwierzchności która podaje się za „matkę Chrystusa”, „Najświętszą Panienkę”, „Maryję, zabieramy wszelkie tytuły i przewodnictwo duchowe powierzone 600 lat temu bezprawnie i podstępem.

oznajmiamy , że od tego czasu, naszym jedynym przewodnikiem duchowym, nauczycielem, „pasterzem”, i orędownikiem do Naszego Stwórcy jest tylko Isus (Jezus) Chrystus, Syn Boga, posłany do nas właśnie w tym celu.

Wszystko co postanowiliśmy my, niżej podpisani, oznajmiamy że robimy nie dla naszej chwały, ale dla chwały Boga Wszechmogącego, i przez Isusa (Jezusa) Chrystusa, którego posłał do nas. Ponieważ wszelkie znaki świadczą o zbliżającym  się nadejściu Syna Bożego, Zobowiązani jesteśmy do „prostowania ścieżek”, zgodnie z tym co nakazuje Słowo Boże.

Niech tak się stanie.

 

Jeśli chcesz wziąć udział w modlitwie błagalnej do Boga Wszechmogącego, o przebaczenie dla naszego narodu za 600 lat oddawania czci temu, komu się to nie należało, oraz prośby by Chrystus prawowity Pośrednik między Bogiem a ludźmi, odzyskał należne miejsce, które przygotował mu sam Ojciec, który jest w niebie.

Weź udział w modlitwie detronizacyjnej, nie musisz iść do żadnego kościoła, czy innego miejsca. Pomódl się w duchu, razem z nami. Udowodnij że Chrystus jest dla ciebie ważniejszy, w końcu On cierpiał na krzyżu za nasze grzechy, a nie jego matka, czy brat.

szczegóły modlitwy detronizacyjnej: 

 

Sama detronizacja odbędzie się w ten piątek  (14 listopad, o godzinie 20:00)

najpierw POST jako wstęp do modlitwy, by godnie stanąć przed Bogiem z konkretną prośbą

12 godzin przed, czyli o 8 rano w piątek, nie spożywamy żadnych pokarmów, jeśli ktoś nie nawykł, może pić samą wodę. Modlitwa powinna się rozpocząć  o 20 godzinie wieczorem. Prosimy boga własnymi słowami, wcześniej proszę sobie dokładnie zaplanować  treść, by zawierała założenia niżej. Można również milczeć, Chrystus będzie wiedział i tak o co się modlicie, zanim mrugniecie On wie. Ale dla waszego pokoju odmówcie własnymi słowami według założeń niżej.

Starajcie się nie kłócić w ten dzień, nie robić niczego niegodnego w oczach Chrystusa, bądźcie pokorni i uśmiechnięci, i ostrożni. Możliwe że w ten dzień mogą wam się tworzyć pewne przeszkody.

główne Założenia prośby detronizacji:

– prośby o wybaczenie do Najwyższego wszelkie bałwochwalstwo
– prośby do Chrystusa Pana o wygonieniu zwierzchności która kryje się pod kultem Maryi, oraz uwolnienie umysłów i serc z kajdan naszych rodaków
– stwierdzenie że teraz Chrystus jest Sędzią tego kraju a wszyscy jesteśmy jego owcami, i nie ma innego zbawienia jak tylko przez Isusa, (Jezusa) Chrystusa, Syna Bożego, niech tak się stanie.

Oczywiści modlitwa własnymi słowami, ale niech zawiera te elementy.
Osoby te które nie są zdecydowane, niech tylko odmówią zwykła modlitwę , np „Ojcze Nasz”

Do tego potrzebna jest wiara w słuszność sprawy,
Ważne jest również: Wiem że wielu z was używa wyrażenia „Amen”, i wiem że różne są tego opinie. proponował bym pominąć ten obcojęzyczny wyraz i zastąpić go naszym polskim zwrotem : „niech tak się stanie” w końcu modlimy się o sprawę konkretnego narodu.

------------------

Z uwagi na to że uznaliśmy wspólnie że nie mamy prawa nominować Chrystusa Królem Polski, ponieważ nie znamy planów naszego Stwórcy,nie możemy prosić o takie rzeczy. Osoby które  chcą się wpisać do poniższej listy mogą to robić jedynie w celu wyrażenia poparcia takiej idei detronizacji, jednak apeluję o rozwagę, Niech się dzieję wola Boga a nie nasza.

http://jezuskrolempolski.pl/wp-admin/

inne fora i blogi gdzie temat jest omawiany:

http://detektywprawdy.pl/2014/11/11/zdetronizujmy-krolowa-niebios/

http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/zdetronizujmy-matke-niebios,2827.html

 

Życzę nam wszystkim powodzenia .

ku chwale Boga wszechmogącego i Syna Jego Isusa Chrystusa.


23:33, uramibushi
Link Komentarze (5) »
piątek, 10 października 2014

I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami,

 Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

 I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.

 A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i  nieczystości jej nierządu.

 A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

 I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.

Jan Apostoł miał niebywałą okazję zobaczyć oblicze przyszłej nierządnicy, Widząc ją był zdziwiony i zdumiony, dlatego że nie przypominało to co widział niczego co znał do tej pory, a należy zaznaczyć że był to około 80 r naszej ery. Anioł pokazywał mu przyszłe wydarzenia w postaci symboli, jest to swego rodzaju kod, który był stosowany przez wszystkich proroków wysłanych przez Stwórcę naszego świata.

Anioł wyjaśniając potem znaczenia poszczególnych elementów, daje wskazówki, które dopiero w odpowiednim czasie będą rozpoznane, ponieważ proroctwo ma to do siebie że może być rozpoznane dopiero tuż przed ważnymi dla ludzi wydarzeniami, lub częściej zaraz po tych wydarzeniach.

 

Wody

Anioł wyjaśnia:

  I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.

Symbolika wody czy morza w Biblii to najczęściej : ludy, narody, w tym przypadku Anioł konkretnie tłumaczy wiec nie mamy co do tego wątpliwości. Wszetecznica jak widać ma cechę: wpływ na wiele narodów, lub kontrola nad nimi.

Nierząd i Wszetecznica

Wszetecznica w języku proroków Bożych zawsze znaczyła religię, która kalała się czczeniem obcych bóstw. Nierząd jak wiemy z Izajasza czy proroctw Ezechiela, tyczył się  głównie ludu Izraela, który był porównywany do  nierządnic, dlatego że lud wybrany przez Boga był traktowany na innych zasadach, uświęcony prawem danym przez Boga, stawał się przysłowiową niewiastą, lub żoną. Kiedy Wybrany  Izrael zbaczał z drogi praw nadanych przez Boga, czyli zaczynał czcić pogańskie bóstwa, Stwórca nasz upominał go przez proroków, właśnie porównując go do niewiernych żon, niewiast uprawiających nierząd.  Wszetecznica to jest określenie obcych systemów religijnych, takim określeniem był nazywany głównie Babilon, które było według proroków tamtego okresu, źródłem wszelkiego pogaństwa.

 Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

Wynika z tekstu że nierząd uprawiają władcy królestw, i tu następna wskazówka, system religijny który oparty jest mocno na władzy królewskiej, kiedy Anioł Boży przekazywał tą informację nie było śladu już po Babilonie sumeryjskim mieście. I nigdy nie zostało ono odbudowane. Więc chodzi tu o tak zwane podobieństwo.

                                           STARY BABILON

 

                                       Nowy Babilon ( Rzym)

                              

W czasach Jana , kiedy Anioł ukazywał mu wizje, to właśnie Rzym nosił miano "Babilonu Wielkiego" . Był on centrum wielkiego imperium, wszystko kręciło się wokół tego miasta, był on obrazem wielkiej władzy, wielkiego bogactwa,  i ogromnego okrucieństwa. Przedrostek "wielki", podkreślało to jak bardzo przerastał Babilon sumeryjski.

Mamy więc pewnego podejrzanego, jest nim Rzym. A może nie jest tu mowa o mieście tylko o państwie ?   sprawdźmy:

Anioł znowu przychodzi z wyjaśnieniem:

A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

Teraz jesteśmy pewni że mowa tu o mieście i niewątpliwie chodzi o Rzym. Jednak w okresie spisywania "Apokalipsy", miasto to nie spełniało drugiego członu zdania które pogrubiłem: starożytne imperium nie panowało nad królami, tylko wchłaniało  całe królestwa i ustanawiało namiestników. W dodatku mowa tu o władcach nie o królestwach.Wskazuje tutaj na system zależności i wpływów bardziej przypominający "lenniczość" niż imperialną okupację , jaką prowadził Rzym w tamtym okresie. 

 I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.

 

Zwierze, bestia

Zwierzę w proroctwach Daniela które było spisane 620 lat wcześniej, obrazowało cztery zwierzęta które jak wiemy dziś, przedstawiało :

- Babilonię

- Medo-Persję

- Grecję za panowania Aleksandra Macedońskiego

- Cesarstwo potem imperium Rzymskie

W 80 r naszej ery, trzy pierwsze zwierzęta przeminęły, to czwarte najgroźniejsze zwierze panowało. Wystarczy teraz połączyć symbole, kobieta, która jest miastem, i zwie się Babilonem wielkim prawdziwym Rzymem, siedzi na zwierzęciu które odpowiada dokładnemu opisowi jak z księgi Daniela, które obrazowało Imperium Rzymskie.  

Cechy zwierzęcia

Zwierze ma 7 głów i 10 rogów, stanowi ono części składowe zwierzęcia.

Anioł wyjaśnia:

Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

Miasto Rzym było nazywane:" Miasto siedmiu wzgórz", być może jest to nawiązanie i jeszcze jedna wskazówka. Ja jednak uważam że owe pagórki to mogą być symbole siedmiu upadłych aniołów, które mają wpływ na rogi, czyli władców. Wszetecznica rozsiada się w przenośni, czyli upadłe anioły są filarami tej wszetecznicy, one jej sprzyjają, dzięki temu ona ma kontrolę nad władcami.

Musimy również pamiętać ze czas jaki obserwował Jan w wizji to był czas końca, czyli dawno dawno po upadku Imperium Rzymskiego jaki znał Jan. Więc sam zarys Imperium z 1 wieku nie pasuje, ponieważ ono nie wytrwało w swojej formie. 

Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

To ciekawe i tajemnicze wyjaśnienie Anioła daje nam dużo do myślenia, wielu ludzi uważa że jest to coś w stylu:

- było  - czyli za czasów Jana, już go niema - upadek Imperium ,  i znowu będzie -czyli narodzi się ponownie przed czasami końca, wielu wskazuje tu na USA, Izrael, III Rzeszę, Watykan. Jednak ja sądzę że zwierzę to nie jest konkretne mocarstwo,czy system polityczny jako taki. Moim zdaniem jest to określenie stanu duchowego świata.

ciekawy cytat :

  I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

Owi mieszkańcy ziemi którzy mają się zdziwić, kiedy ujrzą to zwierze. Kim są niezapisani w księdze żywota?

Są nimi hybrydy ludzi i upadłych aniołów, to one od potopu gdzie Bóg zabił ich ciała przemierzają ziemie jako demony, oni również są mieszkańcami tej ziemi jak my. Z tą różnicą że oni nie są wpisani jako legalne istniejące istoty na tej ziemi.

Czy możliwe że one kiedyś jeszcze przed potopem byli światkami kiedy owe zwierze funkcjonowało ?, widziały je, tworzyły to zwierze. Możliwe że mowa tu o tym stanie duchowym ludzi które sięga dna, szalejące w wojnach i okrucieństwie, zbrodni i wszechobecnym kłamstwie?. Podparte  super technologią która uwłacza naszemu Stwórcy. Możliwe że wszystko zostało zalane i "zresetowane", właśnie z powodu objawienia się tego zwierzęcia BESTII.

Demony są na tyle wiekowe że widziały kiedyś ten obraz i zdumieją się jak zobaczyły że udało im się na nowo ustawić bestię na ziemi Bożej.

Bóg dał ludziom jeszcze jedną szansę, zaczynaliśmy od zera i sytuacja znowu się powtarza, za sprawą mściwych demonów, oraz upadłych aniołów pod rozkazami samego szatana.Możliwe że to te siedem głów odpowiedzialnych jest za pojawianie się bestii, czyli masy upodlonych ludzi z technologia gotową do mordowania i niszczenia. Wiele wykopalisk archeologicznych wskazuje na istnienie wysoko rozwiniętej cywilizacji, słynne  hinduskie "wimany", urządzenia latające, czy ruiny "puma punku", a nawet piramidy, są to ślady tego czegoś co było, i znowu nadeszło.

Dlatego anioł mówi :

Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

             Zwierze w zalążku

                                         Zwierze w pełni sił 

 Wszetecznica, Kobieta z kielichem

A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.

(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

 

(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.O ile zwierze może być stanem duchowym kierowanym przez siedmiu "upadlaków", o tyle wszetecznica, która sobie wygodnie, na grzbiecie upadłego świata dzięki ciemnym zwierzchnościom, jest na pewno tworem ludzkim. Jak pisałem wcześniej wszetecznica to Biblijny symbol religii który czci pogańskie bóstwa.

Jeśli jest to system religijny, to musi mieć kilka ważnych cech:

- system religijny o ogromnym zasięgu

- musi mieć wpływ na władców świata

- upaja narody

- przyozdobiona w purpurę, szkarłat i drogocenne kamienie, złoto

- musi mieć siedzibę lub centrum w Rzymie

Jeśli ktoś się jeszcze nie domyśla pomoc graficzna niżej:

 

  

             Bingo !!                                        znowu .. BINGO!!!

Watykan to Nierządnica

Watykan jest centrum największego systemu religijnego na tym globie, mało tego,

jest to system polityczno religijny i zawsze takim był od samego początku. Jest to schemat żywcem przeniesiony z sytemu pogańskiego Babilonu, Egiptu, czy imperium Majów. Opartym na kontroli ludzi poprzez religie i władzę.

Watykan to prawdopodobnie centrum dowodzenia ekonomią i polityką świata, wydaje się to nieprawdopodobne, lecz dowodów jest sporo. Papierz to król świata, któremu wszyscy składają hołd, bez względu na poglądy czy wiarę. Osiągnęli to tylko i wyłącznie dzięki wcześniej wspomnianym 7 upadłym aniołom, które są zwierzchnościami rządzącymi naszym światem. Watykan spełnia wszystkie wskazówki zawarte w proroctwie, jest królem systemu lenniczego, nad wszystkimi władcami ziemi!!

Wszelkie dowody na pogaństwo Watykanu znajdziecie pod tymi linkami:

http://grawitacja44.wordpress.com/2011/11/05/watykan-poganskie-miasto-slonca/

https://www.youtube.com/watch?v=YL-EQqKmego

System ten wchłoną prawdziwe Słowo Boże, w postaci Biblii, z nauk Chrystusa i całej esencji przesłania jakie niesie Słowo Boże zrobił pośmiewisko. Wprowadzając bałwochwalstwo i magiczne rytuały, w postaci różnych ceremonii liturgicznych, wprowadził ludzi w konflikt z Bogiem. To jest upajanie narodów. Cechą upojenia jest stan w którym ludzie nie wiedzą co robią. Ludzie zmuszani do klękania przed obrazami czy figurkami to są ludzie upojeni winem z kielicha nierządnicy. Nie znają prawdziwego słowa danego od Boga, ponieważ są pijani i znają je tylko w postaci jaką oznajmia im wszetecznica. Wiecznie ukrzyżowany Zbawiciel świata, to drwina z tak wielkiej istoty Boskiej, czczenie jego matki, która była normalnym człowiekiem i stawianie jej przed Chrystusem to czyn który Bóg nie zostawia bez kary. 

kilka linków które powinieneś sprawdzić w tym temacie:

http://www.zbawienie.com/wielka_wojna_duchowa.htm

http://www.zbawienie.com/babilon.htm

http://www.youtube.com/watch?v=vpctMp8VE4Q

 


Kilka faktów w celu dokładniejszej identyfikacji :

OTO MONETA WATYKANU :

Oprócz widocznego Papierza "Króla Świata" jest kobieta z kielichem !!!

A tu dzisiejsza moneta 200 EURO "waluta wszetecznicy"

Kobieta którą tu widzimy to symbol Katolików, Maryja z krzyżem, trzymająca kielich z winem i eucharystią.

Anioł Pański, przekazał Janowi precyzyjne informacje, na temat czasów ostatecznych, musimy zdać sobie sprawę że żyjemy na progu przyjścia Chrystusa. Nasza rzeczywistość została dokładnie przepowiedziana, 2 000 lat temu,a nawet 4 000 lat do tyłu. Wszystkie oznaki wypełniają się na naszych oczach.

Zachęcam tych , którzy pierwszy raz stykają się z tym tematem, i jesteście zainteresowani przekonaniem się czy to prawda, zacznijcie własne poszukiwania, w linkach jakie podaje w tych artykułach możecie dowiedzieć się więcej:

Watykan kontroluje cały świat:

http://www.youtube.com/watch?v=FoU_jjWFy-s

http://www.zbawienie.com/watykan.htm

http://detektywprawdy.pl/2014/10/10/seks-i-zbrodnie-watykanu/


Cała tekst Objawienia Jana , online :

http://www.bibliamesjanska.com/Ap/1.html
Tagi: watykan
01:04, uramibushi
Link Dodaj komentarz »
piątek, 26 września 2014


Zapewne zastanawiacie się o co chodzi, temat jaki chcę poruszyć jest niezwykle dla nas delikatny, szczególnie w naszym kraju, gdzie wszyscy od małego przyzwyczailiśmy się do tego nazwijmy to zjawiska. Kiedy jedziemy drogami Polski  pierwsze co rzuca się nam w oczy to kapliczki przydrożne.

Nie ma wsi, by nie stała choć jedna kapliczka, czasem jest po prostu krzyż,  rzadziej jakiś „święty”. Jednak jeśli chcielibyśmy je policzyć i sprawdzić które są najczęstsze to szybko dojdziemy do wniosku że kapliczek poświęconych : tak zwanej „Matce Bożej” jest najwięcej.

Zastanówmy się czym są kapliczki

Kapliczki to budowle wnoszone na rozstajach dróg, lub na skrajach osad, rzymianie  często mieli je w swoich sypialniach, kapliczki z zadaszeniem i figurką przywędrowały do nas z Rzymu i Grecji. W czasach przedchrześcijańskich w Grecji  kapliczki były budowane jako osłony figur takich bóstw jak Dionizos. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa kapliczki uznawano za miejsca siedzib demonów. Chrześcijanie omijali je z daleka, jednak w czasach późniejszych, kiedy dokonano transformacji chrześcijaństwa na religię systemową z władzą centralną w Rzymie, doszło do wchłonięcia i wymieszania się pogańskich zwyczajów z chrześcijaństwem. Obleczono stare bóstwa w nowe  „świeższe” imiona, i pozwolono na oddawanie im czci.


Co mówi biblia na temat kapliczek ?

Bóg kategorycznie zabrania budowania czego kol wiek co ma przypominać, Boga , anioła, człowieka, zwierze, czy ciała niebieskie, w celu oddawania temu czci. W Starym testamencie ten proceder nazywa się bałwochwalstwem, a figura która przedstawia co kol wiek czemu mamy zamiar oddawać cześć, zwie się „bałwanem”. Prawdopodobnie mało kto z was zdaje sobie sprawę jak ogromnym jest to wykroczeniem przeciwko Stwórcy tego świata, po części dlatego że na lekcjach religii przemilcza się te fragmenty  Pisma Świętego, lub każe się nam interpretować to jako stary i martwy zakaz, dotyczący pogańskich bogów z czasów starożytnego Izraela, jednak zapewniam was że bałwochwalstwo istnieje nadal i jeszcze nigdy nie było tak na wielką skalę jak obecnie.

Ale czy na pewno ? :

Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

 

 

Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.

 

Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym

 

 

Jeśli jesteś katolikiem i wydaje ci się że twoja figurka „matki boskiej” nie podpada pod bałwochwalstwo , musisz wiedzieć że jesteś w ogromnym błędzie, również tyczy się to wszelkich obrazów, krucyfiksów i różańców.  Jest to dokładnie to: czego Bóg zabraniał w Starym testamencie, i to prawo obowiązuje do dziś i na wieki będzie obowiązywać. Nie może być tak że stworzenie wielbi i czci inne stworzenie, zamiast swojego Stwórcę. To tak jakby murarz wzniósł nam za darmo ładny dom własnymi rękami, a my w podziękowaniu postawilibyśmy przysłowiową „flaszkę wódki” przed betoniarką i jej złożyli podziękowanie mówiąc: „murarzu jesteś wielki”. Jak myślicie: czy murarz nie będzie miał prawa się pogniewać? Samo wykonywanie tego typu przedmiotów jest już obrzydliwe w oczach Boga.

 

Głupi jest każdy człowiek, gdy nie rozumie, że każdy złotnik okryty jest hańbą z powodu bałwana, gdyż oszustwem jest to, co ulał, i nie ma w tym ducha.

  Są one marnością, robotą wartą śmiechu, zginą, gdy przyjdzie na nie kara. Jeremiasza 51.17Jeśli jesteś ateistą …. Czy myślisz że jesteś wolny od bałwochwalstwa? Czy wiesz że wywyższanie dzieł ludzkich rąk również jest bałwochwalstwem?, to tylko inna forma tego samego bałwochwalstwa. Plakaty gwiazd czy portrety naukowców do których czujemy szacunek, masz w domu obraz piramid albo innych wzniosłych dzieł ludzkich rąk ? W szkołach ten typ bałwochwalstwa jest masowy , sale pełne są zdjęć a nawet figurek szkolnych mentorów czy patronów. Wielu powie: cóż w tym złego, każdy niech siebie zapyta: dlaczego powiesiłem tego aktora a nie innego, dlaczego w moim pokoju wystawiłem na widok ogólny akurat piramidy, i co one znaczą dla mnie. Wiele rzeczy wieszamy bezmyślnie w domu by zapełnić pustą ścianę, jednak przed powieszeniem czegoś na ścianę radzę się zapytać własnego sumienia, z jakiego powodu to robię.

Bałwochwalstwem jest również doszukiwanie się w człowieku boskich mocy:

Jak i również przypisywaniu ciałom niebieskim „życiodajnych energii”

Czy słyszeliście nie raz z ekranów TV. gdzie naukowcy nadają słońcu atrybut :”źródło życia”

Żyjemy w świecie kultu słońca,  gdzie gwiazda czyli  również twór rąk Boga, jest wywyższana  oraz nadawane są jej cechy boskie. Tak było w historii starożytnych Majów czy Egipcjan. Jest to oddawanie czci czemuś co nie ma  nic wspólnego z naszym stworzeniem, czy dziękujemy wspomnianej wcześniej betoniarce za zbudowanie domu. O ile Słońce zostało stworzone w konkretnym celu przez Boga, tyle  cała chwała należy się temu, Który ją wykonał.W zasadzie gdyby tylko Bóg sobie zażyczył, życie mogło by się toczyć i bez udziału słońca. Cały świat jaki widzimy jest zoptymalizowany w taki  sposób, by wszystko działało według jego przeznaczenia. Wszelkie próby wprowadzenia w ten system przypadku jest nonsensem, z którego naukowcy zdają sobie sprawę co raz częściej.

 

600 lat ohydnego kultu w Polsce

Największym przykładem bałwochwalstwa w naszym kraju jest tak zwany "kult maryjny". Sam fakt modlenia się do Maryi która była normalnym człowiekiem, jest klasycznym pogaństwem. Kult ten jest kontynuacją pogańskich praktyk stosowanych nie przerwalnie od 4 tysięcy lat.

"Matka Niebios" była znana w starożytnym Kananie 4 tysiące lat temu, była ważnym elementem wierzeń, składano jej plony oraz pokarmy, dokładnie tak samo jak to mamy w zwyczaju robić dziś.

zapoznajcie się dokładniej :http://www.proroctwa.com/bnkn.htm

Oczywiście za wprowadzenie i rozpowszechnienie pogańskiego kultu "matki Niebios" odpowiedzialny jest Rzymski Kościół Katolicki.

Przez prawie IV wieki żaden z chrześcijan nie zaprzątał sobie głowy Matką Isusa Chrystusa, była zwykłą osobą i matką jak miliardy przed nią. Oczywiście wyróżnia ją to że została wybrana przez samego Boga by urodzić Mesjasza, więc musiała być bardzo Bogobojną osobą.

W Biblii jest kilka podobnych przypadków gdzie Anioł Boży zwiastuje wybranego potomka kobiecie, tak narodził się Samson, czy Samuel słynny sędzia Izraela i prorok. Oczywiście Izraelitom nawet nie przyszło na myśl wywyższać w ten sposób ich matki. 

Jednak w IV wieku naszej ery, powstający szatański twór, który dziś zwie się Rzymskim Kościołem Katolickim, wpadł na "genialny" ... oczywiście z punktu widzenia wszelkich demonów i samego szatana, pomysł wprowadzenia babilońskiego bóstwa na "salony odstępczego kościoła". I tak padło na Maryję matkę Isusa Chrystusa. 

Oficjalnie uchwalony tytuł "Matka Boga", został na soborze efeskim w 431r. Na cześć tego wydarzenia, wybudowano w Efezie pierwszą bazylikę nazwaną jej imieniem. Efez był miastem silnego kultu bogini Afrodyty, Egipskiej Isis, oraz jej greckiego odpowiednika Izydy. Miasto czerpało spore korzyści z świątyń i produkcji i sprzedaży figurek i innych bałwanów. Nie trudno się domyślić, że Maria stała się kolejnym "klonem", żeńskiego bóstwa.

Wszystkie dogmaty które zostały wprowadzane od IV wieku do dziś, są niczym innym jak bluźnierstwem w kierunku samego Stwórcy tego świata :

dogmaty Maryjne:

- Maria jest zawsze dziewica, prawdopodobnie nawiązuje to do kapłanek  dawnej Aszery, które były prostytutkami świątynnymi, nosiły właśnie takie tytuły.

- Boga Rodzica, XVI w Bernard Clairvax, mnich zakonnik cysterski, rozpropagował stwierdzenie że Maria jest lepszym pośrednikiem niż Isus Zbawiciel.


- Niepokalane Poczęcie: 1854r Pius IX ogłosił ten dogmat, który oznacza że Maria też jak Isus, urodziła się bez grzechu pierworodnego, co oznacza w zasadzie że wszelkie łaski Chrystus odziedziczył po ziemskiej Matce a nie po Ojcu Bogu. Co jasno daje do zrozumienia że Maria, była większa od Syna Bożego !!

- Współodkupicielka Pośredniczka, Orędowniczka. Dogmat ten opiera się na objawieniach amsterdamskich, na których rzekomo Maria obiawiła się jednej osobie i powiedziała: 

Jestem tu jako Pani wszystkich narodów, Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka

 - Wniebowzięcie: Dogmat ogłoszony w 1950r. wydany przez Piusa XII. Co ciekawe papież  uzasadnia wydanie tego dogmatu, powołując się nie na fakty, czy słowo Boże, a jedynie na wiarę ludu. Czyli mimo istnienia od grobu prawdziwej Maryi, który znajduje się w Efezie, ludzie przez przez 1000 lat uznali jednak że Maria została wniebowzięta !!

 

Jak widać cała historia Kultu Maryi jest niczym więcej jak ciągiem prób zastąpienia Syna Bożego, czymś co podszywa się pod Maryję. Ustawienie matki przed synem, unieważnia jego słowa Ewangelii. O ile Chrystus był zapowiedziany przez całą masę proroctw, zawartych w Starym Testamencie, o tyle, o matce  Isusa nie ma ani jednego najmniejszego.

Niepokojącym faktem jest to; ilość objawień "Matki Boskiej" w naszym stuleniu, możemy liczyć w setkach na całym świecie. Co daje jasno do zrozumienia że za samym kultem maryjnym kryje się coś więcej niż tylko ludzka polityka religijna, ale prawdziwa siła demoniczna lub sam szatan. 

zapoznajcie się dokładniej :

http://www.proroctwa.com/bnkn.htm

http://www.youtube.com/watch?v=DsCUVd0edjk 

 

niedziela, 14 września 2014

Wydaje się że świat jest bardzo różnorodny, tyle kultur i religii, możliwych światopoglądów do przyjęcia i stosowania ich w swoim życiu. Żyjemy w świecie gdzie zachwala się różnorodność, zachęca się nas do przyjmowania tych różnorodności jako normalność, zakazuje się nam ich krytykowania i stawiania własnych wartości na piedestale. Kiedy to zrobimy jesteśmy naznaczeni jako nietolerancyjni. Wydaje się że prawda jako wartość nadrzędna została zdegradowana, stała się czymś drugorzędnym.

Prawda

Prawda od wieków oznaczała wartość jednostkową czyli przede wszystkim była jedna i jedyna, nie można jej rozdzielać jak cukierki dzieciom w przedszkolu by było sprawiedliwie. Prawda ma jedynie sens kiedy daje się ją w całości jednemu i ona jest wtedy prawdziwa.

dzisiaj pokutuje stwierdzenie:

Prawd jest wiele, wszystkie kultury mają prawo do głoszenia jej, bez względu na narodowość kulturę i religię czy światopogląd

Prawda nie jest i nigdy nie była wartością względną !!! Prawda jest punktem odniesienia tak jak latarnia morska dla statku, gwarantuje pomyślne przemieszczanie się po morzu, i dotarcie do portu. Gdy by każdy mógł sobie taką latarnie pobudować na brzegu bez względu na warunki bezpieczeństwa, statki kończyły by na mieliznach. Dokładnie takie samo działanie niesie tworzenie "alternatywnych prawd", każdy kto się ich będzie trzymał trafi w końcu na mieliznę.

 

Kłamstwo

Kłamstwem jest wszystko to co podaje się nam za prawdę, podczas gdy nią nie jest. Różnica polega na tym że kłamstw jest wiele i można je mnożyć i dzielić, bez szkody dla samego kłamstwa. Kłamstwo przybiera często postać innych opcji obok TAK-NIE - MOŻE -NA PEWNO

 

Kuszenie Ewy w raju - pierwsze kłamstwo w historii ludzi

Tylko owocu drzewa które jest w środku ogrodu. Rzekł Bóg: nie wolno wam z niego jeść ani się go wam dotykać, abyście nie umarli.

Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie.

 

Jak rozróżnić PRAWDĘ od KŁAMSTWA

 

Prawda jest nie podzielna i nie da się jej podzielić i rozmnożyć.


Jeśli staniemy na krawędzi dachu wieżowca i zapytamy się dwóch obecnych świadków:  czy prawdą jest że jak skocze to zginę? . Jeden nam odpowie " tak zginiesz ", podczas gdy drugi : " no nie jestem pewien możesz zginąć ale również może się tak stać że nie zginiesz".

Wydaje się że obydwaj mówią prawdę, pierwszy powiedział że zginę jak i drugi potwierdził ale dał jeszcze inną opcję. Jednak tylko pierwszy mówił prawdę, ponieważ prawda jest TYLKO JEDNA i NIEPODZIELNA !! I nie potrzebuje być opisywana wieloma wyrazami. To kłamstwo by przerobić na "prawdę", trzeba "przyozdobić" tysiącami słów.

Dlatego tak ciężko jest rozpoznać w dzisiejszych czasach PRADĘ od KŁAMSTWA

Jest jeszcze jeden sposób dobry do wykrywania prawdy i kłamstwa.

 

(17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.

(18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.

(19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień

(20) Tak więc po owocach poznacie ich.

                           Ew. Mateusza 7.17

Isus Chrystus dał nam narzędzie do rozpoznawania dobrych od złych ludzi, a tak się składa że ludzie postępujący niewłaściwie, posługują się tylko i wyłącznie kłamstwem, zły człowiek  i kłamstwo są nierozłączni. Zły człowiek nie może posługiwać się prawdą, ponieważ stał by się niewiarygodny w swojej nieprawości. Dobry człowiek czyli postępujący właściwie posługuje się prawdą, ponieważ ona daje świadectwo o nim samym. Dobry człowiek postępujący właściwe nie może używać kłamstwa ponieważ również staje się niewiarygodny w swojej prawości. Jest to bardzo prosta nauka, która wypływa z całej Biblii, ale nie została ona przyjęta przez ten świat. Ponieważ świat posługuje się kłamstwem. Na kłamstwie były budowane wszystkie cywilizacje jakie człowiek formował, kłamstwem posługuje się każda religia na świecie, nawet ta, która co niedzielę cytuje fragmenty z Biblii . Jest to paradoks, ale takie są realia.

Więc jak to możliwe że kościoły zwane chrześcijańskimi, opierające swoje dogmaty na biblii są kłamliwymi instytucjami i często przestępczymi?

 Jest tego prosta przyczyna : Ludzie nieprawi, miłujący bezprawie, tworzyli lub przejęli kontrolę nad pierwszymi zbiorowiskami chrześcijan. Posługując się kłamstwami, umniejszyli prawdę która jest motywem przewodnim Biblii, tworząc system religijny, który:

 

                                     równa człowieka z Bogiem.

              Kompletnie ignoruje przykazania Boga, zakazujące jakiejkolwiek odmianie bałwochwalstwa.


Wprowadza nowe bóstwa

 

Prawda nie potrzebuje się tłumaczyć, prawda nie broni się zaciekle ponieważ zawsze wypływa na wierzch, ona wypływa od Boga, bo On jest źródłem prawdy.

Kiedy ci plują w oczy, mówisz że deszcz pada, bo nie chcesz by to było prawdą, boisz się przyznać do prawdy.

Wypierasz ją bo nie chcesz ją przyjąć, to może być wiele powodów:

- boisz się odrzucenia przez innych

- duma wewnętrzna

- bo masz z czegoś zysk i prawda nie jest ci po drodze

- lubisz te kłamstwa

- tak przywykłeś do kłamstw że stały się dla ciebie normalnością

Ale jedno wiesz.. że jest to kłamstwo... i nigdy nie uda się okłamać samego siebie !!!

Ile byśmy nie kłamali nic to nie da. Ponieważ Bóg istnieje i jest to pierwsza prawda, stworzył on świat w 6 dni a siódmego odpoczął jest to druga prawda, całe jego dzieło jest mu podporządkowane jest to trzecia prawda, nie pozwoli On, by kłamstwo zamieszkiwało Jego idealny świat. Kiedy dopełni się czas kłamstwa, przyjdzie Chrystus który oddzieli kłamstwo od prawdy dobro od zła, zrobi sąd nad naszymi sumieniami. Nie pomogą nam żadne kościoły czy religie, zaliczone sakramenty, pielgrzymki. Możemy pięściami grozić niebu, zasłaniając się kłamstwami czy pozorną "siłą człowieka",która jest zwykłą ułudą i kłamstwem, naukowców, czy religii wschodu. Jeśli umierając liczysz że reinkarnujesz się w nowym bycie, to czeka cię zawód. Ujrzysz sąd nad sobą, do tego prowadzi słuchanie się kłamstw które nam "bardziej smakują".

 


Jeśli wierzysz że ten znak przedstawia twój pogląd na świat to wiedz że za niedługi czas znak ten będzie wyglądał tak:

 


Całe zło i kłamstwo zostanie z niego usunięte na zawsze, szatański świat dualizmu i równowagi był by prawdą gdy by szatan był bogiem tego świata, ale nim nie jest !!!

Apeluje tu do ateistów, oraz innych ludzi uciekających od prawdy w wschodnie religie i nauki, zastanówcie się po której stronie chcecie być, bo szatan "ojciec kłamstwa" umie  to bardzo dobrze robić. Mówi nam dokładnie to co chcemy słyszeć, pokazuje to co chcemy widzieć, bo wie że kłamstwo będzie dla nas miłe i słodkie jak miód.

na koniec pewien cytat ważny który Isus Chrystus nasz przyszły sędzia powiedział dla przestrogi :

(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.

(14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

                              Mateusza 7.13


                              

 

 

 

19:21, uramibushi
Link Dodaj komentarz »
piątek, 12 września 2014

Czy zastanawialiście się kiedyś czym jest dzisiejszy świat „show-biznesu muzycznego” ? Skąd tyle seksu, przemocy, dziwnych gestów, zsynchronizowanych tańców, które bardzo często wylewają się z ekranów teledysków znanych „gwiazd muzyki POP”. Czy aby na pewno jest to efekt badania naszych potrzeb i próba ich zaspokajania w taki właśnie sposób. Dlaczego Gwiazdy sięgają po co raz bardziej skrajne obrazy by przykuć naszą uwagę do TV ?

Wielu z nas się nigdy nie zastanawiało nad tym co ogląda w tym momencie w odbiorniku, jest klip, jest muzyka fajnie tańczą i rytm, i nawet jeśli nam się to nie do końca podoba jednak oglądamy to z ciekawością. Jednak pokażę wam że powinniśmy wziąć pod  ”lupę”  to co oglądają nasze dzieci w TV.

Dzisiaj skoncentrujemy się na klipach muzycznych pewnych „gwiazd”. Z uwagi na dość sporą różnorodność i style muzyczne wyselekcjonowałem do tego artykułu tylko kilka. To co łączy te wybrane „gwiazdy” to pewna rzecz która nie jest widoczna na pierwszy rzut oka, ale o tym później.

 

SEKS – PRZEMOC- OKULTYZM

 

Wszystkie te trzy elementy , stały się o ile nie głównym motywem teledysków, to sposobem ekspresji, wyrażania emocji. Ułożyłem te trzy elementy w dokładnej kolejności, względem częstotliwości występowania, można by to opisać w procentach :

 

 na jeden teledysk przypada:

 seks – 70 %

przemoc – 20%

okultyzm – 10%

 

Oczywiście proporcje się zmieniają w zależności od stylu muzycznego, czasem seks potrafi być w 90% całego teledysku. Należy pamiętać że seks to nie tylko stosunek płciowy ale również pewne gesty które się z nim mają kojarzyć, przemoc nie musi oznaczać strzelaniny ulicznej czy bijatyki, również można go wyrazić gestami i tańcem.

 

Troszkę historii :

 

Pierwszy współczesny teledysk powstał w latach 70, jednak 80 lat wcześniej asystent Thomasa Edisona,  o nazwisku Wiliam Dickson, nagrał pierwszy na świecie film z podkładem muzycznym,  mężczyzna siedział na krześle grając na skrzypcach, w tle  kilku facetów tańczyło. Było to wtedy rewolucyjne wydarzenie, zaczęły powstawać filmy dźwiękowe i powstało prawdziwe kino.  Mimo że samo kino stało się już potężnym „medium”, za pomocą którego można było przekazywać rozrywkę,

propagandę,  która bardzo często była razem łączona,  seria filmów animowanych „kaczor Donald” , była dobrym przykładem rozrywki i propagandy wojennej. Jednak kiedy pojawiły się odbiorniki telewizyjne, kino zostało w tyle z prostego powodu, telewizor można ustawić w każdym domu.

 

 Od lat 80 kiedy nastąpił prawdziwy „boom” na teledyski, można zaobserwować stopniowe zwiększanie się seksu, przemocy oraz okultyzmu. Wielu powie:

 

 „seks zawsze był i przemoc również „

 Zgadza się ale jeszcze nigdy w historii świata SEKS, PRZEMOC i OKULTYZM nie był nadawany w naszych domach 24/ h na dobę!!!

 

 

SEKS w teledyskach

 

Seks przeważa jako forma ekspresji, prezentowany jest w formie tańca, również pokazywanie niedwuznacznych gestów. Musimy pamiętać że tak zwana „seksualizacja” polega na doprowadzaniu widza do skojarzeń, które automatycznie nakierowują jego umysł na tą tematykę. Sama roznegliżowana pani staje się już bodźcem. Powoduje to spore spustoszenia w świadomości nastolatków,  doprowadza to do nienaturalnego zwiększania się hormonów, powstają emocje które młodzież nie potrafi ujarzmiać.  Często nastolatki wyrażają swoją seksualność w bardzo młodym wieku, wzrost gwałtów i niechcianych ciąży rośnie regularnie od lat 80.

 

PRZEMOC w teledyskach

 Motyw ten pojawił się stosunkowo niedawno w  klipach, jednak przybiera mocno na sile, jest pokazywany co raz śmielej. Stylem muzycznym który wprost emanuje przemocą jest HIP-HOP,

Jednak on jest kierowany do wąskiej grupy ludzi, mnie bardziej przeraża przemoc pokazywana w muzyce POP. Ponieważ ten rodzaj muzyki to 80 % odbiorców. Jest pokazywany w bardzo wysublimowany sposób:

 

 

 

 

 Raper Kim Kyu Wan  w teledysku „Boys be.” oraz Natalia Kills !!!

Ekspozycja broni, czy agresywne zachowanie ubarwione czasem tańcem jest sposobem na „ładowanie” negatywnymi emocjami odbiorcy, kiedy wychodzi ulubiona „gwiazda” na scenę i wymachuje bronią, tworzy się szybkie kojarzenie, broń może dodawać charyzmy, człowiek z bronią jest bardziej „bohaterski”, często  artyści śpiewają o tym. Bardzo niebezpiecznym jest też to że artyści pokazują że przemocą można załatwić jakiś problem, a twojego przeciwnika spotyka „zasłużona kara”. Wywiera to również jak w przypadku seksualizacji, spore spustoszenia w umyśle młodych ludzi, oraz przyczynia się do zacierania granic między dobrem a złem.

 Przykład piosenki o bardzo podejrzanym tekście, bardzo często artyści są poddani "demonom" nawet o tym nie wiedząc tworzą takie właśnie "dzieła", które bardzo szybko stają się przebojami.

La Roux „In for the Kill”

 

http://www.youtube.com/watch?v=-H6V2pJ-m5U  

 

refren tej piosenki :

„Wezmę udział w zabójstwie
Robię to dla dreszczyka emocji
Mam nadzieje, ze zrozumiesz to
I nie puścisz mojej dłoni”OKULTYZM w teledyskach

 

Okultyzm jest tym elementem który jest jak najmniej widoczny w klipach, normalna osoba nie mająca pojęcia czym jest okultyzm, nie zauważy niczego podejrzanego.  W dodatku ukazują go tylko niewielka grupa artystów na świecie, ale są to „największe gwiazdy światowe sceny muzycznej”, i nie przypadkiem ich kariery zdają się wznosić na szczyty popularności.

 

Na początek, czym jest okultyzm ?

 

OKULTYZM  pochodzi od łacińskiego słowa „occulio” i oznacza „ukrywać, trzymać w tajemnicy”.  Rytuały i obrzędy magiczne  oraz tajemnicze symbole

mające  pozwalać w okiełznaniu mocy zawartych w przyrodzie oraz w samym człowieku.  Okultyści  osoby parające  się magią, ich cele to kontrola podświadomości innych ludzi , kontrola nad jednostką w celu realizowania swoich planów .

Oczywiście to oficjalna definicja, tak naprawdę okultyzm czerpie swoją"moc"nie z przyrody czy wnętrza człowieka, to demoniczna siła która zwodzi ludzkość od zarania dziejów.

 

Tyle z definicji, teraz najciekawsze, grupa gwiazd które w swoich klipach, wraz z seksem , przemocą wplatają okultyzm, nazywa się nieoficjalnie „muzycznym klanem iluminati”. Wielu się spiera czy istnieje taka grupa naprawdę, jednak wszystko wskazuje że jest to zorganizowana grupa artystów która zgodziła się na „współpracę” z wydawcami, na rozpowszechnianie znaków okultystycznych w swoich utworach. W zamian oczywiście za pieniądze i sławę, którą wydawcy im gwarantują.

Artyści prezentują podczas występu różnego rodzaju symbole, które wywodzą się z różnych dziedzin okultyzmu, satanizmu, czy wiedzy tajemnej, są one powtarzane cyklicznie, czasem poprzez scenografię, elementy stroju a nawet gesty rękoma.

Zanim pokażę przykłady zapoznajmy się z tymi znakami :

 

 

Baphomet po raz pierwszy został opisany przez  Eliphasa  Leviego , XIX-wiecznego okultystę , który przedstawił go jako kozła z wielkimi rogami, z kobiecymi piersiami.  Sama nazwa nawiązuje do imienia
proroka Mahometa, jest symbolem dualizmu, wiary w dwie siły rządzące światem, dobro-zło.  Baphomet to temat „rzeka” , otoczony jest wieloma innymi symbolami  które  nie mamy czasu tu omawiać. Eliphas Lévi utrzymywał, iż Baphomet to symbol Najwyższej Istoty, któremu oddają cześć wszyscy okultyści, a także masoneria. Nazywany również  Lucyferem .

 

 

Oko opatrzności (wszystkowidzące oko) – symbol oka otoczonego przez promienie światła lub glorii, zwykle zamknięte w trójkącie. Jest czasem interpretowane jako symbol oka Boga pilnującego ludzi . Jednak  historia tego symbolu nie ma nic wspólnego z religią chrześcijańską, samo oko nawiązuje do symbolu „Oka Horusa”, egiskiego pogańskiego boga , a Masoneria szczególnie sobie  upodobała ten symbol .

 

 

Piramida masonerii to symbol grupy tak zwanych   „ILUMINATI”, (oświeceni) . Napisy po łacinie tłumaczymy : „ Nowy Porządek Świata”, piramida oznacza strukturę społeczną , na samym szczycie mamy symbol „Oko Opatrzności” , czyli nikogo innego jak tych „oświeconych „  sterujących masami ludzi . Ten symbol możemy odnaleźć na amerykańskich studolarówkach.

 

Rogata dłoń” Układ  palców dłoni w ten sposób to symbol nikogo innego jak szatana, stosowany przez grupy muzyczne propagujące satanizm, głównie  „Heavy Metal”, ale okazuję się że nie tylko,
 udowodnię w dalszej części prezentacji.

 

 

 Układ palców w szóstkę , znany symbol  „666

znak biblijnej bestii z Apokalipsy Św. Jana, znak przyjęty przez satanistów

jako znak szatana.

 

 

Szachownica , znamy ją głównie z popularnej gry szachy. Jest to również symbol stosowany przez masonerię. Nawiązuje do tak zwanej  "podłogi mojżeszowej"  w głównym pomieszczeniu Świątyni Salomona. Świątynie masońskie są wybrukowane właśnie taką mozaiką, jest to ich znak rozpoznawczy.Sam symbol w wierzeniach masońskich oznacza przeznaczenie, walkę z przeciwnościami losu.

 

 

Błyskawica – złamane „S” . Symbol ten ma swoje korzenie w mistycyzmie starożytnego Wschodu. Jest szeroko rozpowszechniony wśród okultystów i satanistów, którzy upatrują jego pochodzenie w opowiadaniu z Pisma Świętego (Łk 10, 18) o szatanie, „spadającym z nieba jak błyskawica”. Jest to symbol mocy szatana.


Jednorożec jest symbolem wolności seksualnej i rozwiązłości. Znak ten jest szeroko rozpowszechniony wśród zwolenników New Age, a także w ruchu feministycznym, który dąży do zniwelowania różnic płciowych. Połączenie dwóch rogów w jeden oznacza usunięcie różnic pomiędzy mężczyznami i kobietami, dlatego symbol ten chętnie wykorzystywany jest przez zwolenników feminizmu, a także różnych dewiacji seksualnych.

Symbol ten okultyści i sataniści zapożyczyli z mitologii starożytnej germańskiej, w której to występował tzw. Mendes – kozioł ofiarny. Niektórzy badacze dopatrują się związku tego symbolu z podaniami o templariuszach, którzy go rzekomo wykorzystywali. Inni widzą związek symbolu głowy kozła z szeroko rozpowszechnionym symbolem głowy Baphometa (patrz wyżej).

Oko Horusa, często przedstawiane w trójkącie , w tej formie pochodzi on z starożytnego Egiptu.  Oznaczał siłę ochronną, symbol oświecenia, dzięki której  możemy połączyć się z naszą podświadomością jak i z „kosmiczną skarbnicą wiedzy”.

 

 

Zanim przejdziemy do dowodów, winien jestem wyjaśnić tym którzy jeszcze się nie zetknęli Z terminem „Iluminati”

 

Tajemne stowarzyszenie powstałe  1  maja 1776 r. Założone przez Adama Weishaupta .    Zrzeszało  ono    głównie  niemieckie  wolnomularstwo
( wolnomyslicieli ). Zakon od samego początku cechował a wielka tajemnica, osoby chętne do wstąpienia w szeregi, musiały być dokładnie sprawdzane, jedynie za poręczeniem osobistym jednego z członków.

Sam wyraz oznacza z łaciny illuminatus – oświecony.  Oficjalnie zakon stawiał sobie za cle między innymi szerzenie oświaty, idei oświeceniowych, walkę z zabobonami.  Jednak nieoficjalnie od samego początku prowadzili ukrytą polityczną grę, przekupując rodziny królewskie, polityków, są odpowiedzialni za rewolucję francuską, tworzenie i propagowanie komunizmu,  Rewolucję Październikową,  możliwe że nawet stoją za wywołaniem I oraz  II w. ś. Obecnie zakon jest jeszcze bardziej tajny, oficjalnie zaprzecza się jego istnieniu,
prawdopodobnie jest to niewielka grupa ludzi trzymającą władzę światową,
wydają rozkazy kręgom mniej wtajemniczonym , (masonerii ). Masoni jako oficjalna siłą wykonawcza . Masoni najwyższych stopni, dostają możliwość
wejścia w kręgi Iluminati, przez odbywanie tajemnych  okultystycznych rytuałów.
Adriano Lemmi, były mason 33 stopnia oficjalnie przyznał że Loże masońskie czczą lucyfera jako istotę która rzekomo wydaje rozkazy ILUMINATOM. 

 

Jak to się jednak ma do Popkultury ?


Tak się składa że wytwórnie fonograficzne np. w  USA, Kanadzie, Europie należą do koncernów  należących do znanych amerykańskich rodzin Rodshild, Rockefeler.  Czy to nie ciekawe?, pierwsza jak i druga rodzina jest uznawana za członków tajnych stowarzyszeń związanych z Iluminati, Bohemian Grove , Skull & Bones .

 

 CI LUDZIE  FINANSUJĄ

WSZYSTKICH
WIĘC DYKTUJĄ WARUNKI

!!! 

Aleją Gwiazd  …a raczej „ROZGWIAZD”

 

TE BEATELS

Bardzo mili chłopcy prawda ? Wszyscy kochali ich za buntownicze postawy, dobrą muzykę, wnosili nowoczesność „NOWY TREND”. Sam Jony Lenon przyznawał że ich muzyka ma magiczną moc , nie kryli swoich zainteresowań ezoteryzmem I okultyzmem.

 

 the bbeatles

 W zasadzie jako pierwsi zostali propagatorami symboliki  Na zdjęciu widzimy  dwa symbole „666” , oraz  „rogatą dłoń”. Odegrali ważną rolę w kreowaniu nowego, „wyzwolonego” pokolenia.

 

Michael Jackson

 

Król POP. Tancerz który ustalił  wysoką poprzeczkę dla jego naśladowców, wokal
miał nie gorszy. Zdobył niesamowitą popularność, głównie dzięki pierwszym próbom
KREOWANIA WIZERUNKU przez specjalistów wytwórni. To oni go wylansowali,
I wymagali od niego tylko jednej rzeczy…. Demonstrowania symboli !!!

 

mihael2mihael1

 Mały Mihael            na ścianie "oko opatrzności"

eksponuje oko horusa      gest "rogatej dłoni"

Michael popadł w niełaskę w momencie kiedy odmówił  dalszej współpracy . Ostrzegał publicznie ludzi ,przed  grupą rządzącą showbiznesem .

Zginął w tajemniczych okolicznościach we własnym apartamencie !!!

 Beyonce

 

To była historia, jednak teraz jest to już masowa propaganda,

Dzisiejsze „gwiazdy,”  pozbawione zahamowań są bardziej dosadne, The Beatles,  M. Jackson przygotowali „grunt”, pod  szerszą demoralizację. Dzisiejsze „gwiazdy”

Robią to otwarcie.

 

 

    trójkąt z dłoni, "piramida masonerii", znak rozpoznawczy Iluminati

 

                                           kostium z głową bahometa

 

MADONNA

„Niezniszczalna Madonna”, 27 lat na w „fabryce marzeń”. Ile razy by nie przerywała kariery, zawsze wraca na czołówki listy przebojów, przypadek czy ktoś jej sprzyja na rynku ?

 

Madonna prezentuje dla kogo              

"pracuje", piramida masońska

 Ciekawa poza, przypomina  do złudzenia pozycję Baphometa, jak widać na porównaniu,  należy wiedzieć że choreografia sceniczna to nie są przypadkowe spontaniczne ruchy,  sam strój nawiązuje do wizerunku „IZIS” , bogini  Egiptu , (  starożytny Egipt , „mekka „

 dla wszelakiej maści okultystów adeptów magii )

 

LADY GAGA

 

Tą panią nie trzeba komentować, chyba wszyscy znają jej nietypowe ubiory i zachowanie sceniczne. Niektórzy twierdzą że robi plagiat Madonny, jednak nie do końca jest to prawda. Według byłego iluminata Johna Todd, Madonna jest wysokiej rangi wiedźmą, być może Gaga jest jej uczennicą. Lady Gaga jest Artystką roku 2010 według magazynu Billboard oraz zajęła 73. miejsce w rankingu artystów dekady. Gaga pojawiła się na liście "najbardziej wpływowych ludzi na świecie" tygodnika Time oraz na liście dwutygodnika Forbes "100 najbardziej wpływowych celebrytów na świecie.

 

            symbol "błyskawica"               nawiązanie do "baphometa"

          "oko ozyrysa                      zobaczcie, facet na plecach

                                              piramida z okiem opatrzności

                                              Gaga dłonią pokazuje "666"

 

RIHANNA

 

Rihanna to ciekawa artystka, pochodzi z Jamajki, chwali się w wywiadach że jej rodzina uprawia Voodoo. W zasadzie nie ma teledysku gdzie nie było by symbolu,lub tekstu nawiązującego do  przesłań iluminatów,  pamiętajmy że tutaj omawiamy to co wizualne, są jeszcze ukryte w tekstach mocne dowody. Jednak by je analizować potrzebne jest już  doświadczenie.

 

                                 widoczny do odczytania napis "iluminati"

                               

Dwa symbole, szachownica  masońska oraz "karta asa"

As w symbolice satanistycznej oznacza szatana

Rhiana w swoich  tekstach przemyca rytualne modlitwy  Woodoo, zobaczcie w linku poniżej jest jej piosenka z tekstem po polsku pod tytułem : "Man Down". W momencie kiedy Rhiana śpiewa :ram pam pam pam" jest to element rytualnego zaklęcia woodoo do rzucania klątw !!

http://www.youtube.com/watch?v=xiBWsDXKlhg

 

DODA

                                             TAK DOBRZE WIDZICIE !!!  

Nasza Dorotka również do nich dołączyła, w tym momencie jest chyba jedyną polską członkinią „Klanu Iluminati” . W  jednym z wywiadów  zapytana o religię stwierdziła:

wieże w siłę wyższą ale nie koniecznie nazwaną bogiem”.Myślę że teraz nie mamy wątpliwości,  kogo miała na myśli, wystarczy zobaczyć fotografie niżej.   

 

 

 

   Różowy gadżet bazujący jedynie na symbolu płci żeńskiej, tak  naprawdę służy do eksponowania "odwróconego "krzyża"

Można również zobaczyć jak Doda na występie w Opolu 2 2002 r odprawiła swoją inicjację prze milionowymi widzami z całej polski, prawdopodobnie było to wymagane przez "klan" by zamanifestowała w ten sposób swoją przynależność.

linki do filmików:

http://www.youtube.com/watch?v=e_OvLW_sJWQ

http://www.youtube.com/watch?v=wcUWdhUYKWE

 Podsumowanie.

 

Dowody jakie tu przytoczyłem to jedynie „muśniecie po tafli wielkiego jeziora tajemnic”, ogrom materiałów można znaleźć samemu w internecie. Czy na prawdę możliwe jest by gwiazdy muzyki tego pokroju „Małpowały” po sobie gesty? Naśladowały się w teledyskach we wszystkich możliwych ruchach, charakteryzacjach, symbolach ? Trochę to za bardzo złożone by był to zwykły przypadek. Jedynie co widać to prześciganie się w jak najlepszym przedstawieniu tego samego tematu:

- SEX    

- AGRESJA  

- OKULTYZM 

- SATANIZM

- OCHYDA 

Nasuwa się tylko pytanie komu na tym zależy by deprawować młodzież,  teledyski są głównie kierowane właśnie do nich,

 dzieci od   12 do  17 lat  to główni odbiorcy tego typu produktu

Muzycznego, gdzie obraz, mocne dźwięki, nie dwuznaczne  gesty 

 które działają na psychikę , degradując młodego człowieka do poziomu zwierzęcych zachowań. W przeszłości młodzi ludzie to

była ostoja społeczeństwa, wchodząc w dorosłość mieli moralność

wpojoną przez rodziców, która ich ochraniała zanim osiągnęli

dorosłość i mogli wreszcie ją docenić. Oni mają bardzo perfidny cel,

zniszczyć w zalążku moralność jeszcze w dzieciach, by nie dotrwały do dorosłości.01:14, uramibushi
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 25 sierpnia 2014

  Ezechiela 13 . 18

I mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada tym kobietom, które szyją czarodziejskie wstążki na wszystkie przeguby rąk i robią przepaski na głowy ludzi każdego wzrostu, aby łowić dusze! Czy chcecie wyłapywać dusze z mojego ludu, byle tylko swoje własne życie zachować?

 Bezcześcicie mnie u mojego ludu za garść jęczmienia i kromkę chleba, zabijając dusze, które nie mają umrzeć, a zachowując przy życiu dusze, które nie powinny żyć, okłamując mój lud, który słucha kłamstwa.

Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zabiorę się do waszych czarodziejskich wstążek, którymi łowicie dusze, i zedrę je z waszych ramion, i jak ptaki wypuszczę na wolność dusze, które wy usidlacie.

 Zedrę także wasze przepaski i wyrwę mój lud z waszej ręki, aby nie pozostał w waszym ręku jako zdobycz - i poznacie, że Ja jestem Pan.

 Ponieważ kłamstwem pozbawiacie otuchy serce sprawiedliwego, chociaż Ja nie chciałem, aby go pozbawiać otuchy, a wzmacniacie ręce bezbożnego, aby się nie odwrócił od swojej złej drogi, a życie zachował.

Dlatego nie będziecie miały fałszywych widzeń i już nie będziecie uprawiać czarów. Wybawię mój lud z waszej ręki i poznacie, że Ja jestem Pan.

 Ezechiel był prorokiem starożytnego Izraela, prorok biblijny to to osoba wybrana przez Boga, w celu dyktowania mu swojego słowa, które prorok miał polecenie spisywać i objawiać ludowi. Słowa te bywały czytane na placach miast, dziedzińcach królewskich, był to żywy głos Boga który upominał ludzi, lub przypominał im rzeczy o których raczyli zapominać.

Ezechiel spisał powyższy cytat mniej więcej  w 580r. pne. dotyczy on pewnego zjawiska, a raczej pewnej grupy ludzi zajmujących się wróżeniem i  jasnowidzeniem.

Zapewne spotkaliście się nie raz z kimś na rynku, kto chciał wam powróżyć, może sprzedać magiczny naszyjnik, talizman, bransoletkę która chroni przed wszelkim złym losem.

W starożytnym Izraelu było ich pełno na ulicach, zajmowały się tym głównie kobiety, wystając na ulicach, czy w bramach miast, sprzedawały bransolety i różne przedmioty mające "moc" ochrony.

Tak się składa że dzisiaj wiele się nie zmieniło, kobiety nadal zajmują się chętnie wróżbiarstwem, za pomocą tarota, czy wahadełka kultywują stare tradycje.Wrózka

 Zwróćcie uwagę: nawiązują nawet strojem do tamtego okresu.

Dawniej z wróżeniem kojarzyły się głównie cygańskie kobiety, to prawda w ludach cygańskich ten "fach"  jest częścią ich kultury, jednak dziś stało się to dziedziną usług na całym świecie.

Biada tym kobietom, które szyją czarodziejskie wstążki na wszystkie przeguby rąk i robią przepaski na głowy ludzi każdego wzrostu

Cytat ten pokazuje nam jedną ciekawą rzecz: przedmioty które posiadają "magiczne właściwości", były obiektem handlu od zarania dziejów, wróżbici wychodzili naprzeciw oczekiwaniom ludzi, podsycając ich lęki przed złym losem, czy klątwą sąsiada, wciskali swoje opaski i bransolety jako antidotum. 

 

amulety

Inną sprawą jest również to że odbiorcami były również dzieci bo to o nich mowa :

przepaski na głowy ludzi każdego wzrostu

Dzieci były bardzo ważne dla wróżbitek, były oswajane od najmłodszych lat, szczególnie dziewczynki, do korzystania z talizmanów, magicznych bransoletek, w ten sposób Wróżbitki kreowały sobie przyszłych odbiorców ich usług, tworzyły swój rynek. Zobaczmy jak to wygląda dziś :

 

  dziecięcy magiczny świattornister

Dzieci są dosłownie zasypywane treściami związane z ezoteryką, czyli wróżki, czarodziejki, treści przemycane są za pomocą bajek Disneja, czy zabawek. Myślicie że to przypadkowe czy jest to tylko trend ? Absolutnie nie ! to jest celowe działanie, powolne zmiękczanie tematu przez bajki  rynek zabawek, doprowadził do zatarcia granic dobra i zła. Pojawiło się łagodne przejście, w którym balansują bohaterowie dzisiejszych bajek i filmów dla dzieci. Kiedyś były wiedźmy, złe okrutne czarownice. Teraz okazało się że są wróżki,  operujące "białą magią", są dobre uczynne, i najważniejsza rzecz, posiadają moc! Co ciekawe dzięki bajkom Disneya dzisiejsze telewizyjne wróżbitki mogły wyjść z ukrycia, a ich piętno przeszłości jako czarownic zostało zapomniane, osądzone przez nowe disneyowskie pokolenie, jako dyskryminacja.

Dawne wróżbitki mogły pomarzyć jedynie o zyskach jakie zbierają ich następczynie w naszych czasach, telewizyjne korporacje masowo propagują wróżbiarstwo i promują ten proceder, z powodu korzyści i rosnącego zainteresowania takimi "usługami. Co ciekawe jeszcze 50 lat temu nasze babcie przepędzały takie wiedźmy widłami. Dzisiejsze młode babcie rozdają wizytówki sobie nawzajem z telefonami do nich.Tv biznes generuje pieniądz

 

Wróżbiarstwo zawsze opłacalne


W czasach proroka Ezechiela, wróżbici znajdowali się na dworze każdego władcy. Dla przykładu słynny król Babilonu Nabuchodonozor otaczał się setką wróżbitów, jasnowidzów, z różnych narodów. Wróżbici bardzo często posiadali spory wpływ na władcę, doradzając różne kroki, w polityce czy wojnie. Byli również sowicie wynagradzani, przeważnie schlebiając królowi, mówiąc to co chce usłyszeć. W księdze Daniela można dowiedzieć się jak to działało.

Wydaje się że dzisiejszych wróżbitów zastąpiły agencje wywiadowcze, tylko że tak się składa że owe agencje również korzystają z usług ludzi z takimi zdolnościami. Wywiad USA korzystał z usług jasnowidza w śledzeniu ruchów wojsk  byłego ZSSR, był specjalny zespół ludzi o paranormalnych zdolnościach którzy wychodząc z ciała ( OOBE), szpiegowali obiekty w dalekiej Rosji na podstawie tylko współrzędnych geograficznych. Dokładniej pod tym linkiem :

http://strefatajemnic.onet.pl/teorie-spiskowe/jasnowidze-z-cia/ncl36

 W starożytnym świecie istniała również biedniejsza sfera wróżbitów, głównie samotnych kobiet, które w ten sposób zarabiały na życie,  krzątając się po placach i bramach. 

Bezcześcicie mnie u mojego ludu za garść jęczmienia i kromkę chleba

Co ciekawe dziś również można spotkać anonse na portalach ogłoszeniowych do prywatnych wróżek, podany telefon i  pseudonim z dopiskiem" ZADZWOŃ TERAZ". Tak dorabiają dziś do pensji w ciężkich czasach kobiety, ale również osoby bezrobotne, możliwe że jest to w wielu przypadkach nawet jedyne utrzymanie. Wydawało by się że w myśl powiedzenia :Żadna praca nie hańbi

   Jednak nie jest to prawdą, wróżbiarstwo jest jednym z tych zajęć które hańbią człowieka, Bóg na to jasno wskazał, ponieważ on najlepiej wie co dla człowieka jest dobre a co złe !! 

Dlaczego Bóg grozi wróżbitom ?

Bezcześcicie mnie u mojego ludu za garść jęczmienia i kromkę chleba, zabijając dusze, które nie mają umrzeć, a zachowując przy życiu dusze, które nie powinny żyć, okłamując mój lud, który słucha kłamstwa.

W zasadzie wystarczy przeczytać to co podkreśliłem na czerwono i wszystko staje się jasne, wszystko co usłyszycie od wróżbity jest kłamstwem.

Kłamstwo to jest niezwykle zręcznie wymieszane z prawdą w ten sposób, by ostatecznie osoba zmieniła swoje postępowanie, co jest formą manipulacji i kontroli.

Sam schemat działania, oraz źródło tego działania opisałem również w moim poprzednim artykule pod tytułem :Jak działają demony, jak rozpoznać ich działanie

By sobie wyobrazić  w jaki sposób owe kłamstwa są podawane przez wróżbitów, podam taki przykład:

Był sobie pewien facet który popadł w dług, nie widząc wyjścia w swoich zamysłach umyślił sobie że napadnie na bank, jednak sumienie mu  broniło, zostawił to  w sferze marzeń. Jednak coś go tknęło by poradzić się wróżki, a nóż wygra w lotto sumkę i nie będzie musiał się głowić .

Zadzwonił do przypadkowej wróżki, a ona mu prawi przez telefon:

"widzę..... widzę !!sukces... to co pan  zamierza uda się panu .... ale jest też niebezpieczeństwo.... ale pokona pan trudności....... oh ... no i widzę przypływ finansów i to spory przypływ.. muszę panu powiedzieć tak , jest pan zodiakalnym skorpionem, jest teraz korzystny układ planet, co oznacz dla pana wielkie zmiany i odwrócenie losu, jeśli coś pan planował ale obawia się realizować  to jest to najlepszy czas na osiągniecie sukcesu "

Za tydzień ten sam facet, ośmielony wróżbą dokonuje napadu na bank, przypadkowo zabija strażnika który starał się go powstrzymać.

Specjalnie w tej opowieści pogrubiłem tekst by podkreślić, ja to nazywam roboczo "markery", to nic innego jak słowa klucze, nimi posługują się wróżbici, jasnowidze. To przeważnie zwyczajne kłamstwa, jednak wypowiadane odpowiedniej osobie, która ma określony problem, powoduje to odpowiednie procesy myślowe oraz zmianę zachowania, postępowania.Ten temat prowadzenia rozmowy znają mediatorzy, psychologia, oraz inni "szarlatani XXIw."

Następny przykład będzie mniej drastyczny ale z mojego życia :

Pewnej bliskiej mi osobie, człowiek który zajmuje się numerologia ( jedna z dziedzin wróżbiarstwa ), wmówił następującą rzecz :

Pewnej bliskiej mi osobie, człowiek który zajmuje się numerologia ( jedna z dziedzin wróżbiarstwa ), wmówił coś podobnego :

" muszę pani powiedzieć tak, jest pani numerologiczną "X", a pani partner to typowy numer"Y". Pani jest żywioł ognia  on wody, nie zgrywacie się  on będzie panią tłamsił i blokował rozwój i wibracje, nie tworzycie harmonii, to nie jest dla pani partner"

Przez następny tydzień ta bliska mi osoba, stała się opryskliwa dla swojego partnera, robiła problem ze wszystkiego i szukała przysłowiowej dziury w całym.manipulacja

Jednak zdążyłem  zareagować na czas,zrobiłem mały wykład na temat numerologi i co za nią się tak naprawdę kryje. osoba ta zmieniła swój stosunek do swojego partnera i powrócił wcześniejszy ład i porządek.

tak na marginesie: Pan od numerologii to mój znajomy, jeśli będzie miał odwagę dotrwać do tego tekstu, to chciałem mu pogratulować i zachęcić do czytania dalej, mimo że nie będzie to dla niego łatwe i przyjemne :)

Na tych dwóch przytoczonych przykładach, widzimy typowe efekty "konsultowania" się z wróżbitami, czy jasnowidzami. Jak jedno niewinne zdanie wypowiedziane ustami wróżbity, potrafi wprowadzić zamętu i niebezpieczeństw w życie człowieka. Szukając rady, która ma nam rozwiązać problem, otrzymujemy instrukcje jak dokładnie wpakować się w jeszcze gorsze. 23:01, uramibushi
Link Komentarze (1) »