RSS
piątek, 26 września 2014


Zapewne zastanawiacie się o co chodzi, temat jaki chcę poruszyć jest niezwykle dla nas delikatny, szczególnie w naszym kraju, gdzie wszyscy od małego przyzwyczailiśmy się do tego nazwijmy to zjawiska. Kiedy jedziemy drogami Polski  pierwsze co rzuca się nam w oczy to kapliczki przydrożne.

Nie ma wsi, by nie stała choć jedna kapliczka, czasem jest po prostu krzyż,  rzadziej jakiś „święty”. Jednak jeśli chcielibyśmy je policzyć i sprawdzić które są najczęstsze to szybko dojdziemy do wniosku że kapliczek poświęconych : tak zwanej „Matce Bożej” jest najwięcej.

Zastanówmy się czym są kapliczki

Kapliczki to budowle wnoszone na rozstajach dróg, lub na skrajach osad, rzymianie  często mieli je w swoich sypialniach, kapliczki z zadaszeniem i figurką przywędrowały do nas z Rzymu i Grecji. W czasach przedchrześcijańskich w Grecji  kapliczki były budowane jako osłony figur takich bóstw jak Dionizos. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa kapliczki uznawano za miejsca siedzib demonów. Chrześcijanie omijali je z daleka, jednak w czasach późniejszych, kiedy dokonano transformacji chrześcijaństwa na religię systemową z władzą centralną w Rzymie, doszło do wchłonięcia i wymieszania się pogańskich zwyczajów z chrześcijaństwem. Obleczono stare bóstwa w nowe  „świeższe” imiona, i pozwolono na oddawanie im czci.


Co mówi biblia na temat kapliczek ?

Bóg kategorycznie zabrania budowania czego kol wiek co ma przypominać, Boga , anioła, człowieka, zwierze, czy ciała niebieskie, w celu oddawania temu czci. W Starym testamencie ten proceder nazywa się bałwochwalstwem, a figura która przedstawia co kol wiek czemu mamy zamiar oddawać cześć, zwie się „bałwanem”. Prawdopodobnie mało kto z was zdaje sobie sprawę jak ogromnym jest to wykroczeniem przeciwko Stwórcy tego świata, po części dlatego że na lekcjach religii przemilcza się te fragmenty  Pisma Świętego, lub każe się nam interpretować to jako stary i martwy zakaz, dotyczący pogańskich bogów z czasów starożytnego Izraela, jednak zapewniam was że bałwochwalstwo istnieje nadal i jeszcze nigdy nie było tak na wielką skalę jak obecnie.

Ale czy na pewno ? :

Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

 

 

Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.

 

Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym

 

 

Jeśli jesteś katolikiem i wydaje ci się że twoja figurka „matki boskiej” nie podpada pod bałwochwalstwo , musisz wiedzieć że jesteś w ogromnym błędzie, również tyczy się to wszelkich obrazów, krucyfiksów i różańców.  Jest to dokładnie to: czego Bóg zabraniał w Starym testamencie, i to prawo obowiązuje do dziś i na wieki będzie obowiązywać. Nie może być tak że stworzenie wielbi i czci inne stworzenie, zamiast swojego Stwórcę. To tak jakby murarz wzniósł nam za darmo ładny dom własnymi rękami, a my w podziękowaniu postawilibyśmy przysłowiową „flaszkę wódki” przed betoniarką i jej złożyli podziękowanie mówiąc: „murarzu jesteś wielki”. Jak myślicie: czy murarz nie będzie miał prawa się pogniewać? Samo wykonywanie tego typu przedmiotów jest już obrzydliwe w oczach Boga.

 

Głupi jest każdy człowiek, gdy nie rozumie, że każdy złotnik okryty jest hańbą z powodu bałwana, gdyż oszustwem jest to, co ulał, i nie ma w tym ducha.

  Są one marnością, robotą wartą śmiechu, zginą, gdy przyjdzie na nie kara. Jeremiasza 51.17Jeśli jesteś ateistą …. Czy myślisz że jesteś wolny od bałwochwalstwa? Czy wiesz że wywyższanie dzieł ludzkich rąk również jest bałwochwalstwem?, to tylko inna forma tego samego bałwochwalstwa. Plakaty gwiazd czy portrety naukowców do których czujemy szacunek, masz w domu obraz piramid albo innych wzniosłych dzieł ludzkich rąk ? W szkołach ten typ bałwochwalstwa jest masowy , sale pełne są zdjęć a nawet figurek szkolnych mentorów czy patronów. Wielu powie: cóż w tym złego, każdy niech siebie zapyta: dlaczego powiesiłem tego aktora a nie innego, dlaczego w moim pokoju wystawiłem na widok ogólny akurat piramidy, i co one znaczą dla mnie. Wiele rzeczy wieszamy bezmyślnie w domu by zapełnić pustą ścianę, jednak przed powieszeniem czegoś na ścianę radzę się zapytać własnego sumienia, z jakiego powodu to robię.

Bałwochwalstwem jest również doszukiwanie się w człowieku boskich mocy:

Jak i również przypisywaniu ciałom niebieskim „życiodajnych energii”

Czy słyszeliście nie raz z ekranów TV. gdzie naukowcy nadają słońcu atrybut :”źródło życia”

Żyjemy w świecie kultu słońca,  gdzie gwiazda czyli  również twór rąk Boga, jest wywyższana  oraz nadawane są jej cechy boskie. Tak było w historii starożytnych Majów czy Egipcjan. Jest to oddawanie czci czemuś co nie ma  nic wspólnego z naszym stworzeniem, czy dziękujemy wspomnianej wcześniej betoniarce za zbudowanie domu. O ile Słońce zostało stworzone w konkretnym celu przez Boga, tyle  cała chwała należy się temu, Który ją wykonał.W zasadzie gdyby tylko Bóg sobie zażyczył, życie mogło by się toczyć i bez udziału słońca. Cały świat jaki widzimy jest zoptymalizowany w taki  sposób, by wszystko działało według jego przeznaczenia. Wszelkie próby wprowadzenia w ten system przypadku jest nonsensem, z którego naukowcy zdają sobie sprawę co raz częściej.

 

600 lat ohydnego kultu w Polsce

Największym przykładem bałwochwalstwa w naszym kraju jest tak zwany "kult maryjny". Sam fakt modlenia się do Maryi która była normalnym człowiekiem, jest klasycznym pogaństwem. Kult ten jest kontynuacją pogańskich praktyk stosowanych nie przerwalnie od 4 tysięcy lat.

"Matka Niebios" była znana w starożytnym Kananie 4 tysiące lat temu, była ważnym elementem wierzeń, składano jej plony oraz pokarmy, dokładnie tak samo jak to mamy w zwyczaju robić dziś.

zapoznajcie się dokładniej :http://www.proroctwa.com/bnkn.htm

Oczywiście za wprowadzenie i rozpowszechnienie pogańskiego kultu "matki Niebios" odpowiedzialny jest Rzymski Kościół Katolicki.

Przez prawie IV wieki żaden z chrześcijan nie zaprzątał sobie głowy Matką Isusa Chrystusa, była zwykłą osobą i matką jak miliardy przed nią. Oczywiście wyróżnia ją to że została wybrana przez samego Boga by urodzić Mesjasza, więc musiała być bardzo Bogobojną osobą.

W Biblii jest kilka podobnych przypadków gdzie Anioł Boży zwiastuje wybranego potomka kobiecie, tak narodził się Samson, czy Samuel słynny sędzia Izraela i prorok. Oczywiście Izraelitom nawet nie przyszło na myśl wywyższać w ten sposób ich matki. 

Jednak w IV wieku naszej ery, powstający szatański twór, który dziś zwie się Rzymskim Kościołem Katolickim, wpadł na "genialny" ... oczywiście z punktu widzenia wszelkich demonów i samego szatana, pomysł wprowadzenia babilońskiego bóstwa na "salony odstępczego kościoła". I tak padło na Maryję matkę Isusa Chrystusa. 

Oficjalnie uchwalony tytuł "Matka Boga", został na soborze efeskim w 431r. Na cześć tego wydarzenia, wybudowano w Efezie pierwszą bazylikę nazwaną jej imieniem. Efez był miastem silnego kultu bogini Afrodyty, Egipskiej Isis, oraz jej greckiego odpowiednika Izydy. Miasto czerpało spore korzyści z świątyń i produkcji i sprzedaży figurek i innych bałwanów. Nie trudno się domyślić, że Maria stała się kolejnym "klonem", żeńskiego bóstwa.

Wszystkie dogmaty które zostały wprowadzane od IV wieku do dziś, są niczym innym jak bluźnierstwem w kierunku samego Stwórcy tego świata :

dogmaty Maryjne:

- Maria jest zawsze dziewica, prawdopodobnie nawiązuje to do kapłanek  dawnej Aszery, które były prostytutkami świątynnymi, nosiły właśnie takie tytuły.

- Boga Rodzica, XVI w Bernard Clairvax, mnich zakonnik cysterski, rozpropagował stwierdzenie że Maria jest lepszym pośrednikiem niż Isus Zbawiciel.


- Niepokalane Poczęcie: 1854r Pius IX ogłosił ten dogmat, który oznacza że Maria też jak Isus, urodziła się bez grzechu pierworodnego, co oznacza w zasadzie że wszelkie łaski Chrystus odziedziczył po ziemskiej Matce a nie po Ojcu Bogu. Co jasno daje do zrozumienia że Maria, była większa od Syna Bożego !!

- Współodkupicielka Pośredniczka, Orędowniczka. Dogmat ten opiera się na objawieniach amsterdamskich, na których rzekomo Maria obiawiła się jednej osobie i powiedziała: 

Jestem tu jako Pani wszystkich narodów, Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka

 - Wniebowzięcie: Dogmat ogłoszony w 1950r. wydany przez Piusa XII. Co ciekawe papież  uzasadnia wydanie tego dogmatu, powołując się nie na fakty, czy słowo Boże, a jedynie na wiarę ludu. Czyli mimo istnienia od grobu prawdziwej Maryi, który znajduje się w Efezie, ludzie przez przez 1000 lat uznali jednak że Maria została wniebowzięta !!

 

Jak widać cała historia Kultu Maryi jest niczym więcej jak ciągiem prób zastąpienia Syna Bożego, czymś co podszywa się pod Maryję. Ustawienie matki przed synem, unieważnia jego słowa Ewangelii. O ile Chrystus był zapowiedziany przez całą masę proroctw, zawartych w Starym Testamencie, o tyle, o matce  Isusa nie ma ani jednego najmniejszego.

Niepokojącym faktem jest to; ilość objawień "Matki Boskiej" w naszym stuleniu, możemy liczyć w setkach na całym świecie. Co daje jasno do zrozumienia że za samym kultem maryjnym kryje się coś więcej niż tylko ludzka polityka religijna, ale prawdziwa siła demoniczna lub sam szatan. 

zapoznajcie się dokładniej :

http://www.proroctwa.com/bnkn.htm

http://www.youtube.com/watch?v=DsCUVd0edjk 

 

niedziela, 14 września 2014

Wydaje się że świat jest bardzo różnorodny, tyle kultur i religii, możliwych światopoglądów do przyjęcia i stosowania ich w swoim życiu. Żyjemy w świecie gdzie zachwala się różnorodność, zachęca się nas do przyjmowania tych różnorodności jako normalność, zakazuje się nam ich krytykowania i stawiania własnych wartości na piedestale. Kiedy to zrobimy jesteśmy naznaczeni jako nietolerancyjni. Wydaje się że prawda jako wartość nadrzędna została zdegradowana, stała się czymś drugorzędnym.

Prawda

Prawda od wieków oznaczała wartość jednostkową czyli przede wszystkim była jedna i jedyna, nie można jej rozdzielać jak cukierki dzieciom w przedszkolu by było sprawiedliwie. Prawda ma jedynie sens kiedy daje się ją w całości jednemu i ona jest wtedy prawdziwa.

dzisiaj pokutuje stwierdzenie:

Prawd jest wiele, wszystkie kultury mają prawo do głoszenia jej, bez względu na narodowość kulturę i religię czy światopogląd

Prawda nie jest i nigdy nie była wartością względną !!! Prawda jest punktem odniesienia tak jak latarnia morska dla statku, gwarantuje pomyślne przemieszczanie się po morzu, i dotarcie do portu. Gdy by każdy mógł sobie taką latarnie pobudować na brzegu bez względu na warunki bezpieczeństwa, statki kończyły by na mieliznach. Dokładnie takie samo działanie niesie tworzenie "alternatywnych prawd", każdy kto się ich będzie trzymał trafi w końcu na mieliznę.

 

Kłamstwo

Kłamstwem jest wszystko to co podaje się nam za prawdę, podczas gdy nią nie jest. Różnica polega na tym że kłamstw jest wiele i można je mnożyć i dzielić, bez szkody dla samego kłamstwa. Kłamstwo przybiera często postać innych opcji obok TAK-NIE - MOŻE -NA PEWNO

 

Kuszenie Ewy w raju - pierwsze kłamstwo w historii ludzi

Tylko owocu drzewa które jest w środku ogrodu. Rzekł Bóg: nie wolno wam z niego jeść ani się go wam dotykać, abyście nie umarli.

Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie.

 

Jak rozróżnić PRAWDĘ od KŁAMSTWA

 

Prawda jest nie podzielna i nie da się jej podzielić i rozmnożyć.


Jeśli staniemy na krawędzi dachu wieżowca i zapytamy się dwóch obecnych świadków:  czy prawdą jest że jak skocze to zginę? . Jeden nam odpowie " tak zginiesz ", podczas gdy drugi : " no nie jestem pewien możesz zginąć ale również może się tak stać że nie zginiesz".

Wydaje się że obydwaj mówią prawdę, pierwszy powiedział że zginę jak i drugi potwierdził ale dał jeszcze inną opcję. Jednak tylko pierwszy mówił prawdę, ponieważ prawda jest TYLKO JEDNA i NIEPODZIELNA !! I nie potrzebuje być opisywana wieloma wyrazami. To kłamstwo by przerobić na "prawdę", trzeba "przyozdobić" tysiącami słów.

Dlatego tak ciężko jest rozpoznać w dzisiejszych czasach PRADĘ od KŁAMSTWA

Jest jeszcze jeden sposób dobry do wykrywania prawdy i kłamstwa.

 

(17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.

(18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.

(19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień

(20) Tak więc po owocach poznacie ich.

                           Ew. Mateusza 7.17

Isus Chrystus dał nam narzędzie do rozpoznawania dobrych od złych ludzi, a tak się składa że ludzie postępujący niewłaściwie, posługują się tylko i wyłącznie kłamstwem, zły człowiek  i kłamstwo są nierozłączni. Zły człowiek nie może posługiwać się prawdą, ponieważ stał by się niewiarygodny w swojej nieprawości. Dobry człowiek czyli postępujący właściwie posługuje się prawdą, ponieważ ona daje świadectwo o nim samym. Dobry człowiek postępujący właściwe nie może używać kłamstwa ponieważ również staje się niewiarygodny w swojej prawości. Jest to bardzo prosta nauka, która wypływa z całej Biblii, ale nie została ona przyjęta przez ten świat. Ponieważ świat posługuje się kłamstwem. Na kłamstwie były budowane wszystkie cywilizacje jakie człowiek formował, kłamstwem posługuje się każda religia na świecie, nawet ta, która co niedzielę cytuje fragmenty z Biblii . Jest to paradoks, ale takie są realia.

Więc jak to możliwe że kościoły zwane chrześcijańskimi, opierające swoje dogmaty na biblii są kłamliwymi instytucjami i często przestępczymi?

 Jest tego prosta przyczyna : Ludzie nieprawi, miłujący bezprawie, tworzyli lub przejęli kontrolę nad pierwszymi zbiorowiskami chrześcijan. Posługując się kłamstwami, umniejszyli prawdę która jest motywem przewodnim Biblii, tworząc system religijny, który:

 

                                     równa człowieka z Bogiem.

              Kompletnie ignoruje przykazania Boga, zakazujące jakiejkolwiek odmianie bałwochwalstwa.


Wprowadza nowe bóstwa

 

Prawda nie potrzebuje się tłumaczyć, prawda nie broni się zaciekle ponieważ zawsze wypływa na wierzch, ona wypływa od Boga, bo On jest źródłem prawdy.

Kiedy ci plują w oczy, mówisz że deszcz pada, bo nie chcesz by to było prawdą, boisz się przyznać do prawdy.

Wypierasz ją bo nie chcesz ją przyjąć, to może być wiele powodów:

- boisz się odrzucenia przez innych

- duma wewnętrzna

- bo masz z czegoś zysk i prawda nie jest ci po drodze

- lubisz te kłamstwa

- tak przywykłeś do kłamstw że stały się dla ciebie normalnością

Ale jedno wiesz.. że jest to kłamstwo... i nigdy nie uda się okłamać samego siebie !!!

Ile byśmy nie kłamali nic to nie da. Ponieważ Bóg istnieje i jest to pierwsza prawda, stworzył on świat w 6 dni a siódmego odpoczął jest to druga prawda, całe jego dzieło jest mu podporządkowane jest to trzecia prawda, nie pozwoli On, by kłamstwo zamieszkiwało Jego idealny świat. Kiedy dopełni się czas kłamstwa, przyjdzie Chrystus który oddzieli kłamstwo od prawdy dobro od zła, zrobi sąd nad naszymi sumieniami. Nie pomogą nam żadne kościoły czy religie, zaliczone sakramenty, pielgrzymki. Możemy pięściami grozić niebu, zasłaniając się kłamstwami czy pozorną "siłą człowieka",która jest zwykłą ułudą i kłamstwem, naukowców, czy religii wschodu. Jeśli umierając liczysz że reinkarnujesz się w nowym bycie, to czeka cię zawód. Ujrzysz sąd nad sobą, do tego prowadzi słuchanie się kłamstw które nam "bardziej smakują".

 


Jeśli wierzysz że ten znak przedstawia twój pogląd na świat to wiedz że za niedługi czas znak ten będzie wyglądał tak:

 


Całe zło i kłamstwo zostanie z niego usunięte na zawsze, szatański świat dualizmu i równowagi był by prawdą gdy by szatan był bogiem tego świata, ale nim nie jest !!!

Apeluje tu do ateistów, oraz innych ludzi uciekających od prawdy w wschodnie religie i nauki, zastanówcie się po której stronie chcecie być, bo szatan "ojciec kłamstwa" umie  to bardzo dobrze robić. Mówi nam dokładnie to co chcemy słyszeć, pokazuje to co chcemy widzieć, bo wie że kłamstwo będzie dla nas miłe i słodkie jak miód.

na koniec pewien cytat ważny który Isus Chrystus nasz przyszły sędzia powiedział dla przestrogi :

(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.

(14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

                              Mateusza 7.13


                              

 

 

 

19:21, uramibushi
Link Dodaj komentarz »
piątek, 12 września 2014

Czy zastanawialiście się kiedyś czym jest dzisiejszy świat „show-biznesu muzycznego” ? Skąd tyle seksu, przemocy, dziwnych gestów, zsynchronizowanych tańców, które bardzo często wylewają się z ekranów teledysków znanych „gwiazd muzyki POP”. Czy aby na pewno jest to efekt badania naszych potrzeb i próba ich zaspokajania w taki właśnie sposób. Dlaczego Gwiazdy sięgają po co raz bardziej skrajne obrazy by przykuć naszą uwagę do TV ?

Wielu z nas się nigdy nie zastanawiało nad tym co ogląda w tym momencie w odbiorniku, jest klip, jest muzyka fajnie tańczą i rytm, i nawet jeśli nam się to nie do końca podoba jednak oglądamy to z ciekawością. Jednak pokażę wam że powinniśmy wziąć pod  ”lupę”  to co oglądają nasze dzieci w TV.

Dzisiaj skoncentrujemy się na klipach muzycznych pewnych „gwiazd”. Z uwagi na dość sporą różnorodność i style muzyczne wyselekcjonowałem do tego artykułu tylko kilka. To co łączy te wybrane „gwiazdy” to pewna rzecz która nie jest widoczna na pierwszy rzut oka, ale o tym później.

 

SEKS – PRZEMOC- OKULTYZM

 

Wszystkie te trzy elementy , stały się o ile nie głównym motywem teledysków, to sposobem ekspresji, wyrażania emocji. Ułożyłem te trzy elementy w dokładnej kolejności, względem częstotliwości występowania, można by to opisać w procentach :

 

 na jeden teledysk przypada:

 seks – 70 %

przemoc – 20%

okultyzm – 10%

 

Oczywiście proporcje się zmieniają w zależności od stylu muzycznego, czasem seks potrafi być w 90% całego teledysku. Należy pamiętać że seks to nie tylko stosunek płciowy ale również pewne gesty które się z nim mają kojarzyć, przemoc nie musi oznaczać strzelaniny ulicznej czy bijatyki, również można go wyrazić gestami i tańcem.

 

Troszkę historii :

 

Pierwszy współczesny teledysk powstał w latach 70, jednak 80 lat wcześniej asystent Thomasa Edisona,  o nazwisku Wiliam Dickson, nagrał pierwszy na świecie film z podkładem muzycznym,  mężczyzna siedział na krześle grając na skrzypcach, w tle  kilku facetów tańczyło. Było to wtedy rewolucyjne wydarzenie, zaczęły powstawać filmy dźwiękowe i powstało prawdziwe kino.  Mimo że samo kino stało się już potężnym „medium”, za pomocą którego można było przekazywać rozrywkę,

propagandę,  która bardzo często była razem łączona,  seria filmów animowanych „kaczor Donald” , była dobrym przykładem rozrywki i propagandy wojennej. Jednak kiedy pojawiły się odbiorniki telewizyjne, kino zostało w tyle z prostego powodu, telewizor można ustawić w każdym domu.

 

 Od lat 80 kiedy nastąpił prawdziwy „boom” na teledyski, można zaobserwować stopniowe zwiększanie się seksu, przemocy oraz okultyzmu. Wielu powie:

 

 „seks zawsze był i przemoc również „

 Zgadza się ale jeszcze nigdy w historii świata SEKS, PRZEMOC i OKULTYZM nie był nadawany w naszych domach 24/ h na dobę!!!

 

 

SEKS w teledyskach

 

Seks przeważa jako forma ekspresji, prezentowany jest w formie tańca, również pokazywanie niedwuznacznych gestów. Musimy pamiętać że tak zwana „seksualizacja” polega na doprowadzaniu widza do skojarzeń, które automatycznie nakierowują jego umysł na tą tematykę. Sama roznegliżowana pani staje się już bodźcem. Powoduje to spore spustoszenia w świadomości nastolatków,  doprowadza to do nienaturalnego zwiększania się hormonów, powstają emocje które młodzież nie potrafi ujarzmiać.  Często nastolatki wyrażają swoją seksualność w bardzo młodym wieku, wzrost gwałtów i niechcianych ciąży rośnie regularnie od lat 80.

 

PRZEMOC w teledyskach

 Motyw ten pojawił się stosunkowo niedawno w  klipach, jednak przybiera mocno na sile, jest pokazywany co raz śmielej. Stylem muzycznym który wprost emanuje przemocą jest HIP-HOP,

Jednak on jest kierowany do wąskiej grupy ludzi, mnie bardziej przeraża przemoc pokazywana w muzyce POP. Ponieważ ten rodzaj muzyki to 80 % odbiorców. Jest pokazywany w bardzo wysublimowany sposób:

 

 

 

 

 Raper Kim Kyu Wan  w teledysku „Boys be.” oraz Natalia Kills !!!

Ekspozycja broni, czy agresywne zachowanie ubarwione czasem tańcem jest sposobem na „ładowanie” negatywnymi emocjami odbiorcy, kiedy wychodzi ulubiona „gwiazda” na scenę i wymachuje bronią, tworzy się szybkie kojarzenie, broń może dodawać charyzmy, człowiek z bronią jest bardziej „bohaterski”, często  artyści śpiewają o tym. Bardzo niebezpiecznym jest też to że artyści pokazują że przemocą można załatwić jakiś problem, a twojego przeciwnika spotyka „zasłużona kara”. Wywiera to również jak w przypadku seksualizacji, spore spustoszenia w umyśle młodych ludzi, oraz przyczynia się do zacierania granic między dobrem a złem.

 Przykład piosenki o bardzo podejrzanym tekście, bardzo często artyści są poddani "demonom" nawet o tym nie wiedząc tworzą takie właśnie "dzieła", które bardzo szybko stają się przebojami.

La Roux „In for the Kill”

 

http://www.youtube.com/watch?v=-H6V2pJ-m5U  

 

refren tej piosenki :

„Wezmę udział w zabójstwie
Robię to dla dreszczyka emocji
Mam nadzieje, ze zrozumiesz to
I nie puścisz mojej dłoni”OKULTYZM w teledyskach

 

Okultyzm jest tym elementem który jest jak najmniej widoczny w klipach, normalna osoba nie mająca pojęcia czym jest okultyzm, nie zauważy niczego podejrzanego.  W dodatku ukazują go tylko niewielka grupa artystów na świecie, ale są to „największe gwiazdy światowe sceny muzycznej”, i nie przypadkiem ich kariery zdają się wznosić na szczyty popularności.

 

Na początek, czym jest okultyzm ?

 

OKULTYZM  pochodzi od łacińskiego słowa „occulio” i oznacza „ukrywać, trzymać w tajemnicy”.  Rytuały i obrzędy magiczne  oraz tajemnicze symbole

mające  pozwalać w okiełznaniu mocy zawartych w przyrodzie oraz w samym człowieku.  Okultyści  osoby parające  się magią, ich cele to kontrola podświadomości innych ludzi , kontrola nad jednostką w celu realizowania swoich planów .

Oczywiście to oficjalna definicja, tak naprawdę okultyzm czerpie swoją"moc"nie z przyrody czy wnętrza człowieka, to demoniczna siła która zwodzi ludzkość od zarania dziejów.

 

Tyle z definicji, teraz najciekawsze, grupa gwiazd które w swoich klipach, wraz z seksem , przemocą wplatają okultyzm, nazywa się nieoficjalnie „muzycznym klanem iluminati”. Wielu się spiera czy istnieje taka grupa naprawdę, jednak wszystko wskazuje że jest to zorganizowana grupa artystów która zgodziła się na „współpracę” z wydawcami, na rozpowszechnianie znaków okultystycznych w swoich utworach. W zamian oczywiście za pieniądze i sławę, którą wydawcy im gwarantują.

Artyści prezentują podczas występu różnego rodzaju symbole, które wywodzą się z różnych dziedzin okultyzmu, satanizmu, czy wiedzy tajemnej, są one powtarzane cyklicznie, czasem poprzez scenografię, elementy stroju a nawet gesty rękoma.

Zanim pokażę przykłady zapoznajmy się z tymi znakami :

 

 

Baphomet po raz pierwszy został opisany przez  Eliphasa  Leviego , XIX-wiecznego okultystę , który przedstawił go jako kozła z wielkimi rogami, z kobiecymi piersiami.  Sama nazwa nawiązuje do imienia
proroka Mahometa, jest symbolem dualizmu, wiary w dwie siły rządzące światem, dobro-zło.  Baphomet to temat „rzeka” , otoczony jest wieloma innymi symbolami  które  nie mamy czasu tu omawiać. Eliphas Lévi utrzymywał, iż Baphomet to symbol Najwyższej Istoty, któremu oddają cześć wszyscy okultyści, a także masoneria. Nazywany również  Lucyferem .

 

 

Oko opatrzności (wszystkowidzące oko) – symbol oka otoczonego przez promienie światła lub glorii, zwykle zamknięte w trójkącie. Jest czasem interpretowane jako symbol oka Boga pilnującego ludzi . Jednak  historia tego symbolu nie ma nic wspólnego z religią chrześcijańską, samo oko nawiązuje do symbolu „Oka Horusa”, egiskiego pogańskiego boga , a Masoneria szczególnie sobie  upodobała ten symbol .

 

 

Piramida masonerii to symbol grupy tak zwanych   „ILUMINATI”, (oświeceni) . Napisy po łacinie tłumaczymy : „ Nowy Porządek Świata”, piramida oznacza strukturę społeczną , na samym szczycie mamy symbol „Oko Opatrzności” , czyli nikogo innego jak tych „oświeconych „  sterujących masami ludzi . Ten symbol możemy odnaleźć na amerykańskich studolarówkach.

 

Rogata dłoń” Układ  palców dłoni w ten sposób to symbol nikogo innego jak szatana, stosowany przez grupy muzyczne propagujące satanizm, głównie  „Heavy Metal”, ale okazuję się że nie tylko,
 udowodnię w dalszej części prezentacji.

 

 

 Układ palców w szóstkę , znany symbol  „666

znak biblijnej bestii z Apokalipsy Św. Jana, znak przyjęty przez satanistów

jako znak szatana.

 

 

Szachownica , znamy ją głównie z popularnej gry szachy. Jest to również symbol stosowany przez masonerię. Nawiązuje do tak zwanej  "podłogi mojżeszowej"  w głównym pomieszczeniu Świątyni Salomona. Świątynie masońskie są wybrukowane właśnie taką mozaiką, jest to ich znak rozpoznawczy.Sam symbol w wierzeniach masońskich oznacza przeznaczenie, walkę z przeciwnościami losu.

 

 

Błyskawica – złamane „S” . Symbol ten ma swoje korzenie w mistycyzmie starożytnego Wschodu. Jest szeroko rozpowszechniony wśród okultystów i satanistów, którzy upatrują jego pochodzenie w opowiadaniu z Pisma Świętego (Łk 10, 18) o szatanie, „spadającym z nieba jak błyskawica”. Jest to symbol mocy szatana.


Jednorożec jest symbolem wolności seksualnej i rozwiązłości. Znak ten jest szeroko rozpowszechniony wśród zwolenników New Age, a także w ruchu feministycznym, który dąży do zniwelowania różnic płciowych. Połączenie dwóch rogów w jeden oznacza usunięcie różnic pomiędzy mężczyznami i kobietami, dlatego symbol ten chętnie wykorzystywany jest przez zwolenników feminizmu, a także różnych dewiacji seksualnych.

Symbol ten okultyści i sataniści zapożyczyli z mitologii starożytnej germańskiej, w której to występował tzw. Mendes – kozioł ofiarny. Niektórzy badacze dopatrują się związku tego symbolu z podaniami o templariuszach, którzy go rzekomo wykorzystywali. Inni widzą związek symbolu głowy kozła z szeroko rozpowszechnionym symbolem głowy Baphometa (patrz wyżej).

Oko Horusa, często przedstawiane w trójkącie , w tej formie pochodzi on z starożytnego Egiptu.  Oznaczał siłę ochronną, symbol oświecenia, dzięki której  możemy połączyć się z naszą podświadomością jak i z „kosmiczną skarbnicą wiedzy”.

 

 

Zanim przejdziemy do dowodów, winien jestem wyjaśnić tym którzy jeszcze się nie zetknęli Z terminem „Iluminati”

 

Tajemne stowarzyszenie powstałe  1  maja 1776 r. Założone przez Adama Weishaupta .    Zrzeszało  ono    głównie  niemieckie  wolnomularstwo
( wolnomyslicieli ). Zakon od samego początku cechował a wielka tajemnica, osoby chętne do wstąpienia w szeregi, musiały być dokładnie sprawdzane, jedynie za poręczeniem osobistym jednego z członków.

Sam wyraz oznacza z łaciny illuminatus – oświecony.  Oficjalnie zakon stawiał sobie za cle między innymi szerzenie oświaty, idei oświeceniowych, walkę z zabobonami.  Jednak nieoficjalnie od samego początku prowadzili ukrytą polityczną grę, przekupując rodziny królewskie, polityków, są odpowiedzialni za rewolucję francuską, tworzenie i propagowanie komunizmu,  Rewolucję Październikową,  możliwe że nawet stoją za wywołaniem I oraz  II w. ś. Obecnie zakon jest jeszcze bardziej tajny, oficjalnie zaprzecza się jego istnieniu,
prawdopodobnie jest to niewielka grupa ludzi trzymającą władzę światową,
wydają rozkazy kręgom mniej wtajemniczonym , (masonerii ). Masoni jako oficjalna siłą wykonawcza . Masoni najwyższych stopni, dostają możliwość
wejścia w kręgi Iluminati, przez odbywanie tajemnych  okultystycznych rytuałów.
Adriano Lemmi, były mason 33 stopnia oficjalnie przyznał że Loże masońskie czczą lucyfera jako istotę która rzekomo wydaje rozkazy ILUMINATOM. 

 

Jak to się jednak ma do Popkultury ?


Tak się składa że wytwórnie fonograficzne np. w  USA, Kanadzie, Europie należą do koncernów  należących do znanych amerykańskich rodzin Rodshild, Rockefeler.  Czy to nie ciekawe?, pierwsza jak i druga rodzina jest uznawana za członków tajnych stowarzyszeń związanych z Iluminati, Bohemian Grove , Skull & Bones .

 

 CI LUDZIE  FINANSUJĄ

WSZYSTKICH
WIĘC DYKTUJĄ WARUNKI

!!! 

Aleją Gwiazd  …a raczej „ROZGWIAZD”

 

TE BEATELS

Bardzo mili chłopcy prawda ? Wszyscy kochali ich za buntownicze postawy, dobrą muzykę, wnosili nowoczesność „NOWY TREND”. Sam Jony Lenon przyznawał że ich muzyka ma magiczną moc , nie kryli swoich zainteresowań ezoteryzmem I okultyzmem.

 

 the bbeatles

 W zasadzie jako pierwsi zostali propagatorami symboliki  Na zdjęciu widzimy  dwa symbole „666” , oraz  „rogatą dłoń”. Odegrali ważną rolę w kreowaniu nowego, „wyzwolonego” pokolenia.

 

Michael Jackson

 

Król POP. Tancerz który ustalił  wysoką poprzeczkę dla jego naśladowców, wokal
miał nie gorszy. Zdobył niesamowitą popularność, głównie dzięki pierwszym próbom
KREOWANIA WIZERUNKU przez specjalistów wytwórni. To oni go wylansowali,
I wymagali od niego tylko jednej rzeczy…. Demonstrowania symboli !!!

 

mihael2mihael1

 Mały Mihael            na ścianie "oko opatrzności"

eksponuje oko horusa      gest "rogatej dłoni"

Michael popadł w niełaskę w momencie kiedy odmówił  dalszej współpracy . Ostrzegał publicznie ludzi ,przed  grupą rządzącą showbiznesem .

Zginął w tajemniczych okolicznościach we własnym apartamencie !!!

 Beyonce

 

To była historia, jednak teraz jest to już masowa propaganda,

Dzisiejsze „gwiazdy,”  pozbawione zahamowań są bardziej dosadne, The Beatles,  M. Jackson przygotowali „grunt”, pod  szerszą demoralizację. Dzisiejsze „gwiazdy”

Robią to otwarcie.

 

 

    trójkąt z dłoni, "piramida masonerii", znak rozpoznawczy Iluminati

 

                                           kostium z głową bahometa

 

MADONNA

„Niezniszczalna Madonna”, 27 lat na w „fabryce marzeń”. Ile razy by nie przerywała kariery, zawsze wraca na czołówki listy przebojów, przypadek czy ktoś jej sprzyja na rynku ?

 

Madonna prezentuje dla kogo              

"pracuje", piramida masońska

 Ciekawa poza, przypomina  do złudzenia pozycję Baphometa, jak widać na porównaniu,  należy wiedzieć że choreografia sceniczna to nie są przypadkowe spontaniczne ruchy,  sam strój nawiązuje do wizerunku „IZIS” , bogini  Egiptu , (  starożytny Egipt , „mekka „

 dla wszelakiej maści okultystów adeptów magii )

 

LADY GAGA

 

Tą panią nie trzeba komentować, chyba wszyscy znają jej nietypowe ubiory i zachowanie sceniczne. Niektórzy twierdzą że robi plagiat Madonny, jednak nie do końca jest to prawda. Według byłego iluminata Johna Todd, Madonna jest wysokiej rangi wiedźmą, być może Gaga jest jej uczennicą. Lady Gaga jest Artystką roku 2010 według magazynu Billboard oraz zajęła 73. miejsce w rankingu artystów dekady. Gaga pojawiła się na liście "najbardziej wpływowych ludzi na świecie" tygodnika Time oraz na liście dwutygodnika Forbes "100 najbardziej wpływowych celebrytów na świecie.

 

            symbol "błyskawica"               nawiązanie do "baphometa"

          "oko ozyrysa                      zobaczcie, facet na plecach

                                              piramida z okiem opatrzności

                                              Gaga dłonią pokazuje "666"

 

RIHANNA

 

Rihanna to ciekawa artystka, pochodzi z Jamajki, chwali się w wywiadach że jej rodzina uprawia Voodoo. W zasadzie nie ma teledysku gdzie nie było by symbolu,lub tekstu nawiązującego do  przesłań iluminatów,  pamiętajmy że tutaj omawiamy to co wizualne, są jeszcze ukryte w tekstach mocne dowody. Jednak by je analizować potrzebne jest już  doświadczenie.

 

                                 widoczny do odczytania napis "iluminati"

                               

Dwa symbole, szachownica  masońska oraz "karta asa"

As w symbolice satanistycznej oznacza szatana

Rhiana w swoich  tekstach przemyca rytualne modlitwy  Woodoo, zobaczcie w linku poniżej jest jej piosenka z tekstem po polsku pod tytułem : "Man Down". W momencie kiedy Rhiana śpiewa :ram pam pam pam" jest to element rytualnego zaklęcia woodoo do rzucania klątw !!

http://www.youtube.com/watch?v=xiBWsDXKlhg

 

DODA

                                             TAK DOBRZE WIDZICIE !!!  

Nasza Dorotka również do nich dołączyła, w tym momencie jest chyba jedyną polską członkinią „Klanu Iluminati” . W  jednym z wywiadów  zapytana o religię stwierdziła:

wieże w siłę wyższą ale nie koniecznie nazwaną bogiem”.Myślę że teraz nie mamy wątpliwości,  kogo miała na myśli, wystarczy zobaczyć fotografie niżej.   

 

 

 

   Różowy gadżet bazujący jedynie na symbolu płci żeńskiej, tak  naprawdę służy do eksponowania "odwróconego "krzyża"

Można również zobaczyć jak Doda na występie w Opolu 2 2002 r odprawiła swoją inicjację prze milionowymi widzami z całej polski, prawdopodobnie było to wymagane przez "klan" by zamanifestowała w ten sposób swoją przynależność.

linki do filmików:

http://www.youtube.com/watch?v=e_OvLW_sJWQ

http://www.youtube.com/watch?v=wcUWdhUYKWE

 Podsumowanie.

 

Dowody jakie tu przytoczyłem to jedynie „muśniecie po tafli wielkiego jeziora tajemnic”, ogrom materiałów można znaleźć samemu w internecie. Czy na prawdę możliwe jest by gwiazdy muzyki tego pokroju „Małpowały” po sobie gesty? Naśladowały się w teledyskach we wszystkich możliwych ruchach, charakteryzacjach, symbolach ? Trochę to za bardzo złożone by był to zwykły przypadek. Jedynie co widać to prześciganie się w jak najlepszym przedstawieniu tego samego tematu:

- SEX    

- AGRESJA  

- OKULTYZM 

- SATANIZM

- OCHYDA 

Nasuwa się tylko pytanie komu na tym zależy by deprawować młodzież,  teledyski są głównie kierowane właśnie do nich,

 dzieci od   12 do  17 lat  to główni odbiorcy tego typu produktu

Muzycznego, gdzie obraz, mocne dźwięki, nie dwuznaczne  gesty 

 które działają na psychikę , degradując młodego człowieka do poziomu zwierzęcych zachowań. W przeszłości młodzi ludzie to

była ostoja społeczeństwa, wchodząc w dorosłość mieli moralność

wpojoną przez rodziców, która ich ochraniała zanim osiągnęli

dorosłość i mogli wreszcie ją docenić. Oni mają bardzo perfidny cel,

zniszczyć w zalążku moralność jeszcze w dzieciach, by nie dotrwały do dorosłości.01:14, uramibushi
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 25 sierpnia 2014

  Ezechiela 13 . 18

I mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada tym kobietom, które szyją czarodziejskie wstążki na wszystkie przeguby rąk i robią przepaski na głowy ludzi każdego wzrostu, aby łowić dusze! Czy chcecie wyłapywać dusze z mojego ludu, byle tylko swoje własne życie zachować?

 Bezcześcicie mnie u mojego ludu za garść jęczmienia i kromkę chleba, zabijając dusze, które nie mają umrzeć, a zachowując przy życiu dusze, które nie powinny żyć, okłamując mój lud, który słucha kłamstwa.

Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zabiorę się do waszych czarodziejskich wstążek, którymi łowicie dusze, i zedrę je z waszych ramion, i jak ptaki wypuszczę na wolność dusze, które wy usidlacie.

 Zedrę także wasze przepaski i wyrwę mój lud z waszej ręki, aby nie pozostał w waszym ręku jako zdobycz - i poznacie, że Ja jestem Pan.

 Ponieważ kłamstwem pozbawiacie otuchy serce sprawiedliwego, chociaż Ja nie chciałem, aby go pozbawiać otuchy, a wzmacniacie ręce bezbożnego, aby się nie odwrócił od swojej złej drogi, a życie zachował.

Dlatego nie będziecie miały fałszywych widzeń i już nie będziecie uprawiać czarów. Wybawię mój lud z waszej ręki i poznacie, że Ja jestem Pan.

 Ezechiel był prorokiem starożytnego Izraela, prorok biblijny to to osoba wybrana przez Boga, w celu dyktowania mu swojego słowa, które prorok miał polecenie spisywać i objawiać ludowi. Słowa te bywały czytane na placach miast, dziedzińcach królewskich, był to żywy głos Boga który upominał ludzi, lub przypominał im rzeczy o których raczyli zapominać.

Ezechiel spisał powyższy cytat mniej więcej  w 580r. pne. dotyczy on pewnego zjawiska, a raczej pewnej grupy ludzi zajmujących się wróżeniem i  jasnowidzeniem.

Zapewne spotkaliście się nie raz z kimś na rynku, kto chciał wam powróżyć, może sprzedać magiczny naszyjnik, talizman, bransoletkę która chroni przed wszelkim złym losem.

W starożytnym Izraelu było ich pełno na ulicach, zajmowały się tym głównie kobiety, wystając na ulicach, czy w bramach miast, sprzedawały bransolety i różne przedmioty mające "moc" ochrony.

Tak się składa że dzisiaj wiele się nie zmieniło, kobiety nadal zajmują się chętnie wróżbiarstwem, za pomocą tarota, czy wahadełka kultywują stare tradycje.Wrózka

 Zwróćcie uwagę: nawiązują nawet strojem do tamtego okresu.

Dawniej z wróżeniem kojarzyły się głównie cygańskie kobiety, to prawda w ludach cygańskich ten "fach"  jest częścią ich kultury, jednak dziś stało się to dziedziną usług na całym świecie.

Biada tym kobietom, które szyją czarodziejskie wstążki na wszystkie przeguby rąk i robią przepaski na głowy ludzi każdego wzrostu

Cytat ten pokazuje nam jedną ciekawą rzecz: przedmioty które posiadają "magiczne właściwości", były obiektem handlu od zarania dziejów, wróżbici wychodzili naprzeciw oczekiwaniom ludzi, podsycając ich lęki przed złym losem, czy klątwą sąsiada, wciskali swoje opaski i bransolety jako antidotum. 

 

amulety

Inną sprawą jest również to że odbiorcami były również dzieci bo to o nich mowa :

przepaski na głowy ludzi każdego wzrostu

Dzieci były bardzo ważne dla wróżbitek, były oswajane od najmłodszych lat, szczególnie dziewczynki, do korzystania z talizmanów, magicznych bransoletek, w ten sposób Wróżbitki kreowały sobie przyszłych odbiorców ich usług, tworzyły swój rynek. Zobaczmy jak to wygląda dziś :

 

  dziecięcy magiczny świattornister

Dzieci są dosłownie zasypywane treściami związane z ezoteryką, czyli wróżki, czarodziejki, treści przemycane są za pomocą bajek Disneja, czy zabawek. Myślicie że to przypadkowe czy jest to tylko trend ? Absolutnie nie ! to jest celowe działanie, powolne zmiękczanie tematu przez bajki  rynek zabawek, doprowadził do zatarcia granic dobra i zła. Pojawiło się łagodne przejście, w którym balansują bohaterowie dzisiejszych bajek i filmów dla dzieci. Kiedyś były wiedźmy, złe okrutne czarownice. Teraz okazało się że są wróżki,  operujące "białą magią", są dobre uczynne, i najważniejsza rzecz, posiadają moc! Co ciekawe dzięki bajkom Disneya dzisiejsze telewizyjne wróżbitki mogły wyjść z ukrycia, a ich piętno przeszłości jako czarownic zostało zapomniane, osądzone przez nowe disneyowskie pokolenie, jako dyskryminacja.

Dawne wróżbitki mogły pomarzyć jedynie o zyskach jakie zbierają ich następczynie w naszych czasach, telewizyjne korporacje masowo propagują wróżbiarstwo i promują ten proceder, z powodu korzyści i rosnącego zainteresowania takimi "usługami. Co ciekawe jeszcze 50 lat temu nasze babcie przepędzały takie wiedźmy widłami. Dzisiejsze młode babcie rozdają wizytówki sobie nawzajem z telefonami do nich.Tv biznes generuje pieniądz

 

Wróżbiarstwo zawsze opłacalne


W czasach proroka Ezechiela, wróżbici znajdowali się na dworze każdego władcy. Dla przykładu słynny król Babilonu Nabuchodonozor otaczał się setką wróżbitów, jasnowidzów, z różnych narodów. Wróżbici bardzo często posiadali spory wpływ na władcę, doradzając różne kroki, w polityce czy wojnie. Byli również sowicie wynagradzani, przeważnie schlebiając królowi, mówiąc to co chce usłyszeć. W księdze Daniela można dowiedzieć się jak to działało.

Wydaje się że dzisiejszych wróżbitów zastąpiły agencje wywiadowcze, tylko że tak się składa że owe agencje również korzystają z usług ludzi z takimi zdolnościami. Wywiad USA korzystał z usług jasnowidza w śledzeniu ruchów wojsk  byłego ZSSR, był specjalny zespół ludzi o paranormalnych zdolnościach którzy wychodząc z ciała ( OOBE), szpiegowali obiekty w dalekiej Rosji na podstawie tylko współrzędnych geograficznych. Dokładniej pod tym linkiem :

http://strefatajemnic.onet.pl/teorie-spiskowe/jasnowidze-z-cia/ncl36

 W starożytnym świecie istniała również biedniejsza sfera wróżbitów, głównie samotnych kobiet, które w ten sposób zarabiały na życie,  krzątając się po placach i bramach. 

Bezcześcicie mnie u mojego ludu za garść jęczmienia i kromkę chleba

Co ciekawe dziś również można spotkać anonse na portalach ogłoszeniowych do prywatnych wróżek, podany telefon i  pseudonim z dopiskiem" ZADZWOŃ TERAZ". Tak dorabiają dziś do pensji w ciężkich czasach kobiety, ale również osoby bezrobotne, możliwe że jest to w wielu przypadkach nawet jedyne utrzymanie. Wydawało by się że w myśl powiedzenia :Żadna praca nie hańbi

   Jednak nie jest to prawdą, wróżbiarstwo jest jednym z tych zajęć które hańbią człowieka, Bóg na to jasno wskazał, ponieważ on najlepiej wie co dla człowieka jest dobre a co złe !! 

Dlaczego Bóg grozi wróżbitom ?

Bezcześcicie mnie u mojego ludu za garść jęczmienia i kromkę chleba, zabijając dusze, które nie mają umrzeć, a zachowując przy życiu dusze, które nie powinny żyć, okłamując mój lud, który słucha kłamstwa.

W zasadzie wystarczy przeczytać to co podkreśliłem na czerwono i wszystko staje się jasne, wszystko co usłyszycie od wróżbity jest kłamstwem.

Kłamstwo to jest niezwykle zręcznie wymieszane z prawdą w ten sposób, by ostatecznie osoba zmieniła swoje postępowanie, co jest formą manipulacji i kontroli.

Sam schemat działania, oraz źródło tego działania opisałem również w moim poprzednim artykule pod tytułem :Jak działają demony, jak rozpoznać ich działanie

By sobie wyobrazić  w jaki sposób owe kłamstwa są podawane przez wróżbitów, podam taki przykład:

Był sobie pewien facet który popadł w dług, nie widząc wyjścia w swoich zamysłach umyślił sobie że napadnie na bank, jednak sumienie mu  broniło, zostawił to  w sferze marzeń. Jednak coś go tknęło by poradzić się wróżki, a nóż wygra w lotto sumkę i nie będzie musiał się głowić .

Zadzwonił do przypadkowej wróżki, a ona mu prawi przez telefon:

"widzę..... widzę !!sukces... to co pan  zamierza uda się panu .... ale jest też niebezpieczeństwo.... ale pokona pan trudności....... oh ... no i widzę przypływ finansów i to spory przypływ.. muszę panu powiedzieć tak , jest pan zodiakalnym skorpionem, jest teraz korzystny układ planet, co oznacz dla pana wielkie zmiany i odwrócenie losu, jeśli coś pan planował ale obawia się realizować  to jest to najlepszy czas na osiągniecie sukcesu "

Za tydzień ten sam facet, ośmielony wróżbą dokonuje napadu na bank, przypadkowo zabija strażnika który starał się go powstrzymać.

Specjalnie w tej opowieści pogrubiłem tekst by podkreślić, ja to nazywam roboczo "markery", to nic innego jak słowa klucze, nimi posługują się wróżbici, jasnowidze. To przeważnie zwyczajne kłamstwa, jednak wypowiadane odpowiedniej osobie, która ma określony problem, powoduje to odpowiednie procesy myślowe oraz zmianę zachowania, postępowania.Ten temat prowadzenia rozmowy znają mediatorzy, psychologia, oraz inni "szarlatani XXIw."

Następny przykład będzie mniej drastyczny ale z mojego życia :

Pewnej bliskiej mi osobie, człowiek który zajmuje się numerologia ( jedna z dziedzin wróżbiarstwa ), wmówił następującą rzecz :

Pewnej bliskiej mi osobie, człowiek który zajmuje się numerologia ( jedna z dziedzin wróżbiarstwa ), wmówił coś podobnego :

" muszę pani powiedzieć tak, jest pani numerologiczną "X", a pani partner to typowy numer"Y". Pani jest żywioł ognia  on wody, nie zgrywacie się  on będzie panią tłamsił i blokował rozwój i wibracje, nie tworzycie harmonii, to nie jest dla pani partner"

Przez następny tydzień ta bliska mi osoba, stała się opryskliwa dla swojego partnera, robiła problem ze wszystkiego i szukała przysłowiowej dziury w całym.manipulacja

Jednak zdążyłem  zareagować na czas,zrobiłem mały wykład na temat numerologi i co za nią się tak naprawdę kryje. osoba ta zmieniła swój stosunek do swojego partnera i powrócił wcześniejszy ład i porządek.

tak na marginesie: Pan od numerologii to mój znajomy, jeśli będzie miał odwagę dotrwać do tego tekstu, to chciałem mu pogratulować i zachęcić do czytania dalej, mimo że nie będzie to dla niego łatwe i przyjemne :)

Na tych dwóch przytoczonych przykładach, widzimy typowe efekty "konsultowania" się z wróżbitami, czy jasnowidzami. Jak jedno niewinne zdanie wypowiedziane ustami wróżbity, potrafi wprowadzić zamętu i niebezpieczeństw w życie człowieka. Szukając rady, która ma nam rozwiązać problem, otrzymujemy instrukcje jak dokładnie wpakować się w jeszcze gorsze. 23:01, uramibushi
Link Komentarze (1) »

Przejdźmy do konkretów czyli źródła zdolności wróżbitów  !

 człowiek wahadło

Wielu wróżbitów i ezoteryków powie wam że swoją wiedzę czerpią z gwiazd, ich własnych zdolności, numerologii jako nauki. Jednak żaden się wam nie przyzna że dostaje informacje od OBCYCH BYTÓW.

Najbardziej "szczerzy są" ludzie posługujący się wahadełkiem, oni nie kryją że ich "wiedza" pochodzi od "duchów opiekunów".

 Mój znajomy zajmuje się wahadełkiem  całe życie, opowiedział mi stosowaną procedurę podczas nawiązywaniu kontaktu z duszą która będzie nam chętna "pomóc".

Kiedy jegomość rozbuja wahadełko zaczyna przywoływać ducha, kiedy wahadełko zaczyna zataczać kręgi zadaje się 10 kontrolnych pytań.

mniej więcej tak to wygląda:

- czy jest tu ktoś kto chce pomóc .... chcę

- czy jestem kobietą? ...... nie

- czy mam czerwone buty na sobie     ..... tak

 Ok mam czarne buty, kłamiesz, wynocha !!

W tym momencie zatrzymuje się wahadełko i wygania ducha, odczekując 15 min, następnie, powtarza się proces. Kiedy duch przejdzie przez 10 pytań kontrolnych i nie skłamie , oznacza to że to dobry duszek i chce nam pomóc!!

Jak to usłyszałem to dostałem spazm śmiechu, jak można powierzać sprawy czyjegoś życia czy zdrowia, zasięgać rad istot o których nie wiemy kompletnie nic.

Tak duszku brawo  zgadza się mam czarne butki, jesteś tym dobrym pomocnikiem którego szukałem, a teraz powiedz mi czy uda się mojemu klientowi wyleczyć guza mózgu ?

 duchu pomocnik

Istoty których się radzimy wiedzą  o nas prawie wszystko, my o nich dosłownie nic, na podstawie 10 pytań powierzamy im nasze zaufanie ?Na podstawie czego?

że odpowiedział nam prawidłowo na kolejne 10 pytań, typu :

                              "jaki mam kolor bucików?"

Czy jesteśmy tak nierozumni ?

Czy jesteśmy tak naiwni by wierzyć że wcześniejszy duch uciekł a nowy duch to inny ten dobry?

Czy mamy wiarygodne możliwości ocenić inaczej, jak tylko na "słowo honoru" danego przez niewidzialny byt ?

Wszystko wskazuje że te istoty robią sobie z wróżbitów jaja, i z tych którzy się ich radzą. Niestety nie chodzi im o żarty , sprawa jest dużo poważniejsza .

Nasuwa się kolejne pytanie, czy ludzie zajmujący się wróżbami naprawdę nie zdają sobie sprawy skąd mają wizje? Czy naprawdę nie widzą owoców swojego postępowania?

Teraz moja opinia:

ja myślę że domyślają się, ale wolą nie zadawać pytań tym bytom by nie dowiedzieć się czegoś co zburzy ich świat. Wolą być okłamywani, z powodu zysku, to raz, lub  powodu statusu społecznego. Do nich chodzą i radzą się, to buduje własną wartość, budzą podziw kiedy uda się im zaskoczyć na wstępie kogoś tekstem typu:

 "ma pan chore dziecko prawda, z tym do mnie pan przychodzi ?"

Bezcześcicie mnie u mojego ludu za garść jęczmienia i kromkę chleba, zabijając dusze, które nie mają umrzeć, a zachowując przy życiu dusze, które nie powinny żyć, okłamując mój lud, który słucha kłamstwa.

W Słowie Bożym gdzie napisane jest o zabijaniu duszy, chodzi o doprowadzenie kogoś do śmierci, lub sprowadzenie kogoś na złą drogę, która prowadzi do zatracenia. Bóg daje kategorycznie znak czym się kończy, ostrzega nas jaki jest cel działania wróżbitów.

a zachowując przy życiu dusze, które nie powinny żyć

Powodując że niewinny człowiek cierpi z powodu rzucanych klątw, małżonków pojonych zielem sporządzonym przez własne żony, od kogo dostały przepis ?.

Kim są te dusze które nie powinny żyć, które za pieniądze na własne utrzymanie czynią zło i bezprawie?

 

Skąd pochodzą "zdolności" wróżbitów i jasnowidzów, czy w ogóle są to ich zdolności ?

 

Przytoczę pewien cytat z Biblii, który nas nakieruje na trop :

 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa – Ewangelia św. Jana 8, 44.Isus Chrystus nam wskazuje kto jest źródłem wszelkiego kłamstwa, kłamstwo jest  narzędziem szatana . Czy szatan stoi za wszystkimi wróżbami ?. Raczej nie , ma on armie 'pomocników" zwanych demonami, to one działają za plecami wróżbitów, to one posługują się kłamstwem na wysokim poziomie, wprowadzając ludzi  w skomplikowane sytuacje życiowe. Demony jako istoty duchowe mają wszelkie możliwości, udawać, fałszować. Warto również wspomnieć że są to jedyne duchy które przemierzają ziemię. A to oznacza bardzo niewygodne konkluzję:

- wszyscy zmarli którzy ukazywali się czy śnili to kłamstwo

- wszelkie pogańskie zaduszki, czy msze za zmarłych nie mają znaczenia

- wiara w duchy przodków okazuje się kłamstwem

- wszelkie zdolności paranormalne to dzieła nie ludzi tylko demonów, każda taka zdolność staje się podejrzana

Wiadomo że wróżbicie który ma spore zyski nie zależy na prawdzie, człowiek zagłębiony w naukach wschodu nie przyjmie do wiadomości że nigdy nie stanie się bogiem, a jego zdolności to igraszka demonów. W zasadzie dlaczego mieli by niszczyć swój wyimaginowany świat!.

 

Co spotka szykuje Bóg dla tych którzy się wróżbami i czarami ?

Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zabiorę się do waszych czarodziejskich wstążek, którymi łowicie dusze, i zedrę je z waszych ramion, i jak ptaki wypuszczę na wolność dusze, które wy usidlacie.

Życie każdego człowiek zatrzymuje się na pewnym etapie zwanym śmiercią. Użyłem wyrazu zatrzymuje się specjalnie, ponieważ jest to jedynie przystanek, po którym następuje sąd nad każdym człowiekiem. Czy komuś się to podoba czy nie będzie musiał się na nim stawić i odpowiedzieć za swoje czyny przed samym Chrystusem. Będzie on mierzył według prawa Bożego,więc jeśli On powiedział :

Nie będziecie jeść niczego z krwią. Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów." Ks. Kapłańska 19:25-26

Pan: Biada tym kobietom, które szyją czarodziejskie wstążki

Więc mamy wszelkie informacje i ostrzeżenia, by zorientować się że Bogu jest to złe i godne kary. Jeśli się wróżbita nie odwróci od swojej złej drogi spotka go zasłużona kara.22:42, uramibushi
Link Komentarze (1) »

Dla tych którzy bawią się w magię i wróżenie ważna część, artykułu.

Zapewne nigdy nie czytałeś biblii więc jestem winien poinformowanie ciebie o pewnych ważnych sprawach. Bóg który stworzył wszystko co ogląda twoje oko, czuje twój węch, wraz z tobą samym. Wysłał swojego syna Isusa Chrystusa na ziemię po to, byś otrzymał dobrą nowinę o nadchodzącym Królestwie Bożym.  Ofiarował zaproszenie do skorzystania z daru jaki przygotował nam ludziom, czyli po prostu możliwości zamieszkania w tym Królestwie.

Jest to świat który nastanie po tym który oglądamy, i nie ma innej możliwości, alternatywy, może to nastąpić nawet jutro, może za rok albo za 5 lat.

Wyobraź sobie teraz że jest to jedyna prawda, wszystko inne co wcześniej czytałeś o reinkarnacji czy innych wymiarach, wielkim wszechświecie to jest kłamstwo.

Królestwo Boże to świat gdzie nie ma bólu, pracy, cierpienia, niczego co jest nam znane z tego świata. Jest tam miłość, szacunek, zrozumienie, i wszystko co dobre wraz z samym Stwórcą, który będzie widzialny dla każdego, oraz jego niewyobrażalne dzieła które będziesz poznawał przez całą wieczność.

Czy wiesz że z powodu twoich wróżb, sprowadzasz na ludzi nieszczęścia oraz wprowadzasz ich w kłopoty, sprowadzasz innych na drogę podobnej do twojej, zabierając sobie szansę na skorzystanie z tego daru, oraz innym.

Czy zdajesz sobie sprawę że uprawiając wróżby stajesz się częścią systemu kontroli samego szatana, największego wroga Boga i ludzkości. Jesteś narzędziem które umożliwia mu wykonywanie jego zbrodniczych zamiarów. Szatan stara się doprowadzić do tego by jak najwięcej ludzi nie było w stanie skorzystać z daru życia wiecznego w świecie Boga.

Jeśli robisz to dla pieniędzy , to proszę sięgnij do kieszeni, wyciągnij 50 zł tyle ile raczysz brać za sesje. Rzuć na stół banknot :

 

50 zł świata pieniądze

Przyjrzyj się mu, i powiedz sobie szczerze czy jest on warty tego by wyprzeć się z jego powodu Stwórcy i poświęcić tak wielki dar który ofiarował tobie i twoim klientom, którzy przychodzą po usługi do ciebie.

Jeśli uważasz że wszystko co napisałem jest irracjonalne i śmieszne, to chociaż miej odwagę i chęć rozsądzić to sam.

Otwórz ten link i poznaj prawdę

Życzę wam wszystkim byście porzucili swoje złe ścieżki, oraz poznali prawdę która was wyzwoli.

Ci którzy się przekonali do tego co napisałem i chcieli by się dowiedzieć więcej na czym polega tak zwane zbawienie zapraszam do zapoznania się z artykułem:

--wejdź i poczytaj---
22:14, uramibushi
Link Dodaj komentarz »
sobota, 16 sierpnia 2014

Kim jest chrześcijanin ?

Zapewne wszystkim przychodzi na myśl:

  "to człowiek który wierzy w Boga, został ochrzczony"

Na religii ponadto  mówili :

"chrześcijanin"  to człowiek pilnujący sakramentów, uczęszczający na msze regularnie i święta nie zaniedbujący, wierzący w Chrystusa"

 

Jednak nie chrzest czyni kogoś chrześcijanina, nie czyni go również żaden sakrament, ani same wyznanie wiary  w Chrystusa. W boga wierzą i poganie i członkowie tak zwanych "kościołów Chrześcijańskich", jak i również Islamiści. Do Isusa Chrystusa również przyznaje się wiele grup religijnych i kościołów, ale czy na prawdę są chrześcijanami?

Chrześcijanin to osoba która przyznaje się że wierzy w Isusa Chrystusa, ale również trzyma się jego nauk i przykazań, wprowadza je w życie mimo wszelkich przeciwności losu, oraz opinii innych ludzi. Wierzyć znaczy postępować jak Chrystus nam pokazał, oraz  polecił naśladować go. To jest cała Ewangelia i wszystko co musimy robić !!.

To jest o wiele bardziej trudne niż wypełnianie sakramentów, czy chwalenie Boga samymi ustami w kościołach, zborach, śpiewem, tańcem, obrzędami.

Zastanówcie się, czy wykonujecie to wszystko co polecił Chrystus, to nie są niewykonalne przykazania, każdy z nas jest zdolny by zostać Chrześcijaninem, nie z nazwy ale z KRWI I KOŚCI, bo jeśli nawet nie czytaliśmy Ewangelii to skąd mamy wiedzieć jak mamy postępować?. W kościele o tym mówią ale sami się nie stosują, więc i my bierzemy z nich przykład i robimy to samo.

Wtedy jesteśmy tylko Katolikami, tylko Protestantami, i.t.p.

Nie twierdzę że w kościołach nie ma prawdziwych chrześcijan, twierdzę że są w mniejszości.

 

Dlaczego  Chrześcijanie są niechciani na tym świecie?

Gdy by cała większość ludzi nagle stała się Chrześcijanami, świat stał by się rajem, pokojowym światem. tym czasem mimo że świat jest prawie w większości katolicki, protestancki, czy prawosławny, nadal tkwimy w okrucieństwie, zbrodni, występku.

Odpowiedź nasuwa się sama;

 Najwidoczniej ci którzy dumnie zwą się chrześcijanami tak naprawdę wcale nimi nie są !

Kościoły zwodzą ludzi którzy potencjalnie mogli by zostać Prawdziwymi Chrześcijanami , lecz ten świat umiłował sobie zło

i trzyma się złego, dlatego musiał dla nich zginąć Chrystus, ponieważ wizja świata pełnego pokoju, gdzie nie ma miejsca na takie rzeczy jak :

- złodziejstwo

- pychę

- nieograniczoną władze

- morderstwo

- cudzołóstwo

- magię

Te rzeczy nie istnieją w nadchodzącym świecie, w którym władzę będzie pełnić Zbawiciel Isus Chrystus. Na samym szczycie dzisiejszej władzy jest nikt inny jak tylko WATYKAN, i jest on obrazem wszystkich obrzydliwości jakie wymieniłem wyżej.

Trzyma on rzeczywistą władzę nad pieniądzem, religią i nieograniczoną władzą nad ludźmi.  Podaje się za przykład prawdziwego chrześcijaństwa a po kryjomu walczy z słowem  Chrystusa, zmusza ludzi od wieków do łamania prawa Bożego, wywyższając tradycję nad prawdziwe słowo Boga zawarte w Biblii.

Z prawdziwego chrześcijaństwa zrobił bandę wyznawców gotowych mordować w imię Zbawiciela, mimo że on sam tego zabraniał, jest to dokładnie to samo co dziś dzieje się z Islamem.

obłuda i zło

Nikt już nie chce pamiętać słów Chrystusa :

"Nowe przykazanie daje wam, abyście się wzajemnie miłowali"

Bóg nie chce żadnych  obrzędów, ofiar czy śpiewów, ma dość patrzenia na wyznawców mielących ozorami jak krowy na pastwisku, wychwalających go, nienawidzi budowania wyniosłych świątyń, katedr, ma dość oglądania wyznawców padających przed posągami "Królowej Niebios", oddawania czci  przedmiotom, posągom obrazom.

Jeśli wszystko to robisz nie różnisz się niczym od pogan, mówi się że polska to bardzo wierzący kraj, Kochamy Boga, Matkę Boską, wierni liczniejsi w kościołach niż w innych krajach UE.

Wyznawcy ale kogo ?

No nic tylko do nieba od razu, zostawcie rower bez zapięcia na ulicy, skrytykujcie wyznawcę za brak wiedzy o Biblii, czy poddajcie  pod wątpliwość kult "Matki Boskiej" , a zobaczycie "prawdziwego chrześcijanina". A jest to objaw zły, bo wolimy bić pokłony przed ołtarzami i całować bałwany niż stosować się do słów Isusa Chrystusa, o to cała prawda o pobożności nas polaków !!!

Nie jest moim celem krytykowanie kogokolwiek, jedynie chcę ukazać następne kłamstwo tego świata, i źródło tego kłamstwa którym jest twórca fałszywego chrześcijaństwa  szatan.

Dlaczego pierwsi protestanci byli mordowani przez Watykan, dlaczego palili na stosach osoby posiadające biblię, ludzi którzy chcieli przetłumaczyć ją na inne języki, dlatego że prawdziwy chrześcijaństwo jest WROGIEM tego systemu światowego !!! i jest masowo zwalczane, a naśladowcy Chrystusa byli mordowani i będą, bo są  niebezpieczni dla władzy szatana.

A zadaniem każdego chrześcijanina jest wykonywanie prawa Bożego, a ono nakazuje również upominanie, ujawnianie prawdy, która prowadzi do większej sprawiedliwości. Ale by to robić należy poznać słowo Boga osobiście, czytając Biblię, nie spierać się dla samego sporu. Jeśli czytając te słowa buntujesz się i zamierzasz bronić swojego kościoła, zamiast pisać do mnie komentarz, otwórz Biblię i sprawdź sam, upewnij się czy aby na pewno twoi nauczyciele poprawnie interpretują słowo Boga .

Czy chrześcijanie zostaną uciszeni kiedyś ?

Każdy człowiek który trzyma się prawa Boga, jest pod jego ochroną, i jest zawarta obietnica którą dał Chrystus, czyli tak zwana "Doba Nowina", którą przyniósł nam Zbawiciel od samego Boga. Jest to obietnica że każdy kto będzie traktował poważnie słowo Boga i strzegł przykazań tam zawartych, otrzyma dar życia wiecznego.

Kiedy nastanie świat rządzony przez Chrystusa, będą te osoby żyły na ziemi, na nowych warunkach, czyli świat będzie wyglądał zupełnie inaczej :

- bez chorób

- znoju  czyli ciężkiej pracy

- w pokoju

- z podziwem i uwielbieniem dla swojego stwórcy, czyli sam Bóg będzie widzialny i widzialne będą inne jego dzieła.

Jest to dość trudno sobie wyobrazić ale człowiek właśnie został do tego stworzony.

Wszystko co widzimy czyli świat stworzony przez ludzi to utopia, marna próba dorównania Stwórcy, cała technika, samoloty, bioinżynieria to taplanie się w błotku małego dziecka zaledwie, w porównaniu do tego co potrafi ofiarować Bóg człowiekowi.

Jednak szatan skłamał i sprowadził nieszczęście starając się posunąć Adamowi i Ewie pomysł że mogą sami być sobie bogami. Efekt tego kłamstwa widzimy do koła. Nadal żyjemy w tym kłamstwie i ułudzie , szatan władca tego świata dba byśmy tak myśleli, tymczasem świat ten dobiega końca. Chrześcijanin pojawił się za sprawą Zbawiciela i ma przygotować ludzi do przyjęcia tego daru od Boga, ponieważ jest to nieuchronne. Bóg o tym wie i szatan również.

Szatan nie ma miejsca w nowym świecie Boga, jego czas jest policzony, robi wszystko  by zabrać tą możliwość jak największej liczbie ludzi, prawdopodobnie pojawiły się dlatego wszystkie religie świata.

Dlatego Chrześcijanin nie zostanie nigdy uciszony, nie mają takiej mocy, mogą mordować, wsadzać do więzień, czy zniesławiać i ośmieszać. Jednak nadchodzi czas zapłaty.

15:45, uramibushi
Link Komentarze (1) »
piątek, 15 sierpnia 2014

Z okazji że w dzisiejszym dniu jest tak zwane święto wniebowzięcia "najświętszej panienki", chciałem parę rzeczy wyjaśnić. Jest to najlepsza okazja by o tym mówić, a mówić powinniśmy i to bardzo głośno.

Ja napiszę to w prost, Maryja matka Isusa który jest Zbawicielem nigdy nie była :

- święta

- w niebo zabrana

- zawsze dziewicą

Oraz nie jest :

- współodkupicielką

- pośredniczką między nami a zbawicielem

- Matką Boską

- Królową Niebios

- nie mieszka w niebie tylko jest martwa i czeka jak wszyscy martwi ludzie na zmartwychwstanie

 

Czym więc jest kult "Matki Boskiej" ?

Jest niczym więcej, jak tylko zwykłym pogańskim kultem, przechrzczonym  na nowe imię  w tym przypadku trafiło na Maryję matkę Isusa.

 

kult Isis

 

Jest to jawna kontynuacja wielbienia pogańskich bóstw, na siłę narzuconym chrześcijanom, nie ma ani jednego słowa  w Biblii które utwierdza choć by jeden dogmat maryjny.

Dlaczego jesteśmy okłamywani przez kościół katolicki?

Dlaczego wciskają nam pogańskie święta, przed którymi sam Bóg ostrzegał ludzi?

zapraszam do zapoznania się z artykułem który podam niżej, proszę przeczytać ten artykuł i osądzić samemu:

http://detektywprawdy.pl/2014/08/14/skoro-jutro-jest-swieto/

10:29, uramibushi
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5